Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Знайдіть речення, що висловлюють судження.

Приклад. Хто останній бачив потерпілого? – питальне речення, судження не висловлює.

1. Не грайте на лекції у морський бій! 2. Ти – студент. 3. Деякі особи, що перебувають на території України, не є громадянами України. 4. Не запізнюйтесь на заняття. 5. Кому належить авторство збірки “Органон”? 6. Вирок суду виконано. 7. Хто не бажає своїй дитині щастя? 8. Що таке кримінальна експертиза? 9. Свідок не залишив своєї адреси. 10. Жоден закон в Україні не набуває чинності до моменту його офіційного оприлюднення. 11. Кого під час дощу не тягне до тепла? 12. Зайдіть пізніше.

2. Визначте вид судження.

Приклад. Мій брат вищий за мене – судження з відношенням.

1. Сьогодні тепліше, ніж учора. 2. Є таке місто – Харків. 3. Законність – невід’ємна частина демократії. 4. Година минула. 5. Ніхто не вільний від суспільства, у якому живе. 6. Докази по справі існували. 7. Будь-яке кримінальне покарання призначається за рішенням суду. 8. Ніщо не існує без підстави. 9. Микола закінчив інститут раніше за свою дружину.

3. Знайдіть суб’єкт, предикат і зв’язку в судженні, визначте його кількість та якість.

Приклад. Жоден студент (S) не має права не складати іспитів (Р) – зв’язка із запереченням. Судження загальнозаперечне.

1. Деякі злочини не є посадовими. 2. Зловживання владою є посадовим злочином. 3. Жодне явище не існує ізольовано від інших. 4. Кожен громадянин має право займатись підприємницькою діяльністю. 5. Деякі люди – поліглоти. 6. Деякі злочини вчинюються вночі. 7. Деякі студенти не вивчають логіки. 8. Громадяни сплачують державні податки. 9. Жоден свідок не відмовився дати свідчення. 10. Будь-який договір – угода.

4. Визначте вид судження щодо кількості та якості; визначте розподіленість термінів у судженні.

Приклад. Незаконна угода (S) є недійсною (Р) – загальноствердне судження. Термін S – розподілений, термін Р – нерозподілений.

1. Підсудний має право на захист. 2. Неповнолітні не мають права голосу. 3. Крадіжка є злочином. 4. Громадянин повинен поважати закони держави. 5. Деякі люди – флегматики. 6. Деякі пам’ятники – це пам’ятки архітектури. 7. Деякі дії не є шкідливими. 8. Деякі осуджені до позбавлення волі не є рецидивістами. 9. Кожна людина має право на рівну платню за рівну працю. 10. Жоден із свідків не відмовився прийняти участь у слідчому експерименті. 11. Деяких ув’язнених було амністовано. 12. Деякі вимоги до реферату не були виконані. 13. Деякі сумніви не щезали. 14. Жоден вексель не є нормативно-правовим актом. 15. Ф.-В. Гегель у 1826 році першим увів термін “філософія права”. 16. Тільки акція є цінним папером акціонерного товариства.

5. Користуючись правилами логічного квадрату, побудуйте судження протилежні, суперечні та підпорядкування. Встановіть їх істинність або хибність.

Приклад. Усі студенти складають іспити – загальноствердне судження (А). Судження істинне.

Судження протилежне: “Жоден студент не складає іспити” Е – хибне.

Судження підпорядкування: “Деякі студенти складають іспити” І – істинне.

Судження суперечне: “Деякі студенти не складають іспити” О – хибне.

1. Підсудний має право на захист. 2. Книга – кращий подарунок. 3. Жодне слово не було загублено. 4. Усі свідки були присутні на судовому засіданні. 5. Неповнолітні не мають права голосу. 6. Жоден свідок не був знайомий з потерпілим.

6. Користуючись правилами логічного квадрату, встановіть, істинними чи хибними будуть побудовані вами судження підпротилежні, суперечні, підпорядкування.

Приклад. Деякі студенти – відмінники. І – судження істинне.

Судження підпротилежне: “Деякі студенти не є відмінниками”. О – істинне.

Суперечне судження: “Жоден студент не є відмінник”. Е – хибне.

Судження підпорядкування: “Усі студенти – відмінники”. А – хибне.

1. Не всі злочини розкриваються. 2. Деякі пасажири мають право безкоштовного проїзду в міському транспорті. 3. Деякі студенти нашої групи не палять. 4. Деякі громадяни Афін не були знайомі з Сократом. 5. Кілька тез було спростовано. 6. Дехто зі свідків не зміг бути присутнім на слідчому експерименті.

7. Визначте вид відношень між судженнями за правилами логічного квадрату. Запишіть ці судження у символічній формі за допомогою кванторів.

Приклад. а) “Злочин – це суспільно небезпечне діяння”; б) “Деякі злочини не є суспільно небезпечними діяннями”. Судження а) загальноствердне, А; б) частковозаперечне, О. Між ними встановлюється відношення суперечності.

