Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Зробіть безпосередній умовивід шляхом перетворення.

Приклад. Будь-який злочин є діянням суспільно небезпечним.

Отже, жоден злочин не є діянням не суспільно небезпечним.

1. Деякі студенти нашої групи не харків’яни. 2. Будь-яке кримінальне покарання призначається за вироком суду. 3. Деякі зі свідків були знайомі з потерпілим. 4. Жоден студент нашої групи не запізнився на семінар. 5. Деякі слова він вимовляв дуже тихо. 6. Кожна людина має право на громадянство. 7. Автомобіль підлягає обов’язковому страхуванню. 8. Деякі його дії не були мотивовані. 9. Жоден договір, що має напрям на обмеження правоздатності, не є дійсним. 10. Деякі правопорушники – неповнолітні.

2. Зробіть висновок (якщо це можливо) шляхом обернення.

Приклад. Деякі студенти – відмінники.

Отже, деякі відмінники – студенти.

1. Усі люди смертні. 2. Деякі письменники пишуть детективні романи. 3. Деякі європейські держави – унітарні. 4. Кожен працівник міліції приймає присягу. 5. Жоден невинний не має бути притягнений до кримінальної відповідальності. 6. Деякі студенти не палять. 7. Жодна людина не зацікавлена у ядерній катастрофі. 8. Деякі установи є фондовими біржами. 9. Деякі злочинці не є рецидивістами. 10. Усі студенти складають іспити.

3. Зробіть висновок (якщо це можливо) шляхом протиставлення предикату.

Приклад. Деякі студенти не є відмінниками.

Отже, деякі не відмінники – студенти.

1. Кожна юридична особа має рахунок у банку. 2. Деякі юристи – адвокати. 3. Жоден свідок не знав потерпілого. 4. Деякі люди не вживають каву. 5. Деякі люди – холерики. 6. Усі договори є угоди. 7. Жоден студент не одержав двійки з іспиту. 8. Книга знаходить свого читача. 9. Жоден невинний не має бути засуджений. 10. Деякі співучасники злочину не заперечували свою провину.

4. Чи вірно побудовані наступні силогізми? Якщо ні, то які загальні правила та правила окремих фігур у них порушені?

Приклад. Усі адвокати (М) – юристи (Р).

Никоненко (S) не є адвокатом (М).

Отже, Никоненко (S) не є юристом (Р).

Силогізм побудовано невірно, загальні правила категоричного силогізму не порушені, але порушено правило першої фігури: менший засновок завжди є судження ствердне, а в цьому силогізмі менший засновок – судження заперечне.

1. Кожен студент, що успішно пройшов курс навчання, отримує диплом.

Н. – студент, що успішно пройшов курс навчання.

Отже, Н. отримує диплом.

2. Жоден студент 14 групи не читав твору Аристотеля

“Топіка”.

Леонід прочитав “Топіку” Аристотеля.

Отже, Леонід не є студентом 14 групи.

3. Деякі громадяни – дієздатні.

Деякі громадяни є засновниками благодійних фондів.

Кожен засновник благодійного фонду є дієздатним.

4. Усі водолази полюбляють відпочинок на морі.

Н. не полюбляє відпочинок на морі.

Отже, Н. не є водолазом.

5. Деякі доктори юридичних наук працюють у НЮАУ.

Усі доктори юридичних наук мають вищу освіту.

Деякі з тих, хто має вищу освіту, працюють у НЮАУ.

6. Кожен студент групи 48 вивчає логіку.

Н. – не є студентом групи 48 .

Отже, Н. не вивчає логіку.

7. Будь-яка дія має свою підставу.

Деякі дії мають намір.

Отже, дещо з того, що має намір – має свою підставу.

8. Деякі студенти не пишуть конспектів лекцій.

Н. – студент.

Отже, Н. не пише конспектів лекцій.

9. Усі студенти – люди.

Деякі люди не п’ють кави.

Дехто з тих, хто не вживає каву, – студенти.

10. Будь-яка крадіжка – умисна дія.

Це діяння – умисне.

Отже, це діяння є крадіжкою.

5. Зробіть висновок із засновків; визначте, спроможний цей силогізм чи ні.

Приклад: Зрада не приносить щастя.

Н. не зрадив.

Отже ...

Висновок зробити неможливо, бо порушене загальне правило категоричного силогізму: якщо обидва засновки у судженні заперечні, то силогізм неспроможний.

1. Деякі будівлі у Харкові зведені за проектом

архітектора Бекетова.

Деякі будівлі у Харкові – архітектурні пам’ятки.

2. Акціонери мають право на участь у голосуванні.

Н. не має права брати участь у голосуванні.

3. Деякі студенти, що навчаються в Харкові, є

студентами НЮАУ.

Петренко – студент, що навчається в Харкові.

4. Кожен автомобіль має колеса.

Велосипед – не автомобіль.

5. Кожен військовий прокурор працює на благо вітчизни.

Н. – військовий прокурор.

6. Кожен композитор має музичну освіту.

Дехто зі студентів НЮАУ має музичну освіту.

7. Кожна людина смертна.

Птах – не людина.

8. Кожен студент юридичної спеціальності вивчає

теорію держави та права.

Н. вивчає теорію держави та права.

9. Деякі поетичні твори мають філософський зміст.

Те, що має філософський зміст, сприяє становленню

світогляду.

10. Кожна людина дихає повітрям.

Кожна кішка дихає повітрям.

11. Робітники заводу “Рогань” отримають заробітну

платню вчасно.

