Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ 

Назви тем Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота Інші форми контролю
Змістовий модуль 1
Предмет, метод і значення логіки    
Логіка висловлювань    
А Семіотичний характер логіки     модульна і/або залікова контрольна робота
Б Правдоподібні (недемонстративні) міркування     модульна і/або залікова контрольна робота
  Модульна к/р      
Змістовий модуль 2
Логіка предикатів    
В Поняття     модульна і/або залікова контрольна робота
Г Теорія аргументації     модульна і/або залікова контрольна робота
  Модульна к/р      
Силогістика    
Огляд актуальних проблем і напрямків досліджень сучасної логіки      
  Залікова к/р      
  ВСЬОГО  
           
           

Загальний обсяг 108год., в тому числі: лекцій – 34год.; семінарів – 17год.; с/p – 57 год.

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА КУРСУ

Зміст дисципліни за темами, лекціями, плани семінарів, рекомендована література

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

 

Лекція 1. Специфіка логіки як науки про міркування(2 год.)

Специфіка формальної логіки як науки про міркування. Проблема критеріїв правильності міркувань. Два виміри аналізу міркувань: правильність та істинність. Логічна форма міркувань.

Лекція 2. Формальний характер логіки(2 год.)

Відношення логічного слідування. Поняття логічного закону. Види міркувань. Особливості формалізованих мов логіки. Специфіка методу формалізації. Традиційна і сучасна логіка. Практичне і теоретичне значення логіки.

 

Семінар 1(2 год.)

Теоретичні питання

1. Визначення логіки як науки. Походження терміну "логіка"; Основні історичні етапи розвитку логіки. Міркування: визначення, структурна будова, загальна схема..

2. Проблема критеріїв правильності міркувань. Два виміри аналізу міркувань: правильність/неправильність міркування та істинність/хибність його засновків і висновку. Попереднє визначення правильності міркувань: неможливість ситуації, коли усі засновки істинні, а висновок - хибний. Переваги і недоліки такого визначення.

3. Логічна форма міркувань як вираз із параметрами. Логічні і нелогічні терміни. Різні способи виявлення логічної форми міркувань. Формулювання критерію правильності/неправильності міркувань за допомогою поняття логічної форми. Чому логіку називають "формальною"?

Практичні завдання і контрольні запитання

(див. окремий додаток)

 

Семінар 2(2 год.)