Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Принцип територіальної цілісності держав

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Принцип територіальної цілісності держав затвер­дився з прийняттям Статуту ООН у 1945 році. Процес його розвитку продовжується. Саме найменування цього принципу остаточно не установилося: можна зустріти згадування як територіальної цілісності, так і терито­ріальної недоторканності.

Заключний акт НБСЄ 1975 року містить окреме і найбільше повне формулювання принципу територіаль­ної цілісності держав: «Держави-учасниці будуть поважати територіальну цілісність кожної з держав-учасниць. Відповідно до цого вони будуть утримувати­ся від будь-яких дій, не сумісних із цілями і принципа­ми Статуту Організації Об'єднаних Націй, проти тери­торіальної цілісності, політичної незалежності або єд­ності будь-якої держави-учасниці, зокрема, від будь-яких таких дій, що представляють собою застосування сили або загрозу силою. Держави-учасниці будуть рівним чином утримуватися від того, щоб перетворювати територію одна одної в об'єкт військової окупації, або інших прямих або непрямих заходів застосування сили в порушення міжнародного права або в об'єкт придбан­ня за допомогою таких заходів або загрози їх здійснен­ня. Ніяка окупація або придбання такого роду не буде признаватися законною».


Зміст принципу територіальної цілісності держав виходить за рамки положень про заборону використан­ня сили або погрози силою, або перетворення території в об'єкт військової окупації, або придбання території з використанням сили або її загрози. Мова йде про будь-які дії проти територіальної цілісності або недотор­канності. Наприклад, транзит будь-яких транспортних засобів через іноземну територію без дозволу територі­ального суверена є порушенням не тільки недоторкан­ності кордонів, але і недоторканності державної тери­торії, оскільки саме вона використовується для транзи­ту. Всі природні ресурси є складовими компонентами території держави, і якщо недоторкана територія в ці­лому, то недоторкані і її компоненти, тобто природні ресурси в їхньому природному вигляді. Тому їхня роз­робка іноземними особами або державами без дозволу територіального суверена також є порушенням терито­ріальної недоторканності.

Значення принципу територіальної цілісності дер­жав дуже велике з погляду стабільності в міждержав­них відносинах. Його призначення — захист території держави від будь-яких зазіхань.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.