Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правила для морського і внутрішнього водного транспорту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

FAS   Free Alongside Ship   Вільно вздовж борту судна   «Вільно вздовж борту судна» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання з поставки, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в узгодженому пункті відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами ФАС (FAS) на покупця покладається обов'язок по очищенню товару від мит для його вивезення. Цей термін не слід застосовувати, коли покупець прямо чи побічно не в змозі забезпечити виконання митних формальностей.
FOB   Free on Board   Вільно на борту   «Вільно на борту» означає, що продавець вважається тим, хто виконав своє зобов'язання по поставці з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту покупець має нести усі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами FOB на покупця покладаються обов'язки з очищення товару від мит ​​для його експорту.   Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна FAS.
CFR   Cost and Freight   Вартість і фрахт   «Вартість і фрахт» означає, що продавець зобов'язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, однак ризик втрати або ушкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. За умовами CFR на продавця покладаються обов'язки з очищення товару від мит ​​для його вивезення.   Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CPT
CIF   Cost Insurance and Freight   Вартість, страхування і фрахт   «Вартість, страхування, фрахт» означає, що продавець несе ті ж обов'язки, що за умовами CFR, проте він повинен забезпечити морське страхування від ризику загибелі або пошкодження товару під час перевезення, продавець укладає договір страхування і виплачує страховику страхову премію.   Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з умовами CIF від продавця потрібно лише забезпечення страхування на мінімальних умовах.   Даний термін може застосовуватися лише при перевезенні товару морським або внутрішнім водним транспортом. У випадках, коли момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при перевезеннях в контейнерах, більш доцільне застосування терміна CIP.

 

Перша група включає сім термінів, які можуть бути використані незалежно від обраного способу перевезення і незалежно від того, використовується один або декілька видів транспорту. До цієї групи відносяться терміни EXW (Франко завод), FCA (Франко перевізник), CPT (Перевезення оплачена до), CIP (Перевезення і страхування оплачені до), DAT (Постачання на терміналі), DAP (Постачання в місці призначення) і DDP (Постачання з оплатою мита). Вони можуть бути використані, навіть якщо морське перевезення взагалі відсутнє. Разом з тим важливо пам'ятати, що ці терміни можуть бути застосовані, коли частково при перевезенні використовується судно.

 

У другій групі термінів Інкотермс 2010 обидва - пункт поставки і місце, до якого товар перевозиться покупцем, є портами, і тому ці терміни іменуються «морські та внутрішні водні правила». У цю групу входять терміни FAS (Вільно вздовж борту судна), FOB (Вільно на борту), CFR (вартість і фрахт) і CIF (вартість, страхування і фрахт).У трьох останніх термінах опущено будь - яка згадка поручнів судна (the ship's rail) як пункту поставки, так як товар вважається поставленим, коли він перебуває «на борту» судна. Це більш точно відображає сучасну комерційну реальність та виключає уявлення про те, що ризик переміщається взад-вперед відносно уявної перпендикулярної лінії.

 

3. Правила для внутрішньонаціональної та міжнародної торгівлі

Інкотермс традиційно використовувались в договорах міжнародної купівлі - продажу, коли товар перетинав кордон. У різних частинах світу створення торгових спілок, як, наприклад, Європейський Союз, зробили менш важливим видимий контроль над товарами при проходженні їх через кордон відповідних сторін.

 

Тому у підзаголовках правил Інкотермс 2010 в явно вираженій формі вказується, що ці правила можуть бути використані як в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів, так і у внутрішньонаціональних договорах купівлі-продажу. В результаті правила Інкотермс 2010 в ряді пунктів чітко підкреслюють, що обов'язок по здійсненню експортно-імпортних формальностей є тільки тоді, коли це доречно.

 

Два явища переконали ICC у своєчасності руху в цьому напрямку. По-перше, комерсанти широко використовують правила Інкотермс у внутрішньонаціональних договорах купівлі-продажу. По-друге, є зростаюче в США бажання використовувати у внутрішній торгівлі Інкотермс замість раніше закріплених в Єдинообразному торговому кодексі США термінів відвантаження та поставки.

4.Пояснення

Перед кожним терміном Інкотермс 2010 Ви знайдете пояснення. Вони виділяють основні моменти по кожному терміну Інкотермс, наприклад: коли їх слід застосовувати, коли переходить ризик, яким чином розподіляються витрати між продавцем і покупцем. Ці пояснення не є частиною діючих правил Інкотермс 2010, їхньою метою є допомога користувачеві в акуратному і ефективному виборі відповідного міжнародного торгового терміна для конкретної угоди.

 

5. Електронні комунікації

Попередні версії правил Інкотермс визначали документи, які могли бути замінені електронними повідомленнями (EDI messages). У статтях А1/Б1 Інкотермс 2010 за електронними засобами повідомлення визнається той же ефект, що і за паперовими повідомленнями, якщо сторони домовилися про це або якщо це є прийнятим. Дана формула полегшує еволюцію до нових електронних процедур у період дії Інкотермс 2010.

