Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Дедуктивні умовиводи.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3. Розкрийте зміст понять.

Аксіоматичний метод

Дискурсивний

Мислення

Типологі

Частка

4. Яким способом доказується геометрична теорема: „Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”.

5.Здійсніть операцію протиставлення предикату по відношенню до наступних суджень і визначте, які судження не протиставляються :

а) Судження не може бути без зв'язки;

б) Деякі студенти не вивчають деонтологію;

в) Жодна людина не може жити поза суспільством;

г) Деякі люди – сангвініки;

д) Спартанці – стародавні греки;

е) Абсолютна більшість книг нашої бібліотеки читаються.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Судження з відношенням.

2. Обсяг і зміст поняття.

3. Розкрийте зміст понять.

Число

Метод супутніх змін

Мнемоніка

Апостеріорне знання

Видова відмінність

4. а) „Ви міркуєте по-філософські: людина не може ні прискорити подій, ні затримати їх, як не може зупинити обертання Землі, розвиток прогресивного паралічу, або, наприклад, цей ідіотський дощ. Все, що повинно бути – буде, чого не може бути – не буде, як ви не плигайте. Це, батя, доказано Марксом, і – значить – шабаш...”(М.Горький. Городок Окуров);

б) Мешканці Санкт-Петербурга на підставі багатолітніх спостережень дійшли висновку, що ладозький льодохід на Неві псує в цьому місті погоду;

в) „Усі метали - тонуть у воді, срібло – метал, отже, срібло тоне у воді”;

г) Стаття, яка надрукована професором М. у цьому журналі, є науковою, бо професор – великий вчений ;

д) Крадіжка матеріальних цінностей гр. М. не може розцінюватися як злочин, бо потерпілий не поніс ніяких матеріальних збитків.

5. Наведіть приклад прямого доведення.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 12 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Судження існування.

2. Структура простого категоричного умовиводу.

3. Розкрийте зміст понять.

Аксіома

Двосенсність

Еквівалентність

Закон де Моргана

Інтуїція

4.Побудуйте спростування тези шляхом зведення до абсурду.

5. Знайдіть тезу, аргументи, вказати засіб доведення:

а) М. В. Лмоносов був видатним мислителем, вченим-енциклопедистом. Він відкрив закон збереження маси речовини; розробив механічну теорію теплоти; відкрив атмосферу на Венері; висунув ідею про існування системи зірок, в яку входить Сонце; близько підійшов до розуміння характеру процесів, які відбуваються на Сонці, вивчав свічення комет і земне тяготіння, висунув здогадку про електричну природу полярних сяянь; удосконалив телескоп; винайшов „ночеспоглядальну трубу” і ряд інших лабораторних приладів; запропонував прилади і методи для визначення довготи і ширини міста і засіб визначення швидкості течії з дрейфуючого судна; висунув догадку про генеральний дрейф арктичних льодів зі сходу на захід; довів можливість Північно-Східного проходу і важливість для Росії Північного морського шляху; дав першу класифікацію морських льодів, яка і сьогодні має наукове значення; доказав існування материка на Північному полюсі; передбачив наявність алмазів у „північних надрах” і писав, що „России могущество будет прирастать Сибирью”; виступав проти реакційної норманської теорії; здійснив великий внесок у розвиток матеріалістичної логіки; поклав початок російської наукової термінології і створив першу дійсно наукову граматику російської мови. А.С.Пушкін писав: „Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник”(Збірник вправ по логіці. Під ред. А.С.Клевчені. Мінськ, 1977.);