а) “Деякі угоди є односторонніми”, б) “Жодна угода не є односторонньою”; а) “Всі студенти нашої групи були присутні на лекції”, б) “Жоден студент нашої групи не був присутній на лекції”; а) “Деякі люди дотримуються закону”, б) “Деякі люди не дотримуються закону”; а) “Усі громадяни дієздатні”, б) “Деякі громадяни недієздатні”; а) “Деякі студенти нашої групи не живуть у гуртожитку”, б) “Всі студенти нашої групи живуть у гуртожитку”; а) “Деякі підозрювані у скоєнні цього злочину є родичами потерпілого”, б) “Деякі підозрювані у скоєнні цього злочину не є родичами потерпілого”; а) “Деякі працівники банку мають доступ до сховища”, б) “Усі працівники банку мають доступ до сховища”; а) “Жоден бездомний не має постійного місця проживання”, б) “Деякі бездомні не мають постійного місця проживання”; а) “Жодне правосуддя не є діяльністю законодавчої влади”, б) “Все правосуддя є діяльністю законодавчої влади”; а) “Жоден прокурор не підприємець”, б) “Деякі прокурори – підприємці”.

 

 

Заняття 5. Судження (продовж.)

П л а н

 

1. Методи утворення складних суджень за допомогою логічних сполучників.

2. Загальні принципи побудови істиннісних таблиць для аналізу складних суджень.

3. Модальність суджень. Види модальностей.

4. Деонтичні модальності та їх застосування для аналізу норм права.

5. Запитання та відповіді.

1. Визначте, яким є кожне з складаних суджень: єднальне, розподільне (слабка або строга диз’юнкція), умовним. Запишіть його структуру.

Приклад. Якщо студент не склав усіх заліків (А), то його не допущено до іспиту (В). Умовне судження, А ® В.

1. Дія може бути мотивованою або імпульсивною. 2. Усі люди народжуються рівними і вільними у своїй гідності і правах. 3. Потерпілою визнається особа, якій злочином завдана моральна, фізична чи майнова шкода. 4. Секретар страхової компанії може вдатися “до мовчання стриманості”, до “мовчання впертості” або до “мовчання мужності”. 5. Третій, шостий і другий заочний факультети розташовані в новому корпусі НЮАУ. 6. Усі рівні перед законом та смертю. 7. Убивство було або заказним, або ні. 8. Слідчий має право провести слідчий експеримент, якщо необхідно уточнити наявні дані по справі. 9. Якщо ти легко перемагаєш у дискусії, то ти засвоїв логіку. 10. Люди повинні дотримуватися своїх обіцянок і виконувати свої угоди (Тоні Оноре “Про право: короткий вступ”). 11. Деякі юристи віддають перевагу букві закону, інші – його духові та меті, треті – вірогідному наслідку його тлумачення в той чи інший спосіб (Тоні Оноре “Про право: короткий вступ”). 12. Кожному студентові видається залікова книжка і студентський білет. 13. Звинувачений вчинив злочин умисно або через необережність. 14. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності українського народу. 15. “Хто мудрий – той добрий” (Сократ). 16. “Ці заняття (наукою) живлять юнаків, приносять насолоду старим, прикрашають у щасті, дають втіху і розраду в нещасті” (Цицерон). 17. При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки діянь, вчинених винним, ступінь здійснення злочинного наміру і чинників, через які злочин не було доведено до кінця. 18. Особа, яка вчинила злочин, звільняється за вироком суду від покарання, якщо визнається, що на підставі подальшої бездоганної поведінки і чесного ставлення до праці ця особа на час розгляду справи у суді не вважається суспільно небезпечною. 19. Образа може бути нанесена неумисно або умисно. 20. Якщо між сторонами досягнуто згоди за всіма зазначеними в договорі пунктами, то він вважається укладеним. 21. Ні впертість, ні підвищений голос не прикрашають дискусії. 22. Дирекція банку повинна або надати кредит, або відмовити в його наданні.

2. Запишіть структуру складного судження та складіть таблицю істинності.

Приклад. Якщо пасажир міського транспорту не сплатив за проїзд (~А) і не має права безкоштовного проїзду (~В), то його штрафують (С).

(~А Ù ~ В) ® С

Таблиця істинності:

А В С ( ~А Ù ~ В) ( ~А Ù ~ В) ® С

і і і х і

х і і х і

і х і х і

х х і і і

і і х х і

х і х х і

і х х х і

х х х і х

 

