Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Що таке цілісність бухгалтерської звітності бюджетних установ ?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

а) вимога, пов’язана з необхідністю включення в бухгалтерську звітність даних про всі господарські операції, які здійснюються організацією як юридичною особою в цілому;
б) єдність показників, яка передбачає єдині методи розрахунків однакових звітних показників;

в) необхідність постійності змісту та форм бухгалтерського балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого;

г) дотримання правил та термінів складання звітності, подання їх в установленому обсязі.

 

9.Звітність про виконання бюджету – це :

а) метод узагальнення планових і звітних показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов’язань, затверджених кошторисами за відповідний звітний період;

б) система показників, яка характеризує виконання бюджету та допомагає регулюванню діяльності організації та установи за відповідний звітний період часу;
в) звітність для внутрішніх користувачів, призначена для перевірки коректності даних обліку, адміністрування угод;

г) звітність для внутрішніх користувачів, призначена для прийняття рішень щодо управління бізнесом.


10.Звітність про виконання кошторису доходів і видатків – це:

а) система показників, яка характеризує виконання бюджету та допомагає регулюванню діяльності організації та установи за відповідний звітний період часу;
б) метод узагальнення планових і звітних показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов’язань, затверджених кошторисами за відповідний звітний період;

в) звітність для внутрішніх користувачів, призначена для перевірки коректності даних обліку, адміністрування угод;

г) звітність для внутрішніх користувачів, призначена для прийняття рішень щодо управління бізнесом.

11.Звітність, яку надають установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, можна умовно поділити на такі види за складом:

а) місячна, квартальна, річна;
б) зведена; вища організація; органи Державного казначейства;
в) яка подається Рахунковій палаті; яка подається в органи податкової служби; яка подається в органи статистики; яка подається в інші органи.
г) за бюджетними коштами; за спеціальними коштами; за сумами за дорученнями та за іншими позабюджетними коштами.

 

12.Звітність, яку надають установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, можна умовно поділити на такі види за обсягом:

а) зведена; вища організація; органи Державного казначейства;
б) місячна, квартальна, річна;
в) яка подається Рахунковій палаті; яка подається в органи податкової служби; яка подається в органи статистики; яка подається в інші органи.
г) за бюджетними коштами; за спеціальними коштами; за сумами за дорученнями та за іншими позабюджетними коштами.

 

13. Кошторис витрат- це ….

а) Кошторис витрат — основний плановий і фінансовий документ, який визначає обсяги, цільові напрямки та поквартальний розподіл коштів, що виділяються з бюджету на утримання установи.
б) Кошторис витрат – плановий документ який вивчає цільові напрямки та поквартальний розподіл коштів, що виділяються з бюджету на утримання установи.
в) Кошторис витрат – поквартальний розподіл коштів, який виділяється з бюджету і визначає обсяги, цільові напрямки та поквартальний розподіл.
г) Кошторис витрат – основний фінансовий документ, який визначає цільові напрями коштів.

14. Дайте визначення адміністративно-господарьким витратам:

а)Адміністративно-господарські витрати — це витрати на утримання управлінського, господарського і допоміжного персоналу, на відрядження, придбання інвентарю, оплату комунальних послуг і т. ін.
б) Адміністративно-господарські витрати – це доходи господарського і допоміжного персоналу.
в) Адміністративно-господарські витрати – це витрати на оплату комунальних послуг.

15. Дайте визначення операційним витратам:

а) Операційні витрати — це витрати, пов'язані зі здійсненням основної діяльності установи (витрати на зарплату педагогам, лікарям, на медикаменти, продукти харчування у лікарнях і т. ін.).
б) Операційні витрати – це витрати пов’язані з певним видом операційної діяльності.
в) Операційні витрати – витрати які використовуються в крайньому випадку, наприклад для придбання ліків до лікарні.
г) Операційні витрати – це витрати на здійснення операційної діяльності установи чи організації.

16. З кількох розділів складається єдиний кошторис установи :

 

а) з трьох
б) з чотирьох
в) з двох
г) з п’яти

17. Ким затверджується єдиний кошторис :

а) начальником фірми
б) головним бухгалтером
в) працівниками підприємства
г) керівниками вищих організацій

18. З чого складається доходна частина установи:

а) з допоміжних фондів
б) з асигнувань загального і спеціального фондів
в) за рахунок бюджетних асигнувань
г) за рахунок інших фондів

19. За рахунок чого здійснюється доходна частина єдиного кошторису:

 

а) на підставі індивідуальних розрахунків доходів і платежів
б) на підставі індивідуальних розрахунків доходів і видатків
в) на підставі індивідуальних розрахунків видатків і платежів
г) на підставі індивідуальних розрахунків видатків, доходів і платежів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.