Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перелік питань підсумкового контролю

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Предмет та функції філософії.

2. Основні галузі філософського знання.

3. Філософія та світогляд.

4. Характер і особливості античної філософії.

5. Класична антична філософія (Сократ, Платон, Аристотель).

6. Філософія доби еллінізму.

7. Ідейні та хронологічні межі середньовічної філософії, її загальні риси.

8. Патристика та схоластика як головні етапи розвитку середньовічної філософії.

9. Загальні риси філософії доби Відродження.

10. Наукова революція XVII ст. Філософські пошуки нових методів пізнання істини.

11. Теорія пізнання та етика Іммануїла Канта.

12. Філософська система і метод Георга Гегеля.

13. Джерела української філософської культури.

14. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

15. Філософія українського кордоцентризму.

16. Відмінні риси та етапи становлення сучасної філософії.

17. Сутність і основні форми буття.

18. Буття ідеального. Свідомість, її структура.

19. Діалектика та її альтернативи. Закони і категорії діалектики.

20. Необхідність та випадковість, їх діалектичний зв'язок.

21. Пізнання як предмет філософського аналізу. Суб’єкт та об’єкт пізнання.

22. Емпіричний та теоретичний рівень пізнання.

23. Проблема істини в філософії і науці. Абсолютна та відносна істина.

24. Людина як предмет філософського аналізу.

25. Проблема життя та смерті в філософії. Поняття сенсу життя.

26. Людина та суспільство.

27. Суспільство як предмет філософського аналізу.

28. Форми суспільної свідомості.

29. Роль особистості в історії.

30. Місце економічних чинників у системі суспільних та індивідуальних пріоритетів.

31. Проблема сутності та функцій релігії.

32. Структура релігійної системи.

33. Первісні релігійні уявлення, ранні форми релігійних вірувань та практики.

34. Причини виникнення та загальні риси національно-державних релігій.

35. Особливі риси світових релігій та передумови їх виникнення.

36. Світові релігії в Україні.

37. Проблема релігійної терпимості.

38. Предмет та завдання логіки.

39. Основні риси правильного міркування.

40. Складові форми мислення.

 

Література

1. Бартун М.П. Філософія: Курс лекцій. – Дніпропетровськ: Видавництво ДАУБП, 1999 (базовий підручник).

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 2000 (базовий підручник).

3. Бартун М.П. Логіка. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002 (базовий підручник).

4. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. / За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К.: Вища школа, 1995.

5. Прошин Д.В. Религиоведение: социально-экономический аспект: Конспект лекций. – Днепропетровск: Издательство ДУЭП, 2004 (базовий підручник).

6. Бартун М.П. Логіка. Практикум: правила та вправи. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2002. E-mail: izdn.m@duep.edu (базовий підручник).

7. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огородник, Ю.О.Федів. – К.: Вища школа, 1999.

8. Ивин А.А. Логика. – М.: Знание, 1998.

9. Ивлев Ю. В. Логика. — М.: Лотос, 2000.

10. Курбатов В.И. Логика: Учебное пособие. – Ростов-на-Д.: Феникс, 1997.

11. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К.: Академвидав, 2002.

12. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М.: Центр, 2001.

13. Религиеведение / Автор-составитель А.Г.Чичков. – Днепропетровск: ДХТУ, 1999.

14. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком-Інтер, 1999.

15. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Либідь, 1996.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.