б) „...в першій фігурі середній термін займає місце суб’єкта у більшому засновку і місце предиката у меншому засновку. Доведемо...що менший засновок повинен бути обов'язково стверджувальним...Припустимо, що менший засновок заперечуваний. Тоді...і висновок повинен бути заперечуваним. Але в заперечуваних судженнях предикат завжди розподілений...Термін розподілений у висновку не може бути не розподілений у засновках...Це означає, що більший термін (Р) повинен бути розподіленим у більшому засновку, де він є предикатом. А це означає, що більший засновок повинен бути обов'язково заперечуваним, бо предикати розподілені тільки в заперечуваних судженнях. Отже, якщо ми припустили, що менший засновок є заперечуваним, то ми з необхідністю приходимо до висновку, що і більший засновок є заперечуваним. Відомо, що з двох заперечуваних засновків не можна зробити ніякого висновку. Це означає, що наше припущення є невірним: менший засновок не може бути заперечуваним, отже, віповинен бути стверджувальним”(Збірник вправ по логіці. Під ред. А.С.Клевчені. Мінськ, 1977);

в)”Л. злочинно, недбало ставилася до виконання службових обов'язків. Вона прийняла матеріальні цінності від колишньої завідувачки складом за інвентарними даними, не звіряючи з фактичною наявністю майна, облік матеріальних цінностей вела неохайно; майно, що вийшло з ужитку, своєчасно не списувала. Окрім того, під час тривалої хвороби майном порядкували інші особи. Усі ці обставини підтверджуються показанням свідків і висновком бухгалтерської експертизи”(В.Є. Жеребкін. Логіка. Харків-Київ, 1999).

САМОСТІЙНА РОБОТА № 13 З КУРСУ “ЛОГІКА”

1. Ділення судження по кількості і якості.

2. Правила термінів.

3. Розкрийте зміст понять.

Баталі

Мнемоніка

Мислення

Парадокс

Структура

Фабула

4. Чому не можна вважати правильними такі модуси:

ЕЕЕ, ЕОО, ІОО, АІА, АОІ, ЕІІ, ЕІО, АІО.

5. Побудуйте доведення тези: „Людина здатна пізнавати сутність явищ і предметів буття” способом зведення до абсурду.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 14 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Розподіл термінів у судженні.

2. Правила засновків.

3. Розкрийте зміст понять.

Алгоритм

Безпосередній

Інформація

Клас

Логічні константи

4. Визначте, чи правильні ці силогізми. Відповідь обґрунтуйте з допомогою правил термінів, засновків і фігур:

а) Усі метали – хімічні елементи.

Бронза – метал.

 
 


Отже, бронза – хімічний елемент.

 

б) Деякі планети сонячної системи обертаються навколо Сонця

Деякі планети сонячної системи мають атмосферу.

 
 


Отже, деякі тіла, що обертаються навколо Сонця, мають атмосферу.

 

в) Усі адвокати – юристи.

Деякі адвокати – не займаються судовою справою.

 
 


Отже, деякі з тих, що не займаються судовою справою – юристи.

 

г) Усі підручники – корисні.

Усі підручники – книги.

 
 


Отже, усі книги – корисні.

 

д) Деякі угоди – договори.

Всі договори є цивільні правовідносини.

 
 


Отже, деякі цивільні правовідносин є угодами.

 

е) Усі юристи вивчають логіку.

Петренко – вивчає логіку.

 
 


Отже, Петренко – юрист.

 

є) Усі юристи вивчають логіку.

Петренко не вивчає логіки.

 
 


Отже, Петренко – не юрист.

 

ж) Усі риби дихають зябрами.

Кит не є рибою.

 
 


Отже, кит не дихає зябрами.

 

з) Простий категоричний силогізм має три терміна.

Даний умовивід має три терміна.

 
 


Отже, даний умовивід є простий категоричний силогізм.

 

и) Простий категоричний силогізм має три терміна.

Даний умовивід не має трьох термінів.

 
 


Отже, даний умовивід не є простим категоричним силогізмом.

 

і) Усі студенти юридичного факультету вивчають логіку.

Деякі спортсмени – студенти юридичного факультету.

 
 


Отже, деякі спортсмени вивчають логіку.

 

ї) Усі рідини – пружні.

Деякі речовини – рідини.

 
 


Отже, усі речовини – пружні.

 

й) Усі метали – прості тіла.

Усі метали – електропровідники.

 
 


Отже, усі електропровідники – прості тіла.

 

к) Жодна наука не може існувати без доказу.

