Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Облік гудвілу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Гудвіл - це перевага, яку отримує банк-покупець унаслідок купівлі вже діючого банку (підприємства) порівняно зі створенням нового. Ця перевага може бути пов'язана з наявністю постійних клієнтів, вигідним географічним розміщенням, наявністю висококваліфікованого персоналу тощо. Гудвіл відображається в обліку покупця, але не може бути переданий, проданий тощо.

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, що на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу.

Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їхньою справедливою вартістю. Одночасно покупець у бухгалтерському обліку відображає позитивні чи негативні значення гудвілу за результатами купівлі.

Якщо придбання здійснюється через передавання інших активів або прийняття на себе зобов'язань, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого банку, збільшеній на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з їх придбанням.

Чисті активи - активи банку за відрахування його зобов'язань.

Якщо придбання здійснюється поетапно, то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, з одночасним визнанням частки покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів 1 зобов'язань, що придбані на кожному етапі.

Після визнання ідентифікованих активів і зобов'язань у балансі покупця всі дальші зміни, що пов'язані з їх оцінкою, не приводять до додаткового визнання нового позитивного чи негативного гудвілу.

Позитивний гудвіл обліковується як актив на рахунку обліку нематеріальних активів 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл", тобто вартість придбання вища, ніж частка покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань. При цьому здійснюються такі записи:

на суму платежу з придбання активів:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів"

К-т рахунка 1200 "Кореспондентський рахунок";

на суму придбаних активів: Д-т рахунків активів

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів";

на суму різниці за результатами розрахунку:

Д-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів".

Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується відповідно до щомісячного рівномірного нарахування амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

Строк корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:

прогнозованого строку діяльності банку;

нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

зміни попиту на роботи, послуги банку тощо.

Амортизація гудвілу відображається таким проведенням:

Д-т рахунка 7423 "Амортизація"

К-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл".

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то його списують з включенням залишкової вартості до витрат. При цьому здійснюється таке проведення:.

Д-т рахунка 7499 "Інші небанківські операційні витрати"

К-т рахунка 4300 "Нематеріальні активи" аналітичний рахунок "Гудвіл".

Негативний гудвіл обліковується на рахунку 4320 "Негативний гудвіл" як сума вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, що перевищує вартість придбання. Здійснюється таке проведення:

на суму платежу з придбання активів:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів"

К-т рахунка 1200 "Кореспондентський рахунок";

на суму придбаних активів:

Д-т рахунків активів

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів";

на суму різниці за результатами розрахунку:

Д-т рахунків активів

К-т рахунка 4320 "Негативний гудвіл".

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.