Сидоренко – робітник заводу “Рогань”.

12. Всі підручники – книги.

Іванов не написав жодної книги.

6. Маючи більший засновок, сформулюйте менший засновок та висновок таким чином, щоб категоричний силогізм став спроможним.

Приклад. Більший засновок “Деякі люди – скупі”.

Менший засновок: “Усі скупі схожі на героя роману Оноре де Бальзака “Гобсек”.

Висновок: “Деякі герої роману Оноре де Бальзака “Гобсе” – люди”.

IV фігура категоричного силогізму:

Деякі Р є М (І);

Всі М є S (А)

Деякі S є Р (І)

Модус DIMARIS, силогізм спроможний.

1. Будь-яке шахрайство – злочин. 2. Серед людей є хворі на алкоголізм. 3. Жодна людина не може запобігти заздрості. 4. Лідер партії висловлює інтереси членів партії. 5. Студенти, що живуть у гуртожитку, повинні зберігати його майно. 6. Деякі студенти беруть участь у роботі політичних партій. 7. Жоден законослухняний громадянин не є злочинцем. 8. Усі робітники МП “Всесвіт” працюють 5 днів на тиждень. 9. Деякі злочини є умисними. 10. Президентом держави може стати людина, що досягла 35-річного віку. 11. Жоден закон в Україні не набуває чинності до моменту його офіційного оприлюднення. 12. Жоден неповнолітній не може бути засуджений судом до позбавлення волі на строк, що перевищує 10 років.

7. Доведіть, чому неспроможні наступні силогізми.

Приклад. Кожний суддя має юридичну освіту.

Майстра спорту Сушко призначено суддею.

Отже, Сушко має юридичну освіту.

Помилка пов’язана з порушенням загального правила категоричного силогізму – помилка почетверіння термінів.

1. Студенти 13 групи не відвідують лекцій.

Петренко не є студентом 13 групи.

Отже, Петренко відвідує лекції.

2. Усі зебри – смугасті.

Деякі кішки – смугасті.

Отже, деякі кішки – зебри.

3. Шахрайство при сплаті податків можливе тільки

з прямим умислом.

У діях посадових осіб акціонерного товариства

закритого типу “Олеся” встановлено прямий умисел.

Отже, дії посадових осіб акціонерного товариства

закритого типу “Олеся” кваліфіковано як шахрайство.

4. Двері відчиняються ключем.

Ключ – спосіб перельоту лелек.

Отже, спосіб перельоту лелек відчиняє двері.

5. Деякі злочини є навмисними.

Необережне нанесення тяжких тілесних ушкоджень –

злочин.

Деякі необережні тяжкі тілесні ушкодження – умисні.

6. Деякі студенти – сангвініки.

Богдан – сангвінік.

Отже, Богдан – студент.

7. Жоден юнак, якому не виповнилося 18 років, не

призивається на військову службу.

Микола не призивається до військової служби.

Миколі не виповнилося 18 років.

8. Лікар лікує людей.

Людина є лікар.

Людина лікує людей.

9. Кінь може бути рудий.

Білий кінь не є рудим.

Отже, білий кінь не є конем.

10. Деякі свідки у справі працюють на фірмі “Конус”.

Сивашко – свідок у справі.

Отже, Сивашко працює у фірмі “Конус”.

11. Судові експерти зобов’язані давати правдиві

свідчення.

Свідки зобов’язані давати правдиві свідчення.

Свідки є судовими експертами.

8. Зробіть висновок із наданих засновків, визначте фігуру силогізму. Встановіть, чи спроможний даний силогізм?

Приклад. Особа, що займається шахрайством –

злочинець.

Косенко – злочинець.

Висновок: Косенко займається шахрайством.

Висновок неправильний. Цей умовивід робиться за другою фігурою категоричного силогізму. За правилами другої фігури один із засновків повинен бути заперечним, а в даному силогізмі обидва засновки судження ствердні. Цей силогізм неспроможний.

1. Особа, що не досягла повноліття, не може бути представником у суді.

Микола – неповнолітній.

2. Адміністративне правопорушення – антисуспільна дія.

Адміністративне правопорушення не є злочином.

3. Особа, що вчинила крадіжку особистого майна, притягується до кримінальної відповідальності.

Петренко вчинив крадіжку особистого майна.

4. Злочинець, що вчинив це вбивство, є людиною емоційно стійкою.

Петренко – людина емоційно стійка.

5. Усі студенти нашої групи йдуть сьогодні до театру.

Студенти, що зайняті виробничою практикою, не йдуть сьогодні до театру.

6. Будь-яке явище, яким би загадковим воно не видавалося, може бути усвідомленим та з’ясованим.

Будь-яке явище має свою підставу.

7. Жоден імператор не є дантистом.

Усіх дантистів лякаються діти” (Л. Керолл).

9. Спробуйте зробити висновки, якщо вони неможливі, визначте, які правила порушено:

М А Р Р А М М І Р Р І М Р О М М Е Р Р Е М

S O M S O M M I S S A M S A M S A M M A S

¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾

? ? ? ? ? ? ?

Заняття 7. Умовивід (продовж.)

П л а н

 

1. Дедуктивні умовиводи категоричного типу на підставі суджень з відношеннями.

2. Умовні силогізми та їх види. Умовно–категоричний силогізм, його правила та модуси.

3. Розділово-категоричний силогізм, його правила та модуси.

4. Лематичні силогізми.

5. Ентимеми. Засоби відновлення повних умовиводів на підставі ентимем.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.