Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які оператори використовуються в запитах для задавання умов відбору в числових полях?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А. =>;

Б. =<;

В. <>;

Г. And;

Д. Or.

69. Як називають стовпці в таблицях баз даних?

А. Поля;

Б. Записи;

В. Ключі;

Г. Індекси.

70. Серед структурованих баз даних залежно від типу моделі виділяють:

А. Реляційні, інформаційні та дата логічні;

Б. Дескрипторні, семантичні і фреймові;

В. Ієрархічні, мережні і фреймові;

Г. Дескрипторні, семантичні і детерміновані;

Д. Ієрархічні, реляційні, мережні.

71. При використанні зв’язків „один-до-багатьох” у таблицях Access:

А. Одному запису першої таблиці відповідає один запис другої таблиці;

Б. Одному запису першої таблиці відповідає декілька записів другої таблиці, і навпаки;

В. Одному запису першої таблиці відповідає декілька записів іншої таблиці, але будь-який запис другої таблиці може зв’язуватись лише з один записом в першій таблиці;

Г. Двом записам таблиці відповідає декілька записів іншої таблиці.

72. Запити можна створити такими способами:

А. В режимі форми;

Б. В режимі конструктора;

В. Шляхом вводу даних в таблицю;

Г. За допомогою звітів.

73. Заповнювати таблицю можна:

А. В режимі таблиці та режимі конструктора;

Б. В режимі таблиці та за допомогою форми;

В. В режимі конструктора та за допомогою форми;

Г. За допомогою звіту.

74. Чи можна відновити видалений запис у таблиці Access?

А. Так, якщо вiдразу натиснути клавiшу вiдновити;

Б. Так, якщо вiдразу натиснути клавiшу Esc;

В. Так, якщо закрити таблицю без збереження;

Г. Нi, цього зробити не можна;

75. Використання групових операцій в запиті дозволяє:

А. Об’єднувати деякі поля;

Б. Здійснювати обчислення та підведення підсумків;

В. Утворювати групу таблиць;

Г. Створювати групу запитів.

76. Реляційна структура бази даних подає дані у вигляді:

А. Множини таблиць;

Б. Структури бази;

В. Декількох індексів;

Г. Моделювання схеми даних.

77. Експертна система – це ...

А. База даних;

Б. Інтелектуальні програмні засоби;

В. База знань;

Г. Експерти.

78. Нові дані у таблицю можна вводити:

А. В будь-якому місці таблиці;

Б. На початку таблиці;

В. В останній порожній запис;

Г. Через запит.

79. Переглянути дані в таблиці Access можна:

А. У вікні бази даних;

Б. В режимі таблиці;

В. В режимі конструктора;

Г. В режимі таблиці та режимі конструктора.

80. Для проведення обчислень можна використовувати поля наступного типу:

А. Числовий;

Б. Поле об’єкта OLE;

В. Лічильник;

Г. Текстове.

81. В процесі використання майстра створення таблиць Access можна:

А. Вказувати розмір текстових полів;

Б. Визначати ключове поле;

В. На основі існуючих зразків таблиці створити нову;

Г. Створювати поле підстановки.

82. Майстер створення запитів використовується для:

А. Створення запитів на основі обраних полів таблиць чи інших запитів;

Б. Оформлення діалогів;

В. Формування звітів;

Г. Оформлення вибірки з наявних даних, групування даних та обчислення підсумкових значень.

83. Для створення обчислювальних виразів (полів) використовують:

А. Поле типу числовий;

Б. Групові операції;

В. Побудовувач виразів;

Г. Фільтр по виділеному.

84. Ключове поле – це поле таблиці, яке:

А. Однозначно визначає кожне поле таблиці;

Б. Однозначно визначає кожен запис таблиці;

В. Однозначно визначає кожне поле і кожен запис таблиці;

Г. Однозначно визначає зв’язок між таблицями.

85. Кожне поле таблиці Access повинно мати:

А. Назву (ім’я поля);

Б. Назву (ім’я поля), визначені характеристики;

В. Значення поля, яке може містити інформацію різного типу;

Г. Значення поля, яке може містити інформацію і тип поля не визначений.

86. Структуру таблиці можна змінити:

А. При роботі з таблицею, яка вже містить дані (режим конструктора);

Б. Тільки на етапі проектування;

В. При роботі з таблицею (режим таблиці);

Г. При роботі з формою.

87. В процесі створення форми, використовуючи Майстер форм можна:

А. Вибирати для форми таблицю або запит, на основі якої буде створено форму;

Б. Змінювати заголовки полів майбутньої форми;

В. Включати в форму поля з таблиць, які не зв’язані між собою;

Г. Вказувати ключове поле.

88. В режимі конструктора таблиці можна:

А. Редагувати дані;

Б. Керувати процесом створення структури таблиці;

В. Знищувати зв’язок між таблицями;

Г. Визначити кожен запис таблиці.

89. Прикладами задання умов можуть бути записи працівників, прізвища яких починаються на А та К:

А. Like A-K;

Б. Like*A-K;

В. Like”А*” or Like”К*”;

Г. Like [A-K].

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.