Хімія не може існувати без доказу.

 
 


Отже, хімія наука.

 

л) Усі гриби - рослини.

Усі рослини – мають корні.

 
 


Отже, усі гриби – мають корні.

 

м) Усі лікарі – мають вищу освіту.

Деякі лікарі – стоматологи.

 
 


Отже, усі стоматологи мають вищу освіту.

 

н) Тільки повнолітня особа має право приймати участь у виборах членів парламенту.

Громадянин М. не є повнолітньою особою.

 
 


Отже, громадянин М. не має права приймати участь у виборах членів парламенту.

 

о) Лише матеріалісти визнають первинність матерії і вторинність свідомості.

Ламетрі визнає первинність матерії і вторинність свідомості.

 
 


Отже, Ламетрі – матеріаліст.

 

 

п) Усі істинні формули логіки – закони.

Закон – істинна формула логіки.

 
 


Отже, істинна формула логіки - закон.

 

р) Усі метали – електропровідні.

Вода – електропровідна.

 
 


Отже, вода – метал.

 

с) Стародавні греки зробили великий внесок у розвиток філософії

Спартанці - стародавні греки.

 
 


Отже, спартанці зробили великий внесок у розвиток філософії.

5. Побудуйте непряме доведення.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 15 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Відношення між судженнями.

2. Поняття фігури простого категоричного силогізму.

3. Розкрийте зміст понять.

Аналогія

Більший засновок

Мнемоніка

Логічна машина

Невірна промова слів

4. Наведіть приклади по одному із модусів:

а) першої фігури - ААА, ЕАЕ, АІІ, ЕІО;

б) другої фігури - ЕАЕ, АЕЕ, ЕІО, АОО;

с) третьої фігури - ААІ, АІІ, ІАІ,ЕАО, ЕАО, ЕІО;

д) четвертої фігури ААІ, АЕЕ, ІАІ, ЕАО, ЕІО.

5. Здійсніть логічну операцію перетворення, обернення і протиставлення предикату по відношенню до таких суджень:

а) Іменник – частина мови;

б) Деякі живі істоти – ссавці;

в) Усі лікарі мають вищу освіту;

г) Деякі мешканці міста не можуть знайти роботу по спеціальності;

д)Жодна популяція тварин не може існувати без зв'язку з іншими популяціями тварин.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 16 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Складні судження.

2. Закон тотожності.

3. Розкрийте зміст понять.

Атрибут

Модус толлендо поненс

Метод супутніх змін

Парадокс „брехуна”

Парадигма

4. Здійсніть логічну операцію перетворення по відношенню до таких суджень:

а) Усі вовки – хижі тварини;

б) Деякі гриби з'являються уже навесні;

в) Деякі метали не тонуть у воді;

г) Жодна планета не світить власним світлом;

д) Деякі вчені – матеріалісти;

е) Студенти повинні розвивати не тільки гарну пам'ять але й творче мислення.

5. Здійсніть операцію протиставлення предикату по відношенню до наступних суджень і визначте, які судження не протиставляються :

а) Судження не може бути без зв'язки;

б) Деякі студенти не вивчають деонтологію;

в) Жодна людина не може жити поза суспільством;

г) Деякі люди – сангвініки;

д) Спартанці – стародавні греки;

е) Абсолютна більшість книг нашої бібліотеки читаються.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 17 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Кон’юнктивні судження.

2. Закон протиріччя.

3. Розкрийте зміст понять.

Абсолютна істина

Парадокс

Силогістика

Прямий доказ

Тавтологія

4 Визначте обсяг і зміст понять: „університет”, „столиця”, „ гідність”, „вартість”, „істина”, „компетентність”, „гуманізм”.

5. Чи можуть бути одночасно істинними такі судження?

