Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Львів – 2013
Розробник:

Васьків О.М., ст. викладач кафедри економічної кібернетики

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної кібернетики (протокол № 1 від 28.08.2013 р.) як засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

 

Завідувач кафедри ______________________

 

Тестові завдання з дисципліни

ІНФОРМАТИКА

 

1. World Wide Web – це розподілена по всьому світу ... з гіперзв’язками:

А. Всесвітня мережа;

Б. Операційна система;

В. Електронна пошта;

Г. Пошукова програма;

Д. Пошукова система.

2. Ярлик – це...

А. Програма, яка знаходиться у файловій структурі;

Б. Посилання на програму, що знаходиться в файловій структурі;

В. Значок, картинка, яка знаходиться в файловій структурі;

Г. Згорнута працююча програма;

Д. Закритий файл.

3. Яку специфікацію (повне ім'я) має файл Курсова, який знаходиться в папці Василик, яка серед інших знаходиться в папці 1 курс_ОА, що на диску Х:?

А. Х:\1 курс_ОА\Василик\Курсова;

Б. Х:\ 1 курс_ОА \ Василик;

В. Х:\ 1 курс_ОА \ Курсова \ Василик;

Г. Х:\Курсова\Василик;

Д. Х//Курсова/Василик.

4. Для яких об'єктів можна створити ярлик?

А. Програми, папки, документи;

Б. Папки, документи, команди;

В. Документи, диски, команди;

Г. Диски, команди, папки;

Д. Для панелі інструментів.

5. Як називається у мережі комп'ютер, який надає свої ресурси іншим комп'ютерам?

А. Сервер;

Б. Клієнт;

В. Вінчестер;

Г. Сайт.

6. Що відбудеться з файлом, якщо знищити його ярлик?

А. Нічого не станеться;

Б. Знищиться файл;

В. Знищиться вікно об'єкту;

Г. Відкриється вікно із змістом об'єкту;

Д. Закриється вікно об'єкту.

7. Як називається графічне зображення об'єкту на екрані Windows?

А. Піктограма;

Б. Файл;

В. Папка;

Г. Кореневий каталог;

Д. Диск.

8. Виділити кілька файлів, назви яких розміщені у вікні папки непослідовно можна у режимі натиснутої клавіші:

А. Caps Lock;

Б. Shift;

В. Ctrl;

Г. Alt;

Д. Esc.

9. Вкажіть основні елементи діалогового вікна?

А. Вкладка, лічильник, список, прапорець, панель інструментів;

Б. Вкладка, лічильник, поле, прапорець, перемикач;

В. Поле, лічильник, список, прапорець, рядок меню;

Г. Вкладка, лічильник, список, прапорець, рядок меню;

Д. Рядок меню, перемикач, список.

10. Що з'являється на екрані монітора після завантаження операційної системи Windows?

А. Останній документ, з яким працював користувач;

Б. Norton Commander;

В. Робочий стіл MS DOS;

Г. Робочий стіл ОС Windows;

Д. Відкрита папка.

11. За допомогою якого діалогового вікна можна змінювати вигляд екрану?

А. "Свойства: Экран";

Б. "Свойства. Общие";

В. "Свойства. Устройства";

Г. "Экран: Свойства";

Д. "Экран: Вид".

12. Які пристрої служать для введення інформації?

А. Клавіатура;

Б. Сканер;

В. Килимок;

Г. Монітор;

Д. Системний блок.

13. На робочому столі як правило розміщені:

А. Рядок заголовку, Головне меню, Панель інструментів;

Б. Панель задач, кнопка "Пуск";

В. Ярлики та піктограми об’єктів;

Г. Діалогове вікно, індикатори службових програм;

Д. Панель інструментів, діалогові вікна.

14. Що робити, якщо програма "зависла" і не реагує на команди?

А. Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Del;

Б. Натиснути комбінацію клавіш Shift+Alt+Del;

В. Натиснути комбінацію клавіш Shift+Ctrl+Alt;

Г. Натиснути комбінацію клавіш Esc+Alt+Del;

Д. Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Esc+Del.

15. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці Студент, що на диску С:?

А. С:\Студент;

Б. С:/Студент;

В. С:\Студент\РЕФЕРАТ;

Г. С:\РЕФЕРАТ;

Д. Студент\С:.

16. Де знаходиться головна кнопка "Пуск"?

