Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Критерії оцінки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЛОГІКА

 

 

знань студентів з предмету “Логіка”

 

 

Вимоги, що визначають показники знань:

При оцінці “відмінно” студент повинен:

· розуміти сутність явищ, що розглядаються;

· давати конкретні відповіді на питання з білета в обсязі програми курсу;

· володіти навичками логічного мислення і послідовного викладення теоретичного матеріалу;

· вміти аналізувати різні варіанти підходу до політичних явищ, давати порівняльні характеристики їм і робити правильні висновки;

· вміти коротко і чітко відповідати на додаткові запитання.

Оцінка “добре” виставляється, коли з поставлених вище питань у відповіді студента присутні недоліки, але не настільки суттєві, щоб не проглядалась основна суть.

Оцінка “задовільно”: студент при викладенні основного матеріалу допустив неточності, не засвоїв повністю суть явища, не дає чіткої відповіді на додаткові запитання.

Оцінка “незадовільно”: студент не засвоїв теоретичних підвалин питання, не може розкрити суті явища і не відповідає на додаткові питання.

 


САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Предмет і практичне значення логіки.

2. Доказ і його структура.

3. Розкрийте зміст понять.

Абсолютна істина

Уявленн

Фальсифікація

Умовне судження

Метатеорія

4. Визначте істотні ознаки наступних понять: „квадрат”, „студент”, „дієслово”, „інформація”, „інфляція”, „форма мислення”, „людина”.

5. Здійсніть операцію об'єднання класів по відношенню до наступних понять ( зобразити одержані результати графічно з допомогою кругових схем):

а) квадрат, геометрична фігура, яка має чотири рівних сторони і чотири прямих кути;

б) студент, студент-першокурсник;

г) викладач, конструктор;

д) флора, фауна;

е) високий, невисокий;

є) крадіжка, пограбування.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Види понять.

2. Спростування

3. Розкрийте зміст понять.

Алгоритм

Метаматематика

Проблема

Протиріччя діалектичне

Чуттєва ступінь пізнання

4. Здійсніть поділ таких понять: „форма мислення”, „поняття”, „визначення поняття”, „наука”, „суспільно-економічна формація”, „енергія”, „трикутник”, „характер”, „війна”.

5. Визначте, чи належать перелічені мислені операції до поділів понять, а якщо належать, то чи правильні вони ; які правила поділу понять порушені:

а)рік ділиться на 12 місяців;

б)озера бувають прісні і солоні;

в) злочини діляться на навмисні, необережні і посадові;

г) визначення понять бувають родо-видові і генетичні;

д) школа: адміністрація школи, педагогічний колектив школи, учні;

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Відношення між поняттями.

2. Правила доказу і спростування.

3. Розкрийте зміст понять.

Аксіома

Судження

Ознака

Логістика

Модальність

4. Дайте логічну характеристику поняттям: „ професор”, „електрон”, „сонячна система”, „вічний двигун”, „рентабельний”, „неохайний”, „добро”, „Богдан Хмельницький”

5. Які із наступних суджень є судження існування?

а)Матерія існує;

б)За моє ж жито мене ж і побито.

г)Деякі слова – омоніми.

д)Диму без вогню не буває.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Види визначення понять.

2. Гіпотеза.

3. Розкрийте зміст понять.

Абсолютна істина

Моделювання

Парафраза

Сенс

Розділово-умовний умовивід,

4. Наведіть приклади суджень, які не можуть бути одночасно істинними і одночасно хибними.

5. Визначте, які правила порушені в наступних визначеннях:

а) біолог – це людина, яка вивчає біологію;

б) ромб – це квадрат;

в) антропологія - це наука, яка вивчає людину;

г) зв'язок є нервом армії.

е) народ України: українці, росіяни, білоруси, робітники, службовці, пенсіонери, молодь;

є) підприємства бувають приватні, колективні, державні.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Правила визначення понять.

