Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Предмет договору

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.1. ЗАСНОВНИК формує навчально-виробничий загін студентів для виконання _____________________________­­ у кількості ________ (вказати вид роботи)

осіб (далі – ЗАГІН) за професією ____________________________ згідно з «Типовим положенням про молодіжний трудовий загін», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 899, рекомендованим положенням «Про навчально-виробничий загін студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту», затвердженого наказом Генерального директора Укрзалізниці від 03.05.2005 р. № 233-Ц та направляє студентів для роботи у ЗАМОВНИКА:

1.2. ЗАМОВНИК працевлаштовує студентів ЗАГОНУ на умовах строкового трудового договору за професією ___________________________ на термін з _______________20____ р. до _______________20____ р.

1.3. Строк дії договору з моменту підписання до _________ 20__ р.

1.4. Види та обсяги виконання робіт студентами ЗАГОНУ визначаються ЗАМОВНИКОМ.

1.5. Під час роботи студенти ЗАГОНУ одержують заробітну плату згідно діючого законодавства про працю та умов трудового договору.

1.6.Остаточний розрахунок зі студентами ЗАГОНУ проводиться
ЗАМОВНИКОМ відповідно до чинного законодавства.

1.7.Матеріально-технічне забезпечення роботи студентів ЗАГОНУ
(інструмент, спецодяг, запобіжні засоби тощо) здійснюється згідно з нормами, встановленими на підприємстві для штатних працівників.

1.8. Контроль за дотриманням правил і нормативних актів з питань охорони праці членами ЗАГОНУ виконується службою охорони праці підприємства.

1.9. ЗАМОВНИК забезпечує перевезення студентів ЗАГОНУ від місця проживання до місця роботи і назад за свій рахунок.

2. Обов’язки сторін

2.1 ЗАМОВНИК зобов’язується :

2.1.1 Прийняти на роботу студентів ЗАГОНУ, у кількості ____ осіб, як тимчасових працівників на строк дії цього договору.

2.1.2 Призначити наказом відповідальних осіб для безпосереднього керівництва роботою ЗАГОНУ.

2.1.3 Забезпечити студентам безпечні умови праці, проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці.

2.1.4 Компенсувати вартість медичного обстеження при наявності документів, що підтверджують оплату послуг.

2.1.5 При наявності письмової заяви члена ЗАГОНУ перераховувати щомісячно один відсоток від заробітної плати на рахунок отримання благодійних коштів УНІВЕРСИТЕТУ банк ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ, р/р № 312572772212567, МФО 805012, код ЄДРПОУ 01116130.

2.1.6 Відповідно до пп. “г” пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року застосовувати податкову соціальну пільгу до заробітної плати студентів, які не отримують стипендію з бюджету при наданні ними відповідних документів.

2.1.7 В разі порушення студентами ЗАГОНУ умов трудового договору розірвати договір згідно чинного трудового законодавства України.

2.2. ЗАСНОВНИК зобов’язується :

2.2.1 Сформувати штаб навчально-виробничого ЗАГОНУ, який надалі здійснює роботу по керівництву та контролю за діяльністю ЗАГОНУ. Штаб організовує виробничу діяльність ЗАГОНУ, несе відповідальність за належну виховну роботу з його членами і діє згідно з Положенням «Про навчально-виробничий загін студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту», затвердженого наказом Генерального директора Укрзалізниці від 03.05.2005 р. № 233-Ц, «Типовим положенням про молодіжний трудовий загін», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 899 та «Положенням про навчально-виробничий загін студентів університету», затвердженого наказом ректора від 01.03.2012 р. № 179.

2.2.2 Забезпечити належний рівень підготовки членів ЗАГОНУ відповідно до вимог п.1.1 цього договору.

2.2.3 Провести інструктаж з охорони праці та техніки безпеки студентам перед направленням їх до ЗАМОВНИКА.

2.2.4 Надати наказ про призначення командира та список членів
ЗАГОНУ, завірені належним чином, а також документи, необхідні для оформлення студентів на роботу.

3 Відповідальність сторін

3.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання прийнятих за домовленістю зобов’язань згідно з чинним законодавством України.

3.2 У випадку прийняття рішення однією стороною про розірвання даного договору, вона офіційно повідомляє про своє рішення іншу сторону не менш ніж за один місяць.

3.3 Обидві сторони зобов’язують студентів загону дотримуватися правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку, діючого на підприємстві.

3.4 Питання, пов’язані з роботою загону, які не враховані пунктами даного договору, вирішуються відповідно до «Типового Положення про молодіжний трудовий загін», що затверджене наказом Кабінету Міністрів України № 899 від 03.07.2006 р., рекомендованого положення «Про навчально-виробничий загін студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту», що затверджене наказом Генерального директора Укрзалізниці № 233-Ц від 03.05.2005 р. та «Положення про навчально-виробничий загін студентів університету», затвердженого наказом ректора від 01.03.2012 р. №179.

4 Застереження про конфіденційність

Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання сторін.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.