Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретичні відомості

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Визначення рН розчину базується на вимірюванні ЕРС комірки, яка складається з вимірювального скляного електрода та напівелемента порівняння, що знаходяться в середовищі, яке аналізується.

Згідно рівняння градуювальної характеристики, ЕРС такого ланцюга дорівнює:

Е = Е0- q рН (1),

де

Е – ЕРС комірки;

Е0 – стала складова ЕРС, яка включає потенціал електрода порівняння, сталу складову потенціалу скляного електроду, залишковий дифузійний потенціал на межі поділу напівелемент порівняння – розчин, що аналізується;

q – кутовий коефіцієнт градуювальної характеристики.

Значення Е0 і q знаходять при градуюванні комірки. Для цього вимірюють ЕРС буферних розчинів з відомими значеннями рН. Для двох буферних розчинів згідно рівняння (1):

Е1 = Е0 - q рНS1

Е2 = Е0 - q рНS2,

де Е1 і Е2 – значення ЕРС відповідно першого і другого стандартних буферних розчинів

рНS1 і рНS2 – значення рН першого і другого стандартних буферних розчинів.

Звідси:

, (2)

Е0 = Е1 + q рНS1. (3)

 

Щоб скляний електрод нормально функціонував, не можна допускати пересихання мембрани. Між вимірюваннями скляні електроди зберігають в дистильованій воді. Робоча частина – скляна кулька дуже тонка, ламка, тому не допускається груба механічна дія на нього. Перед вимірюванням скляну кульку промивають дистильованою водою і промокають фільтрувальним папером. В процесі вимірювань скляна кулька повинна повністю зануритися в розчин, не доторкатися стінок та дна склянки, корпуса напівелемента порівняння.

Рис1. Вимірювальний скляний електрод для рН- метрії ЭСЛ-45

Рис2. Допоміжний хлорид-срібний електрод “ЭВЛ-1М3

 

1. Підготовка потенціометричного приладу до вимірювань і порядок виконання вимірювання

1.1. Універсальний іономер ЭВ-74 призначений для вимірювання рН (водневого показника), рХ (показників активності одно- та двовалентних іонів), ЕРC розчину, температури розчину.

1.2. Закріпити в штативі скляний електрод і підключити його штекер у гніздо «изм» на задній панелі іономеру, прослідити, щоб металічна частина штекера повністю увійшла в гніздо.

1.3. Закріпити в штативі напівелемент порівняння і підключити його штекер у гніздо «всп» на задній панелі іономеру,

1.4. Допоміжний електрод заповнений насиченим розчином калій хлориду. Рівень розчину повинен бути не нижче, ніж на 2см від отвору допоміжного електроду.

1.5. При вимірюваннях корок допоміжного електроду повинен бути витягнутим з отвору. Після закінчення всіх вимірювань потрібно закрити отвір допоміжного електроду корком.

1.6. Увімкнути вимірювальний прилад в електромережу (тумблер «сеть» на панелі універсального іономера ЭВ-74). При цьому загоряється сигнальна лампа праворуч тумблера. Залишають прилад для прогрівання на 30-40 хвилин. В період прогрівання повинні бути нажатими кнопка вибору роду робіт – «температура» та кнопка вибору діапазону вимірювання –«-1 - 19».

1.7. Якщо працюємо на приладі без термокомпенсатора, перед початком вимірювань потрібно перевірити правильність показань температури розчину на шкалі іономеру за показаннями термометру, зануреного в розчин, і, якщо потрібно, виставити правильну температуру розчину ручкою «температура раствора» на передній панелі приладу.

1.8. Температуру розчинів вимірюють за верхньою шкалою у такому режимі:

o натиснути кнопку вибору роду робіт - «t°»;

o натиснути будь-яку з кнопок вибору вузького діапазону вимірювання : «-1 - 4» або «4 - 9», або «9 - 14», або «14 - 19».

1.9. Перед кожним вимірюванням промити робочі поверхні скляного електроду та напівелементу порівняння дистильованою водою. Фільтрувальним папером промокнути краплини води, які залишились на електродах.

1.10. Для вимірювання ЕРС системи необхідно натиснути кнопку вибору роду робіт – «mV» та кнопку вибору діапазону вимірювання –«-1 - 19». Зробити вимірювання спочатку на грубій шкалі за нижньою шкалою, а потім на більш вузькому придатному діапазоні за верхньою шкалою («-1 - 4» або «4 - 9», або «9 - 14», або «14 - 19»).

1.11. Після занурення електродів у буферний розчин або розчин, що аналізують, дочекатися стабільних показань приладу: положення стрілки не повинно змінюватися на протязі 2-3 хвилин. Записати показання приладу в мВ, помноживши його на 100.

1.12. В період вимірювання ЕРС треба звертати увагу на верхню кнопку вибору роду робіт – «±». Якщо ця кнопка втоплена, то результат записуємо зі знаком «-», якщо ні – зі знаком «+».

1.13. По закінченню кожного вимірювання повинні бути нажатими кнопка вибору роду робіт – «температура» та кнопка вибору діапазону вимірювання –«-1 - 19».

1.14. Для вимірювання рН системи системи необхідно натиснути кнопку вибору роду робіт – «рХ» та кнопку вибору діапазону вимірювання –«-1 - 19». Зробити вимірювання спочатку на грубій шкалі за нижньою шкалою, а потім на більш вузькому придатному діапазоні за верхньою шкалою.

1.15. В період вимірювання рН треба звертати увагу на верхню кнопку вибору роду робіт – «аніони/катіони». При вимірюванні рН ця кнопка повинна бути втопленою.

1.16. Після закінчення роботи промити електроди дистильованою водою, витягнути із штативу. Скляний електрод помістити в склянку з дистильованою водою, напівелемент порівняння - в склянку з насиченим розчином калій хлориду.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.