Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

у прольотах балки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Визначаємо необхідне додаткове армування, приймаючи переріз існуючої робочої арматури ослабленим на 25% (врахування можливості ушкодження стержнів арматури при зварюванні):

– в першому прольоті

am = (М1,enl + Rs · 0,75As (ho,edho) / Rb · γb2 · b'f·h2o,ad =

= = 0,048;

ξad = 0,05 < ξR = 0,652;

As, ad = (Rb · γb2 · ξad · b'f·ho,adRs · 0,75 As) / Rs,ad =

= = 3,63 см2-

приймаємо 2 Ø16 А-ІІІ з As, ad = 4,02 см2;

– в середньому прольоті

 

am = (М2,enl + Rs · 0,75 As (ho,edho) / Rb · γb2 · b'f·h2o,ad =

= = 0,033;

 

ξad = 0,033 < ξR = 0,652;

 

As,ad = (Rb · γb2 · ξad · b'f·ho,adRs · 0,75 As) / Rs,ad =

= =2,33 см2

приймаємо 2Ø14 А-ІІІ з As, ad = 3,08 см2.

 

5.3.3. Перевірка несучої здатності другорядної балки на підпорах при збільшеному корисному навантаженні та збільшеній висоті при нарощенні балки знизу в прольотах

 

Дані для перевірки несучої здатності

Розрахунковий переріз до підсилення на підпорах представлено на рис.17.

Для армування нормальних перерізів на першій проміжній підпорі прийнято дві сітки марки

 

з As = 10 · 0,196 · 2 · 2 = 7,84 см2,

 

а на середній підпорі – дві сітки марки

 

з As = 8 · 0,196 · 2 · 2 = 6,272 см2.

 

 

Рисунок 17. Розрахунковий переріз балки на підпорах до підсилення

 

Розрахункові зусилля балки на підпорах

Згинаючі моменти балки при збільшеному навантаженні:

– негативний на першій проміжній підпорі

–МВ,enl= (genl+venl)l201=–0,0715·45131·5,752=–106688Н·м=–107кН·м;

– негативний на середній підпорі

–МС,enl = –β (genl + venl) l202 = –0,0625 · 45131 · 5,75 · 5,75 =
= –93259 Н·м = –93,3 кН·м

Несуча здатність балки на підпорах з врахуванням збільшення висоти її перерізу при нарощенні знизу у прольотах:

– на першій проміжній підпорі

х = RsAs / Rb · γb2 · b = = 18,4 см;

ξ = х / ho = = 0,45 < ξR = 0,631;

–МВ = –Rb · γb2 · b · х (ho – 0,5x) = –0,85·0,9·20·18,4 (41 – 0,5·18,4) =

= –8952 кН·см = –89,5 кН·м < –107 кН·м,

– міцність не забезпечується;

– на середніх підпорах

х = = 14,8 см;

 

ξ = х / ho = = 0,33 < ξR = 0,631;

 

–МС = –0,85 · 0,9 · 20 · 14,8 (41 – 0,5 · 14,8) = –7608 кН·см =

= –76 кН·м < –93,3 кН·см – міцність не забезпечується.

 

5.3.4. Підсилення балки на підпорах

 

 

Конструювання підсилення балки на підпорах

Підсилення балки на підпорах проектуємо нарощенням зверху з постановкою додаткової поздовжньої арматури. Відстань між центрами ваги існуючої арматури та арматури підсилення призначаємо 40 мм. Додаткову арматуру вкладаємо на поверхню плити до нарощення та приймаємо за товщину нарощення балки зверху вже визначене нарощення плити, тобто 35 мм.

Розрахунок підсилення балки на підпорах

Розрахункова схема зусиль в нормальних перерізах на підпорах балки представлена на рис.18.

Визначаємо необхідне додаткове армування:

– на першій проміжній підпорі

 

αm = (МВ,enl + RsAs (hodho)) / Rb · γb2 · b·h2o,ad = = 0,382;

 

ξad = 0,514 < ξR = 0,631;

 

Рисунок 18. Розрахункова схема зусиль в нормальних перерізах

на підпорах балки

As,ad = (Rb·γb2 · ξad · b · ho,adRsAs) / Rs,ad = = 1,96 см2

– приймаємо 2 Ø12 А-ІІІ з As, ad = 2,26 см2;

 

– на середніх підпорах

αm = (МС,enl + RsAs (hodho)) / Rb · γb2 · b · h2o,ad = = 0,33;

ξad = 0,417 < ξR = 0,631;

As,ad = (Rb · γb2 · ξad · b · ho,adRsAs) / Rs,ad = = 1,68 см2

– приймаємо 2 Ø12 А-ІІІ з As,ad = 2,26 см2.

