Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Філософська система Г.Гегеля

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Філософська система Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831) за своїм розмахом й значущістю в духовному житті Нового часу може зрівнятися з навчанням Платона, що склав епоху в культурі античного світу. Крім того, як і Платон, Гегель був представником класичного ідеалізму, відповідно до якого фізичний мир є тільки інобуттям духовної реальності.

Найбільш значними добутками філософа вважаються: «Феноменологія духу», «Наука логіки», «Енциклопедія філософських наук».

Гегель у своїй філософії, у своїх добутках уживає спробу створити таку теоретичну систему, що вирішила б проблему тотожності суб'єктивного й об'єктивного, матеріального й ідеального, буття й мислення.

Основною гегелівською думкою є його знамените твердження: «Все дійсне є розумним, все розумне є дійсним», що на перший погляд здається не зовсім зрозумілим. Однак, вдумаємося спочатку в першу частину фрази: «все дійсне є розумним». Мова йде про те, що навколишній нас мир, наша дійсність улаштована незвичайно розумно. Ми спостерігаємо порядок і систему у всьому існуючому: людина народжується, робить свій внесок у розвиток цивілізаційного досвіду, продовжує свій рід. Для підтримки його життєдіяльності існують природні ресурси й т.д. Чи могла фізична природа, будучи нерозумною (а відсутність духу є властивість матерії), сама по собі, так правильно й розумно самостворитися? Якщо не могла, а це очевидно – стверджує Гегель – то необхідно припустити існування якогось розуму, набагато досконалішого ніж людський, котрий і привів все матеріальне в стан доцільності й гармонії. І оскільки це розумне являє собою не вигадку, не продукт людського розуму, а щось реально існуюче – адже ми бачимо й випробовуємо на собі вплив розвитку цивілізації, – то можна говорити про те, що воно дійсно й про це мова йде в другій частині гегелівського твердження: «все розумне є дійсним».

Таким чином, на думку Гегеля, який свою філософію називав абсолютним ідеалізмом, матеріальний світ створений якоюсь духовною реальністю, яку філософ назвав Абсолютною Ідеєю або Світовим Розумом. Абсолютна ідея – це безособовий початок, у якому сконцентрована сутність і першооснова всіх речей, і тому воно є буттям, що перебуває в різних формах і проходить у своєму саморозвитку три основних етапи:

1. Перший з них – це Логіка. Логіка, не як те, що ми звичайно розуміємо під цим поняттям: у цьому випадку мова йде не про логіку як науку. У Гегеля, логіка, як перший етап розвитку Абсолютної ідеї, є ідеальним, незримим первинним миром, у якому формуються категорії й поняття буття.

2. Наступний етап саморозвитку – Природа. Абсолютна ідея залишає сферу Логіки й втілюється в матеріальний світ, що, таким чином, є не самостійною дійсністю, а інобуттям Абсолютної ідеї. Формами буття Абсолютної ідеї на цьому етапі є: механіка (простір, час, матерія, рух, всесвітнє тяжіння), фізика (небесні тіла, світло, тепло), органіка (геологічні реалії, рослинний і тваринний світ).

3. Третім етапом саморозвитку Абсолютної ідеї й вищим рівнем її самореалізації Гегель вважає Дух. На цьому етапі Абсолютна ідея переходить із області матеріального в сферу ідеального й втілюється в людській свідомості, у людському дусі.

Отже, Абсолютна ідея, початок всіх початків у Гегеля, проходить тріаду – три стадії саморозвитку. У своїй ідеалістичній системі буття Гегель дає відповідь на питання про тотожність мислення й буття, оскільки в Абсолютному дусі повністю збігаються мислення й буття, об'єкт і суб'єкт.

Як не парадоксально, але, довівши ідеалізм до свого логічного завершення, Гегель тим самим показав його вичерпаність і обмеженість. З вченням Гегеля можна погоджуватися чи ні, але воно – велике досягнення філософської думки, оскільки щонайкраще представляє певний вид філософії – ідеалізм.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.