А. На робочому столі Windows;

Б. У вікні "Корзина";

В. У вікні "Мой компьютер";

Г. На панелі задач;

Д. На панелі інструментів.

17. Для чого створюють ярлик?

А. Для швидкого пошуку потрібного об'єкта;

Б. Для швидкого зберігання потрібного об'єкта;

В. Для швидкого копіювання потрібного об'єкта;

Г. Для швидкого друкування потрібного документа;

Д. Для швидкого редагування потрібного об'єкта.

18. Які об'єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп’ютері?

А. “Мой компьютер” і “Корзина”;

Б. “Мой компьютер” і “Проводник”;

В. “Мой компьютер” і програми Word, Excel, Access;

Г. “Мой компьютер” і “Ігри”;

Д. “Корзина” і “Ігри”.

19. Яким чином файл одержує відповідну піктограму?

А. Автоматично у відповідності до типу;

Б. Автоматично у відповідності до назви;

В. Автоматично у відповідності до об'єму;

Г. За власними потребами користувача.

20. Вкажіть правильні імена файлів.

А. Letters.txt;

Б. Letters.doc;

В. Letters\txt;

Г. Letters/txt;

Д. Letters:txt.

21. Якими одиницями вимірюється інформація?

А. Байт, кілобайт, мегабайт;

Б. Байт, Кбайт, Мбайт;

В. Байт, кіловат, мегабайт;

Г. Байт, кілобайт, гігабайт;

Д. Байт, кілограм, мегабайт.

22. Що дає користувачу використання операційної системи Windows?

А. Нові потужні можливості по обробці інформації;

Б. Використання широкого вибору різноманітних шрифтів;

В. Стандартні засоби керування для всіх програм;

Г. Програми "під Windows" працюють під керуванням MS DOS;

Д. Зручне використання операційної системи MS DOS.

23. Комп’ютер, підключений до Інтернет, обов’язково має ...:

А. ІР-адресу та доменне ім’я;

Б. Web-сервер та гіпертекстовий редактор;

В. Домашню Web-сторінку та ім’я;

Г. Доменне ім’я та Web-сервер;

Д. Гіпертекстовий редактор та ім’я.

24. Які вікна служать для встановлення параметрів команд?

А. Прикладні;

Б. Підлеглі;

В. Діалогові;

Г. Інформаційні;

Д. Кімнатні.

25. Що таке протокол?

А. Тип зв’язку між комп’ютерами;

Б. Вид певної мережі;

В. Сукупність правил для обміну інформацією між об’єктами мережі;

Г. Всі відповіді невірні;

Д. Протокол - це запис всіх процесів, що відбуваються у комп’ютері.

26. Які об'єкти можуть мати ярлик?

А. Папки;

Б. Диски;

В. Програми;

Г. Панель задач;

Д. Панель інструментів.

27. Вкажіть неправильне ім'я файлу.

А. Реферат.doc;

Б. Реферат.txt;

В. Реферат,doc;

Г. Реферат.d.c;

Д. Реферат.d\c.

28. Носії інформації - це:

А. Клавіатура, вінчестер, миша;

Б. Магнітні диски, компакт-диски;

В. Сканер, принтер;

Г. Відеоадаптер, монітор;

Д. Конспект в зошиті, книжка.

29. ІР-адреса – це ...

А. Адреса абонента мережі;

Б. Адреса комірки пам’яті;

В. Адреса комп’ютера в мережі;

Г. Адреса елемента гіпертекстового документа;

Д. Поштова адреса.

30. Що знаходиться праворуч на панелі задач?

А. Піктограма "Мой компьютер";

Б. Індикатори службових програм (звук, час, дата);

В. Піктограма "Корзина";

Г. Значок клавіатури;

Д. Значки миші і джойстика.

31. Які основні дії виконують з об'єктами?

А. Виділити, перемістити;

Б. Виділити, перемістити, відкрити (завантажити);

В. Викинути, перемістити;

Г. Покарати, вибрати, перемістити;

Д. Показати, вибрати, перемісити.

32. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на ярлику папки?

А. Відкриється вікно із вмістом папки;

Б. Відкриється вікно із змістом диска;

В. Завантажиться програма і в ній документ;

Г. Завантажиться програма папки;

Д. Відкриється вікно із змістом документа.

33. Які правила набору тексту?