а)”електрон це негативно заряджена частка” і „електрон не є негативно зарядженою часткою”;

б)”електрон має корпускулярні властивості” і „електрон не має корпускулярно-хвильових властивостей”;

в) „деякі ссавці живуть у воді” і „деякі ссавці не живуть у воді”;

г) „деякі прямокутники – квадрати” і „усі прямокутники - квадрати”;

д) „усі тіла притягуються” і „деякі тіла не притягуються”;

е) „усі люди розумні істоти” і „деякі люди розумні істоти”;

ж) „деякі слова не є поняттями” і „жодне слово не є поняттям”.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 18 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Диз’юнктивні судження.

2. Закон виключеного третього.

3. Розкрийте зміст понять.

Атомарне судження

Факт

Сходження від абстрактного до конкретного

Умовно-категоричний умовивід

Чуттєва ступінь пізнання

4. Визначте вид і модус даних умовиводів. З'ясуйте, чи є вони правильними(здійсніть їх символічний запис).

а) Всі студенти нашої групи здібні або старанні. Якщо вони старанні, то займаються регулярно. Отже, якщо студенти нашої групи не займаються регулярно, то вони здібні.

б) Києво-Могилянська академія була заснована або у 17 або у 18 століттях. Невірно, що вона була заснована у 18 столітті. Отже, Києво-Могилянська академія була заснована у 17 столітті.

в) Якщо філософ визнає первинність матерії і вторинність свідомості, то він є матеріалістом; якщо він вважає, що первинною є свідомість, а матерія - вторинною, то він є ідеалістом. Але філософ може визнавати або первинність матерії або первинність свідомості. Отже, філософ може бути або матеріалістом або ідеалістом.

г) Формою мислення може бути або поняття, або судження, або умовивід. Дана форма мислення є судженням. Отже, дана форма мислення не є поняттям і умовиводом.

д) Якщо людина навчається, то вона збагачує свій світогляд. А якщо вона збагачує свій світогляд, то стає більш вихованою. Отже, якщо людина навчається, то стає більш вихованою.

 

е) Якщо склад злочину відсутній, то кримінальна справа не може бути порушена. Кримінальна справа порушена. Отже, склад злочину має місце.

 

є) Якщо трикутник прямокутний, то в ньому є два кути, сума яких дорівнює одному прямому куту; а якщо трикутник тупокутний, то в ньому є два кути, сума яких менше прямого кута. В даному трикутнику або немає двох кутів, сума яких дорівнює прямому куту, або немає двох кутів, сума яких менша прямого кута. Отже, даний трикутник і не прямокутний і не тупокутний.

 

ж) Якщо я своєчасно здам сесію, то побуваю на відпочинку у Карпатах. А якщо я пропускатиму лекції, то одержу двійку на екзамені по економічній теорії. Але я або своєчасно здам сесію або пропускатиму лекції. Отже, я або побуваю на відпочинку у Карпатах або одержу двійку на екзамені по економічній теорії.

5. Чи можна довести такі тези: „Світло має корпускулярно-хвильові властивості”, „Людина по своїй природі добра істота”, „Кому війна, а кому матір рідна”, „Дві паралельні прямі ніколи не перетнуться”.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 19 З КУРСУ “ЛОГІКА”

1. Імплікативні судження.

2. Закон достатньої підстави.

3. Розкрийте зміст понять.

Аналогія

Парадокс „брехуна”

Число

Фігура силогізму

Теорія

Визначте, із яких засновків можна зробити вірний висновок(відповідь обґрунтуйте).

 

а) Поняття бувають або конкретними, або абстрактними.

Дане поняття є конкретним.

 
 


Отже,

 

б) Судження бувають одиничними і загальними.

Дане судження є загальним.

 
 


Отже,

 

в) Якщо студент здібний, то він має певні досягнення в науковій роботі.

Якщо студент має певні досягнення в науковій роботі, то його можна рекомендувати до вступу в аспірантуру.

 
 


Отже,

 

г) Якщо дощ іде, то на вулиці повинно бути мокро.

Дощ не йде.

 
 


Отже,

 

д) Визначальною умовою суспільного життя можуть бути або географічне середовище, або щільність населення, або засіб виробництва матеріальних благ.

Відомо, що географічне середовище і щільність населення не можуть бути визначальними умовами суспільного життя.

