Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми практичних занять

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ з/п Назва теми Кількість годин
Склад адміністративного проступку. 2 год.
Адміністративні стягнення та особливості їх накладення. 2 год.
Юридична характеристика окремих видів правопорушення. 2 год.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення. 2 год.
Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження. 4 год.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 6 год.

 

Самостійна робота

Вимоги до організації самостійної роботи бакалаврів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних семінарських та практичних занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.

Проблемно-пошукові питання до кожної з тем курсу покликані підготувати студента до проведення ним самостійної дослідницької роботи.

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Адміністративна відповідальність» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної форми навчання готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферат, тема якого враховує специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що студент самостійно опрацював обрану проблему.

Самостійна та індивідуальна робота студентів покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед курсом. Приступаючи до самостійної роботи, студент має усвідомити мету курсу та ті завдання, які стоять перед ним.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу типових і нестандартних ситуацій.

№ з/п Назва теми Кількість годин
Генезис адміністративної відповідальності 5 год.
Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 5 год.
Адміністративні проступки: поняття та ознаки. 5 год.
Склад адміністративного проступку. 8 год.
Адміністративні стягнення та особливості їх накладення. 5 год.
Юридична характеристика окремих видів правопорушення. 5 год.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення. 5 год.
Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження. 5 год.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 7 год.
  Разом 50 год.

Індивідуальні завдання

(МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЕКТИ)

Проект 1. Генезис адміністративної відповідальності.

Проект 2. Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

Проект 3. Адміністративні проступки: поняття та ознаки.

Проект 4. Склад адміністративного проступку.

Проект 5. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення.

Проект 6. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.

Проект 7. Процесуальні аспекти адміністративної відповідальності.

Проект 8. Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження.

Проект 9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Завдання вибраного проекту:ґрунтуючись на концептуальних засадах чинного законодавства та наукову літературу розкрити питання вибраного проекту, що свідчить про засвоєння студентом матеріалу дисципліни.

Методичні рекомендації щодо оформлення проекту:

А) Організація роботи над проектом:

- студент упродовж часу, відведеного на вивчення нормативної дисципліни „Адміністративна відповідальність", під час аудиторних занять та самостійної роботи з навчальним матеріалом аналізує сутність адміністративної відповідальності у сучасних умовах з метою визначення найбільш доцільних заходів, що можна відобразити у вибраному ним проекті;

- створення першого варіанту проекту доцільно розпочинати після вивчення основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення";

- від теми до теми ця методика повинна розвиватися і вдосконалюватися. При цьому можна використовувати додатковий матеріал, не передбачений програмою (за умов попередньої консультації з викладачем);

- завершується вивчення предмету захистом проекту. Форм захисту може бути кілька: публічний (аудиторія), індивідуальний (викладач), презентацій ний (конкурс проектів). Остання форма захисту проекту має проводитися за спеціально розробленими правилами, які передбачали б ознайомлення з проектом чим більшої кількості людей.

Б) Оформлення проекту:

- рекомендується виконувати проект з використанням мультимедійних комп'ютерних програм;

- структура проекту вибудовується у відповідності до основних вимог нормативних актів з питань адміністративної відповідальності;

- при оформлені проекту бажано використовувати схеми, ілюстрації, музичний супровід, відео матеріали, анімаційні фільми власного виготовлення.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.