1. Студент не допускається до іспитів, якщо він не склав усіх заліків та не сплатив за проживання в гуртожитку. 2. Якщо особа внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій і керувати ними, то вона є неосудною. 3. Якщо ти будеш завжди багато читати і уважно слухати, то будеш усе знати. 4. Якщо узагальнити історичний досвід формування ринку в західних країнах, то можна зробити деякі висновки і визначити специфіку економіки цих країн.
5. Якщо ці черевики належать лікареві, то вони повинні мати 40 розмір і один каблук буде стертий більш за інший. 6. Якщо б мене тішила ця перспектива, я не став би відкладати час свого від’їзду і здійснювати спроби відмовитись від подорожі. 7. Громадське життя в Україні ґрунтується на принципах політичного, економічного та ідеологічного різноманіття. 8. Якщо двері і вікна було зачинено зсередини кімнати, то злочинець мав сховатись у кімнаті заздалегідь. 9. Міжнародні санкції застосовуються до держави, якщо зафіксовано порушення нею її міжнародних зобов’язань або норм міжнародного права. 10. Суди знайшли засоби захисту покупців, які купують щось через помилку, обдурення або внаслідок надмірного рекламного тиску (Тоні Оноре “Про право: короткий вступ”). 11. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 12. Якщо людина нагороджена орденами або медалями, то тільки в цьому випадку вона має право на носіння відповідних орденських планок. 13. Якщо особі немає 14 років, то вона не несе кримінальної відповідальності і не може бути визнана злочинцем. 14. Якщо випадуть опади, то на вулицях при великому морозі буде ожеледь або за теплої погоди будуть калюжі. 15. Якщо значна частина правових норм сформульована прецедентами, то не існує зводу чинних норм і право залишається некодифікованим. 16. Якщо діти, що виховуються в державних дитячих установах, або особи, поміщені в лікувальні установи органів соціального забезпечення, не мають опікунів або попечителів, то даний обов’язок покладається на ці установи. 17. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають обмеження основних прав і свобод людини і громадянина або якщо вони направлені на ліквідацію незалежності України. 18. Президент України зобов’язаний підписати закон, якщо під час повторного розгляду він буде знов прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, та офіційно оприлюднити. 19. Якщо будь-яка особа заарештована за обвинуваченням у співучасті в тяжкому кримінальному правопорушенні або за підозрою вчинення тяжкого злочину, то така особа не може відпускатися під заставу.

3. Складіть таблиці істинності для таких складних висловлювань:

1.

2.

  r);
3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.Запишіть формулу складного судження.

1. Зловживання владою або службовим положенням визнається злочином за наявністю трьох ознак укупі: використання посадовою особою шляхом дії або бездіяльності свого службового положення всупереч інтересам служби; вчинення такого діяння з корисливих мотивів або з іншої особистої заінтересованості; заподіяння цим діянням істотної шкоди державі. 2. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 3. Підставами скасування рішення суду в касаційному порядку і передачі справи на новий розгляд у суді першої інстанції є: неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, які мають значення для справи, котрі суд вважає необхідним встановити; невідповідальність висновків суду, викладених у рішенні, обставинам справи. 4. Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. 5. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув’язнені, – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років (ст. 393).

5.Встановіть за допомогою методу таблиць істинності, чи є рівносильними такі висловлювання:

1. Кожний студент цього факультету здібний або працелюбний. Невірно, що кожний студент цього факультету нездібний або непрацелюбний. 2. Прямокутні трикутники поділяються на рівнобедрені та нерівнобедрені. Невірно, що прямокутні трикутники бувають рівнобедрені та нерівнобедрені.

6. Чи можна встановити значення істинності висловлювання q, якщо: висловлювання – хибне, р – істинне; висловлювання – істинне, р – хибне; висловлювання – істинне, р – хибне; висловлювання – хибне, р – істинне.

7.Вважаючи висловлювання р істинним, визначити значення істинності таких висловлювань:

8. Визначте вид судження за модальністю.

Приклад. Не виключено, що Н. – співучасник злочину. Судження можливості.

1. Убивство з помсти можливо. 2. Багато держав стародавнього світу втратили свою могутність. 3. Крадіжка вчинена уночі. 4. Вологолюбива рослина гине без води. 5. Витрати на реалізацію проекту повернуться за п’ять років. 6. Крим – це півострів. 7. Людина старіє. 8. Наукою встановлений ген передачі інформації від батьків до дітей. 9. Заборонено палити в приміщеннях державної установи. 10. Дозволено переходити дорогу на зелене світло світлофору.

9.Кваліфікуйте наступні запитання: прості вони чи складні, коректні чи некоректні, відкриті чи закриті.

Приклад. “Коли і де закінчилась Велика Вітчизняна війна?” – запитання складне, коректне, відкрите.

1. У якому столітті і де жив Аристотель? 2. Чи є Френсіс Бекон автором твору “Новий Органон”? 3. Хто і коли створив слов’янську азбуку? 4. З якої зброї, ким і коли було вбито Джона Кеннеді? 5. Чи давно ви здійснили втечу з місця ув’язнення? 6. Який злочин ви вчинили? 7. Запитання кореспондента до суперника Джорджа Буша під час президентської кампанії: “Що ви можете сказати про виборчу кампанію Буша, який абсолютно розмазав вас по стінці?” 8. Чи понеділок сьогодні? 9. Які види юридичної відповідальності вам відомі? 10. За яким підручником краще готуватись до іспиту?

 

 

Заняття6. Умовивід

П л а н

 

1.Умовивід як форма мислення. Типи умовиводів згідно з напрямком думки.

2. Поняття про дедукцію. Роль дедуктивних умовиводів у юридичному пізнанні.

3. Категоричний силогізм, його структура та аксіома. Загальні правила категоричного силогізму.

4. Фігури та модуси категоричного силогізму. Правила фігур.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.