 
 


Отже,

 

е) Якщо число ділиться на шість, то воно ділиться і на два; якщо число ділиться на вісім, то воно ділиться і на два.

Дане число ділиться або на шість або на вісім.

 
 


Отже,

 

є) Якщо в країні є капіталістичний засіб виробництва, то в країні є наймана праця.

Якщо в країні є капіталістичний засіб виробництва, то в країні високими темпами розвивається техніка і наука.

В країні є капіталістичний засіб виробництва.

5. Здійсніть спростування тези: „Виробничі відносини завжди відповідають певному розвиткові продуктивних сил суспільства”.

-

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 20 З КУРСУ “ЛОГІКА”

1. Еквівалентні судження.

2. Поняття фігури простого категоричного силогізму.

3. Розкрийте зміст понять.

Антиномія

Мова

Логічні закони

Типологі

Судження стверджувань

4. Відновіть ентимему у повний силогізм, визначте його фігуру і модус:

а) Усі студенти повинні вивчати філософію, а Ви – студент;

б) Усі патріоти повинні захищати Батьківщину, а Ви – патріот;

в) Усі люди мислять з допомогою трьох форм мислення, а мавпа не людина;

г) Кожний, хто скоїв злочин підлягає справедливому покаранню. Н. скоїв злочин;

д) Жоден брехун не заслуговує довіри. Усі брехуни - негідники;

е) Деякі наукові форми пізнання – емпіричні, а всі емпіричні форми пізнання ґрунтуються на дослідно-експериментальній діяльності;

є) Просте число ділиться лише на одиницю і саме на себе. Число одинадцять – просте;

ж) Деякі люди – оптимісти, а усі люди – розумні істоти;

з) Усі квадрати мають чотири кути, а деякі квадрати – прямокутники;

и) Ця держава рабовласницька, оскільки їй притаманний рабовласницький засіб виробництва;

і) Деякі метали не тонуть у воді, але всі вони електропровідні.

ї) Всі метали електропровідні, але деякі з них не тонуть у воді;

й) Усі юристи вивчають логіку, отже і Петренко вивчає логіку;

к) Жоден з тих, хто багато знає, але здійснює аморальні вчинки не є мудрою людиною. Деякі люди багато знають, але здійснюють аморальні вчинки.

л) Власов – гуманіст, оскільки він вірить в те, що кожна людина має право на щастя і свободу, а деякі люди не вірять в те, що кожна людина має право на щастя і свободу;

м) Оскільки він президент, то йому це дозволено;

н) Будь-які вияви антисемізму суперечать принципу гуманності, отже вони є антигуманними;

о) Кожен політичний діяч повинен обґрунтовувати свої думки, тому й громадянин М. теж повинен обґрунтовувати свої думки;

п) Цей термін є предметом мислення, отже він є суб'єктом;

р) Ця людина не додержується норм права, отже вона не є законослухняною;

с) Ця людина вірить у краще майбутнє, отже вона – оптиміст.

5. Здійсніть логічну операцію обернення по відношенню до наступних суджень і визначте, які судження не обертаються:

а) Усі судді – юристи;

б) Жодна тварина не має другої сигнальної системи;

в) Лондон – столиця Англії;

г) Шахрай – це не крадій;

д) Деякі вчені – антропологи;

е) Деякі учні не полюбляють математику;

є) Економічна криза – явище негативне;

ж) Майже усі співробітники відділу не пішли на мітинг.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 21 З КУРСУ “ЛОГІКА”

1. Практичне значення логіки.

2. Правила фігур.

3. Розкрийте зміст понять.

