Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальна частина

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В цьому розділі наводиться перелік основних видів навчальної, методичної та наукової роботи, яку передбачається виконувати на базі філії. Необхідно вказати назви дисциплін за навчальним планом, з яких будуть проводитись заняття на філіалі.

 

2 Керівництво філією кафедри

Керівника філії кафедри призначає ректор університету з числа провідних спеціалістів виробництва на умовах штатного сумісництва. Кандидатуру керівника філії узгоджено з організацією, на базі якої заснована філія та схвалену рішенням Вченої ради університету, подає завідувач кафедри. Координація роботи філії від університету доручається одному з провідних

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

науково-педагогічних працівників за розпорядженням завідувача кафедри, вид такої роботи враховується в індивідуальному плані НПП в розділі – «Організаційна робота».

 

3 Матеріально-технічна база

Надається перелік та характеристика навчальних приміщень, установок, обладнання, наочних посібників тощо, які будуть використовуватися в навчальній роботі на філії.

 

4 Організація навчальних занять

Наводиться перелік дисциплін, видів занять та їх обсяг, орієнтовані теми дипломних проектів (робіт), що будуть здійснюватися на базі філії. Практичні заняття і лабораторні роботи треба проводити за окремим розкладом, узгодженим із загальним розкладом занять в університеті. Наводиться порядок проведення та відповідного оформлення інструктажу з охорони праці. З метою створення належних умов для проведення занять на філії кафедра повинна заздалегідь, до початку семестру, надати до навчального відділу свої пропозиції щодо розкладу занять з окремих дисциплін. Кафедра повинна визначити умови та організацію проїзду студентів до філії міським або приміським транспортом.

 

5 Документація

Провідними документами філії є Положення, інструкція з охорони праці та план роботи на навчальний рік з розподілом на семестри та розклад занять. Уся робота, яка виконується на філії повинна фіксуватися в окремому журналі та відображатися у щорічному звіті кафедри.

Підписують навчальні документи філії завідувач кафедри та керівник філії.

Узгоджує перший проректор професор Б.Є. Боднар.

 

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

 

Додаток F

(довідковий)

Паспорт спеціалізованої аудиторії

(навчальної лабораторії, комп’ютерного класу тощо)

 

1 Введення

 

1.1 Призначення аудиторії_________________________________________.

1.2 Показники аудиторії №______:

- кількість посадкових місць N= ­

- площа аудиторії S =кв .м

- кількість робочих місць______________

1.3 План приміщення та розміщення основного обладнання (надати схему).

1.4 Прізвище особи, відповідальної за експлуатацію обладнання в аудиторії

 

2 Технічне оснащення приміщення

 

2.1 Перелік обладнання, технічних засобів та мультимедійної техніки ,що є в аудиторії (у вільній формі), або у вигляді таблиці F1.

 

Таблиця F1

Назва ТЗН Тип Рік випуску Кількість Примітка
         
         

 

Примітка.Залежно від призначення приміщення можливо подання таблиці іншого змісту.

У Переліку надати основну характеристику обладнання, наприклад,

- дошка (з електроприводом , механізована чи навісна), її тип, розміри, електрична схема (для дошок з електроприводом);

- екран, його тип, розміри;

- мультимедійний проектор ,його тип ,схема підвіски(стельова чи настінна);

- графопроектор, його тип та місце установлення;

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

- система підсилення мови викладача: тип підсилювача ,тип колонок, їх кількість, монтажна та електрична схеми.

- кінопроектор ,тип , монтажна схема

- телевізор, його тип та місце установлення.

- система затемнення аудиторії: жалюзі, ролети, штори з електроприводом його електрична схема (для штор або ролетів з електроприводом)

2.2 У спеціалізованому навчальному приміщенні повинні бути:

- однолінійна схема електромережі та контуру заземлення;

- однолінійна електрична схема освітлення;

- схема вентиляції (за потребою);

- перелік засобів електробезпеки та інших засобів охорони праці;

- інструкція з охорони праці для студентів та НПП під час проведення лабораторних та інших робіт;

- інструкція з пожежної безпеки; схема евакуації;

- журнал реєстрації інструктажів студентів з питань охорони праці.

 

3 Перелік робіт, які проводять у спеціалізованому приміщенні

 

Таблиця F2

Назва роботи (лабораторної, слюсарної і т.і.) Кількість робочих місць для роботи Кількість студентів, які одночасно працюють на одному робочому місці Рік видання методичних матеріалів Назва дисципліни, за якою проводять роботу
         

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

 

 

Розглянуто і схвалено Затверджено

Вченою радою університету Наказ по університету

« 31» жовтня 2011 р. від 25.112011 р.

протокол № 3 № 761

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.