 

5.3.3. Перевірка несучої здатності другорядної балки в середніх прольотах на сприйняття негативного момента.

Дані для перевірки несучої здатності

Розрахунковий переріз до підсилення верхньої зони у середніх прольотах на відстані 0,2 l02 представлено на рис.19.

Верхня арматура в середніх прольотах – 2 Ø16 А-ІІІ з As = 4,02 см2.

 

Рисунок 19. Розрахунковий переріз у прольотах на відстані 0,2 l02

 

 

Розрахункові зусилля в середніх прольотах при нерівномірному розміщенні корисного (тимчасового) навантаження.

Негативний згинаючий момент при збільшеному навантаженні на відстані 0,2 l02.

v/g = 36480 / 8651 ≈ 4; –β = –0,038;

М2,enl = –β (qenl + venl) l202 = –0,038 · 45131 · 5,752 =
= –56701 Н·м = –56,7 кН·м

Несуча здатність балки на відстані 0,2 l02

х = RsAs / Rb · γb2 · b = = 9,6 см;

ξ = х/ho = = 0,259 < ξR = 0,625;

М2 = –Rb· γb2·b·х (ho – 0,5x) = –0,85·0,9·20·9,6 (37–0,5·9,6) =
= –4730 kН·см = –47,3 кН·м < 56,7 кН·м – міцність не забезпечується.

 

5.3.6. Підсилення верхньої зони прольотів балки

 

Конструювання підсилення верхньої зони середніх прольотів балки

Підсилення верхньої зони середніх прольотів балки проектуємо нарощенням зверху з постановкою додаткової поздовжньої арматури. Відстань між центром ваги існуючої арматури та арматури підсилення призначаємо 80 мм. Додаткову арматуру вкладаємо на поверхню плити до нарощення та приймаємо за товщину нарощення балки зверху вже визначене нарощення плити, тобто 35 мм.

Розрахунок підсилення верхньої зони середніх прольотів балки

Розрахункова схема зусиль в нормальному перерізі у середньому прольоті на відстані 0,2 l02 представлена на рис.20.

Рисунок 20. Розрахункова схема зусиль в нормальному перерізі середнього прольоту на відстані 0,2 l02

 

Визначаємо необхідне додаткове армування:

αm = (М2,enl + RsAs (hodho)) / Rb · γb2 · b · h2o,ad = = 0,224

ξad = 0,251 < ξR = 0,625;

As,ad = (Rb · γb2 · ξad · b · ho,adRsAs) / Rs,ad =
= = 0,735 см2

– конструктивно приймаємо 2 Ø12 А-ІІІ з As,ad = 2,26 см2.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 79 с.

 

2. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений /НИИСК. – М.: Стройиздат, 1989. – 104 с.

 

3. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции: общий курс: учебник для вузов. – 5-е издание, переработанное и дополненное – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.

 

4. Гончар В.І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1 «Залізобетонні та кам’яні конструкції багатоповерхової виробничої будови» по курсу «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» - Кривий Ріг: КТУ, 2004.- 17 с.

 

Навчальне видання

 

Астахов Валентин Іванович

Гончар Володимир Іванович

 

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

«РОЗРАХУНОК ПІДСИЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНОЛІТНОГО ребристого ПЕРЕКРИТТЯ З БАЛКОВИМИ ПЛИТАМИ»

з дисципліни «Випробування та реконструкції споруд»

для студентів спеціальності 7.092101
“Промислове та цивільне будівництво»
денної та заочної форми навчання.

 

 

Реєстраційний №_______

 

Підписано до друку ________________2006 р.

 

Формат А5

 

Обсяг 40 стор.

 

Тираж _______ прим.

 

Видавничий центр КТУ, вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг.

 

 

Для записів

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.