Апломб

Логічні закони

Суперечка

Силогізм

Проблема

4. Визначте логічну операцію і помилку у таких безпосередніх умовиводах:

а) Деякі лікарі – кардіологи. Отже, деякі кардіологи - лікарі;

б) Деякі службовці не знають своїх обов'язків. Отже, деякі з тих, що знають свої обов’язки не є службовці;

в) Деякі льотчики – космонавти. Отже, жоден не космонавт не є льотчиком;

г) Знання є великою силою. Отже, деяке знання не є невеликою силою;

д) Кожен офіцер мріє стати генералом. Отже, деякі з тих, хто не мріє стати генералом не є офіцер;

е) Деякі студенти економічних факультетів добре знають статистику. Отже, усі, хто добре знає статистику є студентами економічних факультетів;

є) Існуючі біологічні види тварин – продукт тривалого еволюційного розвитку. Отже, існуючі біологічні види тварин не є продуктом тривалого еволюційного розвитку;

ж) Усі юристи мають спеціальну вищу освіту. Отже, усі, хто має спеціальну вищу освіту – юристи.

5. Обмежте такі поняття: „людина”, „газета”, „засіб виробництва”, „підручник”, „художник”, „держава”.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 22 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. “Логічний квадрат”.

2. Поняття модусу простого категоричного силогізму.

3. Розкрийте зміст понять.

Апорія

Модус

Протиріччя

Дилема

4. Серед даних суджень знайдіть судження з відношенням:

а)Деякі війни – справедливі.

б)Тертя – джерело тепла.

в) Суспільне буття визначає суспільну свідомість.

г) Житомир ближче до Києва аніж Львів.

д) Іван брат Петра.

5. Визначте тезу, аргументи і демонстрацію в таких доведеннях:

а) Усі категоричні умовиводи, що мають два засновки і один висновок, є простими категоричними умовиводами, а даний категоричний умовивід має два засновки і один висновок; отже, даний умовивід є простим категоричним умовиводом;

б) Відомо, що причетними до злочину могли бути або тільки громадян М. або громадянин N. або громадянин P. Слідством встановлено, що ні М. ні N. ніякого відношення до скоєння злочину не мають; отже, причетним до злочину є громадянин P.

в) Якщо даний трикутник рівносторонній, то рівнокутний. Даний трикутник не є рівнокутним; отже, даний трикутник не є рівностороннім.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 23 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Закон оберненого співвідношення між обсягом і змістом поняття.

2. Дедуктивні і індуктивні умовиводи.

3. Розкрийте зміст понять.

Апріорізм

Мнемоніка

Парадокс „брехуна”

Символ

Обсяг поняття

4. Визначте вид умовиводів:

а) Суспільно небезпечне діяння підлягає покаранню.

Злочин – суспільно небезпечне діяння.

Злочин підлягає покаранню.

Взяття хабара – злочин.

 
 


Отже взяття хабара підлягає покаранню.

 

б) Злочинність у сфері економіки – суспільно небезпечне діяння.

Незаконне підприємництво – суспільно небезпечне діяння.

Незаконне підприємництво – підлягає покаранню.

 
 


Отже, злочинність у сфері економіки підлягає покаранню.

 

в) Всі чотирикутники - геометричні фігури.

Всі квадрати - чотирикутники.

Всі квадрати – геометричні фігури.

Деякі геометричні фігури – чотирикутники.

 
 


Отже, деякі чотирикутники – квадрати.

 

г) Всі берези дерева.

Всі дерева рослини.

 
 


Всі берези – рослини.

Рослини – живі організми.

 
 


Всі берези – живі організми.

Всі живі організми не живуть без води.

 
 


Всі берези не живуть без води.

 

д) Брехня викликає недовіру, бо вона є судженням, яке не відповідає дійсності.

Лестощі є брехнею, бо вони є судженнями, які не відповідають дійсності.

 
 


Отже, лестощі викликають недовіру.

 

е) Жоден патріот не є егоїстом, бо жоден патріот не ставить особисті інтереси вище суспільних.

Ця людина – патріот, бо вона щиро полюбляє і захищає Батьківщину.

 
 


Отже, ця людина не є егоїстом.

5. Узагальніть такі поняття: „виробничі відносини”, „вчений”, „праця”, „демократія”, „ромб”, „футболіст”, „визначення поняття”.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 24 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Обмеження і узагальнення понять.

2. Умовно-категоричні умовиводи.

3. Розкрийте зміст понять.