А. Робити хоча б один "пропуск" між словами

Б. Не відривати розділовий знак від слова

В. Ставити "пропуск" після розділового знаку

Г. Ставити "пропуск" перед розділовим знаком

Д. Не ставити "пропуск" між словами

34. Які розширення найчастіше мають архівні файли?

А. .ZIP;

Б. .DOC;

В. .ТХТ;

Г. .RAR.

35. Як дізнатися властивості файла, папки або ярлика?

А. Викликати діалогове вікно "Свойства";

Б. Клацнути на кнопці, назва якої має в кінці ...;

В. Клацнути на кнопці "Пуск";

Г. Перетягти піктограму об'єкта на панель задач;

Д. У контекстному меню виконати команду "Свойства".

36. Для чого призначені форми:

А. Для зберігання даних бази;

Б. Для відбору і обробки даних бази;

В. Для введення даних бази і їх редагування;

Г. Для автоматичного виконання групи команд;

Д. Для виконання складних програмних дій.

37. Без яких об'єктів не може існувати база даних:

А. Без модулів;

Б. Без звітів;

В. Без таблиць;

Г. Без форм;

Д. Без макросів;

Е. Без запитів.

38. У звіті можуть відображатися дані:

А. З підсумками;

Б. Або лише підсумкові значення;

В. Будь-які.

39. Таблиці, запити, звіти, форми - це:

А. Єдиний файл БД;

Б. Окремі файли, вміщені в папку;

В. Щось інше.

40. Складені форми відображають дані таблиць, які зв’язані співвідношенням:

А. „Один-до-одного;

Б. „Один-до-багатьох;

В. „Багато-до-багатьох.

41. Кнопкові форми можна використати для:

А. Пошуку значень тільки одного поля;

Б. Пошуку значень в іншій БД;

В. Для вибору інших форм, попереднього перегляду та друкування звітів тобто для автоматизації роботи з базою даних.

42. Основні об’єкти бази даних:

А. Таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

Б. Таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

В. Таблиці, форми, звіти, запити;

Г. Таблиці, форми, звіти, запити, рядки.

43. Звіти призначені для:

А. Представлення зведеної інформації у БД;

Б. Створення бланків документа;

В. Виведення інформації на друк;

Г. Вибору інформації певним за критерієм.

44. Зведені форми дозволяють легко змінювати:

А. Створювані кругові діаграми;

Б. Створюваний набiр шаблонних таблиць;

В. Структуру для проведення аналізу даних різними способами.

45. У яких з об’єктiв бази даних Access доцiльне iснування розрахункового поля типу Сума=[Цiна]*[Кiлькiсть]?

А. У таблицях, формах, звiтах;

Б. У таблицях, формах, запитах;

В. У формах, запитах, звiтах.

46. В MS Access стовпчикова форма виводить на екран:

А. Всі поля таблиці;

Б. Один запис бази даних;

В. П’ять записiв бази даних.

47. В MS Access таблична форма виводить на екран:

А. Стiльки записiв бази даних, скiльки вмiщується на екранi;

Б. Один запис бази даних;

В. Всі поля у вигляді таблиці.

48. Панель элементов в MS Access дозволяє:

А. Створювати на формах нові елементи управління;

Б. Вводити нові записи до таблиці з використанням форм;

В. Встановлювати зв’язки між окремими таблицями бази даних.

49. В MS Access стрічкова форма виводить на екран:

А. Відформатовані записи виводяться на екран один за одним, як у таблиці;

Б. Один запис бази даних;

В. П’ять записiв бази даних.

Ви хочете створити новий звіт, використовуючи команду «Майстер звітів» в діалоговому вікні «Новий звіт». Що відбудеться, якщо натиснути кнопку «ОК», не вибравши джерело даних для звіту?

А. З'явитися повідомлення про помилку;

Б. З'явитися повідомлення про помилку і вікно «Новий звіт» буде закрите;

В. Буде запущений Майстер звітів, що дозволяє вибрати джерело даних і створити звіт;

Г. Буде створений порожній звіт, не пов'язаний з джерелом даних.

51. Звіт створюється вручну з використанням режиму:

А. Майстра;

Б. Конструктора;

В. Звіт у стовпчик;

Г. Звіт у рядок.

52. Дані в таблицю можна вносити:

А. В режимі Конструктора;

Б. В режимі Майстра;

В. В режимі введення даних;

Г. В будь-якому з перерахованих режимів;

Д. За допомогою форми.