6. Страхове покриття

Правила Інкотермс 2010 представляють першу версію Інкотермс з моменту перегляду Правил лондонських страховиків (the Institute Cargo Clauses) і враховують внесені в ці Правила зміни. В Інкотермс 2010 інформація, що стосується обов'язків по страхуванню, поміщена в статті А3/Б3, в який йдеться про договори перевезення та страхування. Ці положення були переміщені із статей А10/Б10 Інкотермс 2000, мали загальний характер. Формулювання статей А3/Б3 про страхування також доповнені з метою уточнення обов'язків сторін у цьому відношенні.

 

7. Контроль безпеки і необхідна для цього інформація

В даний час зростає турбота про безпеку руху товару, що вимагає перевірки, що товар не становить загрози життю людей або їх майну з причин, не пов'язаних з його природними властивостями. Тому в статтях А2/Б2 і А10 / Б10 термінів Інкотермс 2010 між продавцем і покупцем розподілені обов'язки щодо здійснення або надання сприяння у виконанні формальностей, пов'язаних з контролем безпеки, таких, наприклад, як Сhain of custody information.

8.Витрати по обробці на терміналі

Згідно термінам Інкотермс CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP і DDP продавець зобов'язаний здійснити всі необхідні заходи для забезпечення перевезення товару до погодженого пункту призначення.

 

Коли фрахт оплачується продавцем, по суті він оплачується покупцем, так як витрати по фрахту звичайно включаються продавцем в загальну ціну товару. Витрати з перевезення іноді включають витрати по обробці та переміщенню товару в порту або на контейнерному терміналі, і перевізник або оператор терміналу можуть покласти оплату цих витрат на покупця, який отримує товар. За таких обставин покупець зацікавлений в уникненні подвійної оплати однієї і тієї ж послуги - один раз продавцеві у вигляді частини загальної ціни товару і другий раз окремо перевізнику або оператору терміналу. Інкотермс 2010 вдалося уникнути цього шляхом чіткого розподілу таких витрат у статтях А6/Б6 відповідних термінів.

 

9. Наступні продажі

У торгівлі сировинними товарами, на відміну від торгівлі готовими виробами, вантаж часто кілька разів послідовно продається в період перевезення. Якщо це має місце, продавець в середині ланцюжка «не здійснює відвантаження" товару, оскільки товар вже відвантажено першим продавцем в цьому ланцюжку. Тому продавець в середині ланцюжка виконує свої обов'язки щодо покупця, здійснюючи не відвантаження товару, а надання відвантаженого товару. З метою уточнення у відповідні терміни Інкотермс 2010 включено обов'язок по «наданню відвантаженого товару» як альтернатива обов'язку з відвантаження товару у відповідних термінах Інкотермс.

 

Іноді сторони бажають доповнити будь - яке правило Інкотермс. Інкотермс 2010 не забороняє подібне доповнення, проте відносно цього існує небезпека. Для уникнення небажаних сюрпризів сторонам доцільно в їхньому договорі як можна більш точно передбачити очікуваний від таких додатків ефект. Наприклад, якщо в договорі змінено розподіл витрат у порівнянні з правилами Інкотермс 2010, сторонам необхідно ясно вказати, чи мають намір вони змінити пункт, в якому ризик переходить з продавця на покупця.

 

Статус даного Введення

 

Даний Введення містить загальну інформацію щодо використання та тлумачення Інкотермс 2010, який не є частиною цих умов.

Пояснення використовуваних в Інкотермс 2010 термінів

Як і в Інкотермс 2000, обов'язки продавця і покупця представлені в дзеркальному відображенні, у колонці А містяться обов'язки продавця, а у колонці Б - обов'язки покупця. Дані обов'язки можуть виконуватися безпосередньо продавцем чи покупцем або іноді відповідно до умов договору або згідно чинного права, через таких посередників, як перевізники, експедитори чи інші особи, номіновані продавцем чи покупцем з певною метою.

 

Текст Інкотермс 2010 є самодостатнім.

Однак для сприяння користувачам нижче наводиться зміст визначень, що використовуються далі по всьому тексту.

 

Перевізник - для цілей Інкотермс 2010 перевізник є стороною, з якою укладено договір перевезення.

 

Митні формальності - вимоги, які повинні бути виконані відповідно до чинного митного регулювання і можуть включати обов'язки щодо документів, безпеки, інформації або фактичного огляду товару.

 

Постачання - дане поняття є багатогранним в торговому праві та практиці, однак Інкотермс 2010 використовує його для позначення, коли ризик втрати чи пошкодження товару переходить з продавця на покупця.

 

Відвантажувальні документи - дане поняття використовується в заголовку пункту А8. Воно означає документ, що підтверджує поставку (передачу) товару. За багатьма термінам Інкотермс 2010 відвантажувальним документом є транспортний документ або інформація про них. Однак по термінах EXW, FCA, FAS та FOB відвантажувальним документом може бути і розписка. Відвантажувальний документ може мати і інші функції, наприклад, складати частину механізму платежу.

 

Упаковка- це поняття використовується для кількох цілей:

Упаковка товару повинна відповідати вимогам договору купівлі - продажу.

Упаковка товару означає, що товар придатний для перевезення.

Зберігання упакованого товару в контейнері або іншому транспортному засобі.

У Інкотермс 2010 поняття упакування включає і перше, і друге вказане значення. Інкотермс 2010 не регулює обов'язки сторін з укладання товару в контейнер і, більше того, в разі необхідності, сторонам доцільно передбачити це в договорі купівлі-продажу.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.