Архаїзм

Ознака

Необхідні і достатні умови

Логічна символіка

Консеквент

4. Знайдіть суб’єкт і предикат у таких судженнях:

а) Добро переможе зло.

б)День був сонячним.

в)Людина є розумною істотою.

г)Деякі злочини не розкриваються.

д)Багато доброчинних людей.

е)Істина найдорожче за все.

5. Наведіть приклади безпосередніх і опосередкованих умовиводів.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 25 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Поняття і слово.

2. Розділово-категоричні умовиводи.

3. Розкрийте зміст понять.

Ассерторичне судження

Кон'юнкція

Логос

Методологія науки

Неявне визначення

4. З'ясуйте, які з наведених умовно-категоричних умовиводів є правильними а які неправильними(відповідь обґрунтуйте):

а) Якщо трикутник прямокутний, то в ньому квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Даний трикутник прямокутний.

 
 


Отже, в даному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

 

б) Якщо людина вихована, то вона не порушує моральні норми.

Ця людина не порушує моральні норми.

 
 


Отже, ця людина вихована.

 

в) Якщо людина вихована, то вона не порушує моральні норми.

Ця людина порушує моральні норми.

 
 


Отже, ця людина невихована.

 

г) Якщо через мідний провідник провести електричний струм, то він буде нагріватись.

Через мідний провідник не проведено електричний струм.

 
 


Отже, мідний провідник не нагрівається.

 

д) Якщо адвокат М. не є досвідченим, то він не виграє судову справу.

Адвокат М. не виграв судову справу.

 
 


Отже, адвокат М. не є досвідченим.

 

е) Якщо адвокат М. не є досвідченим, то він не виграє судову справу.

Адвокат М. виграв судову справу.

 
 


Отже, адвокат М. є досвідченим.

 

є).Якщо лекція по деонтології є нецікавою, то студенти її слухають неуважно

Лекція по деонтології є нецікавою.

 
 


Отже, дану лекцію слухають неуважно.

 

ж) Для того, щоб отримати дозвіл до здачі екзаменаційної сесії, необхідно здати всі заліки.

Студент М. не отримав дозволу до екзаменаційної сесії.

 
 


Отже, він не здав усіх заліків.

 

з) Якщо людина вивчає логіку, то вона підвищує культуру мислення.

Дана людина не вивчає логіку.

 
 


Отже, вона не підвищує культуру мислення.

1. 5. Які узагальнення понять вірні, а які ні:

а) студент - староста групи;

б) інститут – вуз;

в) мідь –метал;

г) київлянин – житель столиці.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 26 З КУРСУ “ЛОГІКА”

1. Родо-видове визначення.

2. Умовно-розділовий умовивід.

3. Розкрийте зміст понять.

Асоціація

Необхідність логічна

Ейлерові круги

Глосса

Двосенсність

4. Які з цих суджень виражають судження, а які не виражають і чому:

а)Що таке істина?

б)Як визначається поняття „ринкова економіка?”

в)Кожна людина прагне до щастя.

г)Весна.

д)Не тратьте марно часу.

е)Деякі філософи були великими політичними діячами.

є)Дві паралельні прямі не перетнуться.

ж)Нічого ждати милостей від природи.

з) Коли людина мислить?

3. Які із даних суджень є атрибутивними(категоричними)?

а) Що характерне для операції заперечення?

б) Хінін – лікарська рослина.

в) В деяких бібліотеках існують книги, які не читаються.

г) Усі кити – ссавці.

д) Сократ був доброчинною людиною.

5. Які обмеження понять вірні, а які ні:

а) законодавство - закон;

б) злочин – злочинець;

в) океан – море;

г) форма мислення – поняття.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 27 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Правила визначення понять.

2. Види індуктивних умовиводів.

3. Розкрийте зміст понять.

Атавізм

Логічні закони

Десигнат

Екзистенціальне судження

Зведення до абсурду

4. Здійсніть операцію перетину класів по відношенню до наступних понять(зобразіть одержані результати графічно з допомогою кругових схем):

а) прямокутник, рівнокутний паралелограм;

б) юрист, офіцер;

в) електрон, елементарна частка;

г) людина, особистість.

