Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 3. «Адміністративні проступки: поняття та ознаки».

З дисципліни: «Адміністративна відповідальність»

Категорія слухачів:студенти 2 курсу денної форми навчання

Навчальна мета: сформувати у студентів систему знань щодо поняття, ознак, принципів адміністративних проступків

 

Виховна мета: сприяти формуванню у студентів наукового світогляду та морально-естетичних якостей юриста-професіонала

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, активність і раціональні способи пізнавальної діяльності студентів стосовно поняття, ознак та юридичного складу адміністративного правопорушення.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, мультимедійний проектор.

Наочні засоби: мультимедійна презентація, слайди.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право.

План лекції (навчальні питання):

1. Розуміння адміністративного проступку: історія і сучасність.

2. Апостеріорні і апріорні ознаки адміністративного проступку.

3. Суспільна небезпечність адміністративного проступку.

4. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.

5. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Введений в дію Постановою Верховної Ради Української РСР від 07 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / За ред. А.Т. Комзюка. —X., 1998.

4. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів та факультетів/ ред. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Таращук В.М. та ін. — X., 2001.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебное пособие. — X., 2004.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Розуміння адміністративного проступку: історія і сучасність.

2. Апостеріорні і апріорні ознаки адміністративного проступку.

3. Суспільна небезпечність адміністративного проступку.

4. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.

5. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

Укладач:

Ст. викладач кафедри О.Ю. Жаріков

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра адміністративного права

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

_____________О.Г.Стрельченко

«___ »______________2013 р.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.