2. Аналогія.

3. Розкрийте зміст понять.

Розділово-категоричний умовивід

Софізм

Парадокс

Конкретна тотожність

Достатньої підстави закон

4. До якого виду належать дані визначення:

а) демократія – це влада народу;

б)резидент – тайний представник розвідки в якому-небудь районі іноземної держави;

в) циліндр – геометричне тіло, яке утворюється внаслідок обертання прямокутника навколо однієї сторони;

г) свобода - це усвідомлена необхідність;

д) близькі родичі – батьки, діти, усиновителі, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, а також дружина;

е) елементарна частка – це електрон, протон, позитрон, нейтрон і т. д.;

є) Глобалістика - самостійна галузь знань про найзагальніші, планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації ;

ж) Екологія - наука, що характеризує взаємовідношення суспільства з природою, посилення людського впливу на навколишній світ;

з) Збереження миру - ліквідація озброєнь, демілітаризація економік усіх країн планети, повна ліквідація воєнних блоків і воєнних конфліктів як між країнами, так і в окремих країнах;

и) Землеволодіння - володіння землею на праві власності, що історично виступає в різних формах;

і) Заощадження - частина доходу, що не споживається;

ї) Фінанси - система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами щодо привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою функцій;

й) Дефіцит бюджету - перевищення витрат державного бюджету над його доходами.

5. Дайте логічну характеристику поняттям: „ професор”, „електрон”, „сонячна система”, „вічний двигун”, „рентабельний”, „неохайний”, „добро”, „Богдан Хмельницький”.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Ділення понять.

2. Поняття індукції.

3. Розкрийте зміст понять.

Алгоритм

Баталія

Історичне і логічне

Об’єкт

Неявне визначення

4. З'ясуйте, при яких значеннях змінних дані складні судження істинні і хибні:

5. По відношенню до яких суджень діє закон виключеного третього?

а) „це судження складне” і „це судження не є складним”;

б)” деякі студенти нашої групи вивчають англійську мову” і „деякі студенти нашої групи вивчають німецьку мову”;

в)”усі поняття можна узагальнити” і „деякі поняття не можна узагальнити”;

г) „деякі метали тонуть у воді „ і „усі метали тонуть у воді;

д) ”усі аксіоми сприймаються на віру” і „деякі аксіоми - аксіоми геометрії Евкліда”;

е) „деякі закони діють у природі” і „деякі закони не діють у природі”;

є) „кожна гідна людина заслуговує повагу” і „деякі гідні люди не заслуговують поваги”.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Повна і неповна індукція.

2. Ділення понять.

3. Розкрийте зміст понять.

Непрямий доказ

Проблема

Умовиві

Традукція

Оман

4. . Знайдіть S, Р, М у простих категоричних силогізмах:

а) Усі метали - електропровідні.

Олово – метал.

 
 


Отже, олово – електропровідне.

 

б) Усі ластівки – птиці.

Деякі тварини - не птиці.

 
 


Отже, деякі тварини - не ластівки.

 

в) Усі вовки – хижаки.

Усі вовки - ссавці.

 
 


Отже, деякі ссавці хижаки.

 

г) Усі квадрати – паралелограми.

Усі паралелограми – чотирикутники.

 
 


Отже, деякі чотирикутники – квадрати.

5. З'ясуйте, чи порушується закон тотожності при ототожненні таких понять:

а) „найвища гора земної кулі” і „гора Еверест”;

б) „хиба” і „омана”;

в) „видатний співак” і „Б.Гмиря”;

г) „красива молода людина” і „Аполлон”;

д)” „столиця” і „Київ”;

е) „перемогти” і „знищити”

є) „діалектика” і „мистецтво суперечки”

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Правила ділення понять.

2. Види наукової індукції.

3. Розкрийте зміст понять.

Омана

Зміст поняття

Тотожність

Форма

Протиріччя діалектичн

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Судження і його структура.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.