5. Визначте розподіленість термінів у судженнях:

а)Електрон – елементарна частка.

б)Майже усі студенти нашої здали успішно сесію.

в)Деякі філософи Нового часу були ідеалістами.

г) У нього нема можливості поїхати у відпустку.

д) Шведська муха є шкідником сільськогосподарських рослин.

е) Колись вважали, що Земля знаходиться в центрі Всесвіту.

є) Богдан Хмельницький - великий український полководець і політичний діяч.

ж) Дані рослини є лікарськими.

з) Автори книги не ставили перед собою задачу розкрити усі питання, які стосуються даної теми.

и) Тільки деякі космонавти побували у відкритому космосі.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 28 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Практичне значення законів логіки.

2. Складні дедуктивні умовиводи.

3. Розкрийте зміст понять.

Збірні поняття

Індукція

Коло у визначенні

Лема

Модальність

4. Знайдіть видові і родові поняття до наступних понять:

„рослина”. „тварина”, „мислення”, „товар”, „історія”, ”весна”, „конституція”, „прогресивний діяч”, „художній твір”.

5. З'ясуйте, чи порушується закон тотожності при ототожненні таких понять:

а) „найвища гора земної кулі” і „гора Еверест”;

б) „хиба” і „омана”;

в) „видатний співак” і „Б.Гмиря”;

г) „красива молода людина” і „Аполлон”;

д)” „столиця” і „Київ”;

е) „перемогти” і „знищити”

є) „діалектика” і „мистецтво суперечки”

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 29 З КУРСУ “ЛОГІКА”

 

1. Модальні судження.

2. Ентімема.

3. Розкрийте зміст понять.

Аксіома

Мова

Обсяг поняття

Перетин класів

Сорит

4. Чи порушується закон тотожності у таких міркуваннях:

а) Рух вічний

Ходіння в університет – рух.

 
 


Отже, ходіння в університет вічне.

б)Крадій не хоче вкрасти нічого поганого.

Придбання гарного діло гарне

 
 


Отже, крадій скоює гарний вчинок.

в) 5 – це одне число.

3 і 2 – це п'ять.

Отже, 3 і 2 – одне число.

5. Визначте відношення між наступними поняттями і проілюструйте це з допомогою кругових схем:

а) „елементарна частка”, „атом”.

б) „студент”, „спортсмен”, „відмінник”.

в) „людина”, „вихователь”, „інженер”, „спортсмен”.

г) „населений пункт”, „місто”, „столиця”, „село”, „село Степанівка”, „вулиця”.

д) „водій”, „студент-заочник”, „відмінник”, „студент-відмінник другого курсу”.

е) „електропровідний”, неелектропровідний”.

є) „позитивний”, „негативний”.

ж)”злочинець”, „крадій”, „шахрай”, „грабіжник”.

з) „засіб виробництва”, „виробничі відносини”, „продуктивні сили”.

и) „грамотний”, „неграмотний”, „людина”, „високий”.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 30 З КУРСУ “ЛОГІКА”

1. Проста і складна ділема.

2. Закон тотожності.

3. Розкрийте зміст понять.

Абсолютна істина

Модус

Система

Протиріччя

Теоретичне мислення

4. Знайдіть у наступних визначеннях дефінієндум і дефінієнс:

а) уявлення - це така форма чуттєвого пізнання, яка продукує інформацію про предмет у вигляді наочних образів;

б) логічний закон – це внутрішній, суттєвий, необхідний зв'язок між логічними формами у процесі побудови міркувань;

в) анемометр - це прилад, який вимірює силу вітру;

г) юридичними особами визнаються організації, які володіють відособленим майном, можуть від свого імені придбати майнові права і нести відповідальність, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третійному суді.

5. Які із наступних суджень є судження існування?

а)Матерія існує;

б)За моє ж жито мене ж і побито.

г)Деякі слова – омоніми.

д)Диму без вогню не буває.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.