Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ДО ІСПИТУ З ЛОГІКИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Логіка як наука. Історичні етапи розвитку науки логіки.

2. Поняття про мислення. Характеристики абстрактного мислення.

3. Мислення й мова.

4. Історичні зв’язки між логікою та правом. Значення логіки для юридичної науки та практики.

5. Поняття й слово.

6. Прийоми утворення понять.

7. Логічна структура поняття.

8. Види ознак, що складають зміст поняття.

9. Закон зворотного відношення між змістом й обсягом понять.

10. Екстенсіональна характеристика понять (види понять за обсягом).

11. Інтенсіональна характеристика понять (види понять за змістом).

12. Відношення між поняттями. Зображення їх за допомогою кіл Ейлера.

13. Узагальнення як логічна операція над поняттями.

14. Обмеження як логічна операція над поняттями.

15. Операції з класами як множинами (об’єднання, перехрещення, додавання).

16. Правила поділу понять.

17. Види поділу понять.

18. Класифікація та її значення для юридичної теорії та практики.

19. Види класифікації.

20. Правила визначення й помилки, можливі при визначенні.

21. Види визначень.

22. Судження та речення.

23. Прості судження, їх типи й структура.

24. Види атрибутивних суджень за кількістю і якістю.

25. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях.

26. Відношення між атрибутивними судженнями. Логічний квадрат.

27. Релятивні та екзистенційні судження.

28. Єднальні (кон’юнктивні) судження.

29. Розділові (диз’юнктивні) судження.

30. Імплікативні судження.

31. Еквівалентні судження.

32. Поняття про модальність суджень. Види модальності.

33. Запитання, їх види та правила. Роль запитань у юридичній теорії та практиці.

34. Закон тотожності.

35. Закон несуперечності.

36. Закон виключеного третього.

37. Закон достатньої підстави.

38. Значення законів логіки для юридичного дослідження.

39. Умовивід як форма мислення.

40. Безпосередні умовиводи.

41. Категоричний силогізм: визначення та складові елементи.

42. Аксіома та загальні правила категоричного силогізму.

43. Правило та модуси I фігури ПКС.

44. ІІ фігура категоричного силогізму: правило та модуси.

45. ІІІ фігура категоричного силогізму: правило та модуси.

46. ІV фігура категоричного силогізму: правило та модуси.

47. Простий умовний силогізм.

48. Умовно-категоричний силогізм: структура та модуси.

49. Розподільно-категоричний силогізм: структура та модуси.

50. Еквівалентно-категоричний силогізм.

51. Умовно-розділовий силогізм.

52. Скорочені силогізми (ентимеми).

53. Полісилогізми. Сорит і епіхейрема.

54. Поняття про індукцію. Повна індукція.

55. Неповна індукція: структура та види.

56. Методи наукової індукції.

57. Аналогія: структура та види. Аналогія права та аналогія закону.

58. Структура та побудова доведення.

59. Види доведень.

60. Правила і помилки в доведенні та спростуванні.

61. Спростування.

62. Поняття про гіпотезу. Структура та види гіпотез.

63. Версія в судовому дослідженні.

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.