Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Міжнародними договорами України та законами України мо­жуть бути встановлені особливості участі у процесі дипломатичних агентів, персоналу міжнародних організацій та інших осіб.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Винесення у заголовок розділу XI терміна «провадження у справах за участю іноземних осіб» покликане позначити прина­лежність до сфери МПП приписів, що містяться у розділі, високий ступінь їх відокремленості від інших, внутрішніх правил Закону України «Про міжнародне приватне право», що зумовлюється специфікою відносин, які ними регулюються. Словосполучення «участь у процесі іноземних осіб» співзвучне з поняттям «про­вадження у справах за участю іноземних осіб», закріпленим у розділі X ЦПК України, але не ідентичне йому, оскільки від­носини процесуального характеру виникають не тільки під час розгляду приватноправових спорів з іноземним елементом в судах. Це підтверджується положенням ст. 78 цього Закону, приписи якої визначають компетенцію і інших органів України щодо розгляду справ з іноземним елементом (зокрема, органів нотаріату, опіки та піклування).

Із правші ч. 1 ст. 73, з якої починається розділ X, слідує, що іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі — іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів. До кола питань, які підпадають під сферу дії міжнародного процесу за участю іноземних осіб, відносяться:

— процесуальні права та обов'язки іноземних осіб (зокрема, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридич­них осіб, іноземної держави та її дипломатичних представників, міждержавних та міжнародних організацій);

— підсудність та виконання іноземних судових доручень;

— визначення міжнародної компетенції різних юрисдикційних органів;

— визнання та виконання рішень іноземних судів.

Слід мати на увазі, що зазначені питання стосуються винятко­во процесуальних відносин, які виникають у зв'язку з розглядом приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом,

а отже, не можуть застосовуватися до публічних процесуальних відносин, які є предметом регулювання мінародного процесуаль­ного права. Останнє є галуззю міжнародного публічного права і жодним чином не пов'язане з розглядом приватноправових відносин з іноземним елементом.

2. Частина 2 ст. 73 містить правило, що встановлює особливості участі у процесі осіб, які є дипломатичними агентами іноземних держав, представниками міжнародних організацій. Відповідними з цими приписами міжнародними договорами України та законами України можуть бути встановлені особливості участі у процесі дипломатичних агентів, персоналу міжнародних організацій та інших осіб. Зокрема, такі приписи містяться у ч. 2 ст. 413 ЦПК України, згідно із якою акредитовані в Україні дипломатичні представники іноземних держав та інщі особи, зазначені у від­повідних законах України і міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають юрисдикції судів України в цивільних справах лише в межах, що визначаються принципами та нормами міжнародного права абоміжнародними договорами, згода на обов'язковість яких наданаВерховною Радою України.

Стаття 74. Процесуальна правоздатність і дієздатність інозем­них осіб в Україні

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.