Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів та облік їх вибуття

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Банки повинні визнавати втрати економічної вигоди внаслідок зменшення корисності об'єктів необоротних активів у сумі, що перевищує їхню залишкову вартість, порівняно - з сумою очікуваного відшкодування.

Сума очікуваного відшкодування - це найбільше зі значень чистої ціни продажу чи вартості використання.

Чиста ціна продажу - сума, яка може бути одержана від продажу активу (за відрахування витрат, пов'язаних із його вибуттям).

Вартість використання - дисконтована вартість прогнозованих майбутніх потоків грошових коштів, виникнення яких очікується від продовження використання активу та від його вибуття в кінці строку корисної служби.

Втрати від зменшення корисності за необоротними активами, які не переоцінювалися, слід визнавати у звіті про прибутки та збитки, а за необоротними активами, котрі переоцінювалися, - як зменшення додаткового капіталу за результатами переоцінки.

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів і нематеріальних активів. Виконується запис:

Д-т рахунка 7499 "Інші небанківські операційні витрати"

К-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Зменшення корисності", 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Зменшення корисності".

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, відображених в обліку за переоціненою вартістю, спрямовуються на зменшення іншого додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і нематеріальних активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду. Зменшення корисності в обліку відображається таким проведенням:

Д-т рахунків 5100 "Результати переоцінки основних засобів", 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів", 7499 "Інші небанківські операційні витрати"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби" та

Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів"

К-т рахунків 5100 "Результати переоцінки основних засобів", 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів".

 

7. Облік вкладень банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів і нематеріальних активів

 

В актах на списання вказують основні дані, що характеризують об'єкт: рік виготовлення чи побудови, дата надходження в установу банку, період (час) уведення в експлуатацію, первісна вартість об'єкта (для переоцінених - відновна), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених ремонтів 1 т - ін. Докладно висвітлюють також причини списання об'єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.

Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджує керівник установи чи його заступник.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.