Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Одиничне поняття.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3. Конкретне поняття.

30. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція?

1. Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття.

2. Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої визначається обсяг поняття.

3. Дефініція – це правило введення понять у певну науку.

31. В якому із варіантів правильно визначено категорію, під яку можна підвести дефініцію, тобто визначення поняття?

1. Форма мислення.

2. Логічна операція.

3. Логічний закон.

32. В якому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне визначення?

1. Визначення, за допомогою якого розкривається зміст поняття.

2. Визначення, за допомогою якого вказується на походження певного терміну, яке виражає поняття.

3. Визначення, за допомогою якого вказується введення терміну у певну науку.

33. В якому із варіантів правильно вказано структуру визначення поняття?

1. Дефінієндум і дефінієнс.

2. Зміст і обсяг.

3. Смисл і денотат.

34. В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

1. Правило введення терміну у певну науку.

2. Правило введення логічних постійних.

3. Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

35. Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні понять (дефініції)?

1. Підміна поняття.

2. Стрибок у поділі поняття.

3. Тавтологія.

36. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності при визначенні понять?

1. Тавтологія.

2. Визначення невідомого через невідоме.

3. Занадто широке визначення.

37. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила визначення – “не можна визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

1. Занадто вузьке визначення.

2. Тавтологія.

3. Визначення невідомого через невідоме.

38. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

1. Поняття, обсяги яких випадково співпадають.

2. Поняття, які мають частковий збіг обсягів.

3. Поняття, які мають різний зміст, але завжди один і той же обсяг.

39. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні підпорядкування?

1. Поняття, коли обсяг одного поняття включає в себе обсяг іншого поняття.

2. Конкретне і абстрактне.

3. Збірне і незбірне.

40. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні перехрещення?

1. Родове і видове поняття.

2. Поняття, обсяги яких частково співпадають.

3. Абстрактне і конкретне поняття.

41. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

1. Абстрактні і конкретні поняття.

2. Поняття, які належать до одного родового поняття, але виключають один одного.

3. Загальні і одиничні поняття.

42. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні протилежності?

1. Поняття, які суперечать один одному.

2. Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його крайніх флангів.

3. Загальні і одиничні поняття.

43. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні суперечності (контра-дикторності)?

1. Поняття, які мають спільні елементи у своїх обсягах.

2. Позитивні (ствердні) і негативні (заперечні) поняття, коли одне поняття вказує на певну ознаку, а інше її заперечує.

3. Родові і видові поняття.

44. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які сумісні між собою?

1. Відношення перехрещення.

2. Відношення суперечності.

3. Відношення співпідпорядкування.

45. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які несумісні між собою?

1. Відношення підпорядкування.

2. Відношення протилежності.

3. Відношення перехрещення.

46. Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення перехрещення?

 

1. 2. 3.

 

47. Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення протилежності?

 

1. 2. 3.

48. В якому із варіантів правильно вказано категорію, під яку можна підвести поділ поняття?

1. Логічна операція над змістом поняття.

2. Логічна операція над обсягом поняття.

3. Логічна операція над цілим та його складовими частинами.

49. В якому із варіантів правильно вказано структуру поділу обсягу поняття?

1. Зміст і обсяг.

2. Дефінієндум і дефінієнс.

3. Ділене поняття. Підстава поділу. Члени поділу.

50. Яке із названих правил відноситься до правил поділу поняття?

1. Не можна давати заперечних визначень.

2. Поділ повинен здійснюватися за однією, точно визначеною підставою.

3. Визначення повинно бути точним і однозначним.

51. Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу поняття?

1. Тавтологія.

2. Змішування підстав.

3. Підміна поняття.

52. При порушенні якого правила виникає стрибок при поділі обсягу поняття?

1. Правило співмірності поділу.

2. Поділ повинен бути безперервним.

3. Поділ повинен здійснюватися за однією, точно визначеною підставою.

53. Вкажіть варіант, у якому правильно вказано, обсяг якого поняття може бути діленим?

1. Одиничне поняття.

2. Загальне поняття.

3. Нульове поняття.

54. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дихотомічний поділ?

1. Розчленування цілого на його складові частини.

2. Простий поділ.

3. Двочлений поділ на два суперечливих поняття.

55. В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

1. Складний поділ за видозмінною ознакою.

2. Перерахування усіх елементів певного класу.

3. Розчленування цілого на його складові частини.

 

56. В якому із варіантів більш точно вказано специфіку висловлювання?

1. Висловлювання – це речення.

2. Висловлювання – це логіко-семантична категорія, яка виражає форму мислення і форму виразу знання.

3. Висловлювання – це міркування.

57. Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?

1. Висловлювання, яке має певний зміст.

2. Висловлювання, яке має правильну логічну форму виразу.

3. Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.

58. Яке висловлювання є хибним за логічною характеристикою?

1. Висловлювання, зміст якого не відповідає дійсності.

2. Висловлювання, яке є безглуздим.

3. Висловлювання, яке не має правильної логічної форми виразу.

59. Яка із теорій істини вимагає уточнення контекстів при визначенні істинності висловлювань?

1. Формально-логічна теорія істини.

2. Гносеологічна теорія істини.

3. Семантична теорія істини.

60. Якою логічною категорією слід характеризувати істинність висловлювань?

1. Відношення.

2. Властивість.

3. Предмет.

61. Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії істини?

1. Правдивість.

2. Істина.

3. Істиннісне значення висловлювання.

62. Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

1. Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або значення “хибне”.

2. Висловлювання, яке має значення “істинне” за гносеологічною характеристикою.

3. Висловлювання, яке має значення “хибне” за гносеологічною характеристикою.

63. Яке висловлювання є багатозначним за значенням істинності?

1. Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або “хибне”.

2. Висловлювання, яке має n > 2 істиннісних значень.

3. Висловлювання, яке не має ніякої кількості значень.

64. Який із названих термінів позначає багатозначність істинності висловлювання?

1. Хибно.

2. Істинно.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.