Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час повного кругообігу оборотних коштів називається часом (періодом) обороту оборотних коштів.Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Кругообіг оборотних коштів. Показник оборотності

 

Оборотні кошти знаходяться в постійному русі. Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну, виробничу і збутову.

Будь-який бізнес починається з деякої суми готівкових грошей, які вкладаються в певну кількість ресурсів для виробництва.

На стадії виробництва ресурси втілюються в товар, роботи або послуги. Результатом цієї стадії є перехід оборотного капіталу з виробничої форми в товарну.

Після реалізації виробленого продукту оборотний капітал з товарної форми знову переходить в грошову. Розміри початкової суми грошей і виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) не збігаються за величиною. Отриманий фінансовий результат бізнесу (прибуток або збиток) пояснює причини розбіжності (рис. 10).

Час повного кругообігу оборотних коштів називається часом (періодом) обороту оборотних коштів.

Час (тривалість) обороту оборотних засобів являє собою один з показників оборотності . Іншим показником оборотності служить коефіцієнт оборотності.

Коефіцієнт оборотності - це кількість оборотів, яке здійснюють оборотні кошти за певний період; його розраховують за формулою

 

 

де Р - обсяг реалізованої продукції за розглянутий період; ОБС - середня сума оборотних коштів за той же період.

 

Час (тривалість) обороту прийнято називати оборотністю у днях . Цей показник визначають за формулою

 

 

де Д - число днів у даному періоді (360, 90, 30); К про - коефіцієнт оборотності .

 

 

Після підстановки в формулу відповідних величин можна отримати для показника оборотності розгорнуте вираз:

 

На кожній стадії кругообігу оборотних коштів можна визначати приватну оборотність кожного елемента оборотних коштів:

 

 

Приватні показники оборотності можна розрахувати за особливим обігу . Особливим оборотом для матеріальних запасів є їх витрата на виробництво, для незавершеного виробництва - надходження товарів на склад, для готової продукції - відвантаження, для відвантаженої продукції - її реалізація.

Середні за період суми обігових коштів, що використовуються при розрахунку показників оборотності, визначаються з використанням формули середньої хронологічної. Середньорічну суму (середньорічні залишки обігових коштів) знаходять як середньоарифметичну чотирьох квартальних сум:

 

середньоквартальний суму розраховують як середню трьох середньомісячних:

 

 

Вираз, за яким обчислюють середньомісячну суму, має вигляд

 

 

Сума оборотних коштів, що знаходиться в розпорядженні підприємства повинна бути досить великою, щоб процес кругообігу не переривався. У той же час, наявність надлишків оборотних коштів негативно позначається на результатах його діяльності.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.