Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Види понять. 

Поняття діляться за об’ємом і змістом.

За об’ємом поняття діляться на:

 

1.Одиничні (об’єм яких включає один предмет: Іван, Дніпро, Т.Г.Шевченко)   Загальні (об’єм включає два чи більше предметів: студент, лікар)  
2.Збірні (поняття, які відображають групи предметів якимось чином упорядковані, і які мисляться як єдине ціле: ліс, бібліотека) Розподільні (загальні поняття, в об’ємі яких кожний індивідуальний предмет мислиться як елемент класу: книга, стіл)  
3.Які реєструються (в об’ємі є кінцева кількість елементів: планета Сонячної системи, людина) Які не реєструються (об’єм яких складає нескінчену кількість елементів: зірка, атом, число)  
4. Поняття з універсальним об’ємом (в об’єм включаються всі елементи, які розглядаються в даній галузі: метали, організми)  
5. Нульові поняття – об’єм яких включає неіснуючі поняття: русалка, вічний двигун  
За змістом поняття діляться на:  
1. Конкретні (в понятті мислиться предмет або сукупність предметів в сукупності своїх ознак: студент, зірка, викладач) Абстрактні (поняття, в яких мисляться властивості або відношення предметів, які відволікаються від самих предметів: мужність, любов)  
2. Позитивні (поняття, які виражають наявність у предмету певних ознак: хороший, вікно) Негативні (поняття, в яких виражається відсутність у предмету певних ознак: безумовний, алогічний)
3. Співвідносні (пари понять, де існування одного предмету не мислиться без існування іншого: чисельник, права сторона, північ) Безвідносні (поняття, які відображають предмети, існування яких не зв’язані з існуванням інших предметів: дім, тварина)

 

Дати логічну характеристику поняття “студент”.

“Студент”: загальне, розподільне, яке реєструються, конкретне, позитивне, безвідносне.

5. Відношення між об’ємами понять

 

Всі поняття можна поділити на ті, які можна порівняти, і ті, які неможливо порівняти. Поняття, які можна порівняти, мають в змісті загальні ознаки: людина-тварина, студент-педагог. Поняття, які не можна порівняти, не мають загальних ознак, предмети належать до різних галузей знань: “мужність”, “океан”, “демократія”.

Поняття, які можна порівняти, поділяються на сумісні і несумісні.

Сумісні поняття – це поняття, об’єми яких частково чи повністю співпадають.

Несумісні поняття – це поняття, об’єми яких не співпадають, не мають загальних елементів.

Сумісні поняття знаходяться у відношеннях:

 
 

а) рівнозначності (тотожності)

б) перехресту (часткового співпадання). А – студенти, В – спортсмени

 

 
 

 
 

 

 
 

в) підпорядкування (субординації). А – вуз, В – медичний інститут

 

Несумісні поняття знаходяться у відношеннях:

а) субпідрядності (координації). А – вуз, В – інститут, С – університет.

 
 

 

 

б) протилежності (контрарності). А – колір, В – чорний, С – білий.

 
 

А

В) протиріччя (контрадикторності). А – війна, В – справедлива війна, - несправедлива війна

 
 

А

6. Операції з класами понять

Клас – це сукупність предметів, які мають загальні ознаки. Позначення в операціях з класами: А, В, С – вільні класи, - об’єднання класів, - пересічення класів, (не-А) – доповнення до класу, І – універсальний клас, 0 – порожній клас.

Об’єднання класів (додавання) – це логічна операція, внаслідок якої утворюється новий клас, який складається з таких об’єктів, кожний з яких є елементом, в крайньому разі, одного з складових класів. Мета об’єднання – пошук всіх елементів класів, які додаються.

       
   

 

 
 

Пересічення класів (множення) – це логічна операція, внаслідок якої утворюється новий клас, який складається з загальних елементів класів, що множаться.

 

 
 

Доповнення до класу А – це логічна операція, внаслідок якої утворюється новий клас (не-А), який складається з елементів універсального класу, що не належать до класу А. Клас доповнює клас А до універсального.

А – клас, що доповнюється

- доповнення до класу А.

7. Основні закони формальної логіки класів.

 

Додавання і множення підпорядковуються законам ідемпотентності, комутативності, асоціативності, поглинання, дистрибутивності.

Операції, що проводяться з класами в першу чергу, штрихують горизонтальними лініями, в другу чергу – вертикальними.

а) закон ідемпотентності: клас, який додається до самого себе, чи множиться сам з собою, залишається тим самим класом.

,

б) закон комутативності: результат додавання і множення класів не залежить від порядку, в якому беруться класи.

,

в) закон асоціативності: результат додавання і множення більш чим двох класів не залежить від порядку виконання дій.

;

г) закон поглинання (для множення): добуток класу і суми інших класів, одним з складових якої є даний клас, дорівнює умножиному класу.

 
 

А В

 
 

Цей закон для складання:

 
 

А В

 
 

 
 

д) закон дистрибутивності ( відносно )

       
   

 

       
   

В С В С

 

Цей закон для відносно

       
   

       
   
 

В С В С

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.