Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Символами А, В, С.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Прагматика.

2. Синтаксис.

3. Семантика.

8. Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

1. Знак-копія.

2. Мовний знак.

3. Ім’я.

9. Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

1. Речення.

2. Смисл імені.

3. Буква.

10. В якому із варіантів правильно визначено, що таке смисл?

1. Зміст імені.

2. Назва предмета.

3. Символ.

11. В якому із варіантів правильно визначено, що таке значення?

1. Назва предмета.

2. Предмет, який позначається певним іменем.

3. Мовний вираз.

12. Що таке денотат?

1. Власне ім’я.

2. Смисл імені.

3. Предмет, який позначається певним іменем.

13. Як називається ім’я, що не має денотату?

1. Одиничне.

2. Власне.

3. Порожнє.

14. Які відношення зображає “логіко-семантичний трикутник”?

1. Відношення між словами.

2. Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом) певного імені.

3. Відношення між знаками в межах певної знакової системи.

15. Що таке дескрипція?

1. Власне ім’я предмета.

2. Вказівка на предмет.

3. Теоретичний опис предмета.

16. Яка дескрипція називається визначеною?

1. Яка вказує на будь-який предмет із певної сукупності.

2. Яка вказує точно на предмет позначення.

3. Яка вказує на декілька предметів із певної сукупності.

 

17. В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

1. Поняття – це думка про предмет.

2. Поняття – це розуміння.

3. Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища, процеси об’єктивного світу відображаються в їхніх суттєвих і специфічних ознаках.

18. В якому із варіантів правильно вказано логічну категорію, під яку можна підвести поняття?

1. Закон мислення.

Форма мислення.

3. Логічна операція.

19. Що є мовною формою виразу поняття?

1. Дієслово.

2. Речення.

3. Термін.

20. Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то як їх називають?

1. Слова-омоніми.

2. Слова-синоніми.

3. Тотожні за змістом терміни.

21. В якому із варіантів правильно вказано структуру поняття?

1. Смисл і предметне значення.

2. Суб’єкт і предикат.

3. Зміст і обсяг.

22. В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

1. Зміст – це концепт терміну.

2. Зміст – це логічна характеристика поняття.

3. Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

23. В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

1. Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

2. Обсяг – це сукупність усіх понять певної науки.

3. Обсяг – це кількісна характеристика поняття.

24. Яка геометрична фігура зображає у логіці обсяг поняття?

1. Квадрат.

Коло.

3. Трикутник.

25. Якими символами позначаються у загальній логіці поняття?

Символами А, В, С.

2. Символами ^, Ú, Ù.

3. Символами ", $.

26. Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання, що відображається у понятті?

1. Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

2. Ознаки, які поступово втрачаються у об’єкта.

3. Ознаки, які можуть бути притаманними об’єкту, а можуть бути йому не притаманними.

27. В якому із варіантів дається правильне визначення, що таке клас (множина)?

1. Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають властивості, що притаманні даному класу в цілому.

2. Це певна цілісність предметів.

3. Це визначена кількість предметів.

28. Який із названих видів понять відноситься до логічної характеристики змісту поняття?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.