Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правила визначення і помилки, можливі при визначенні.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Щоб визначення було правильним, необхідно дотримуватися таких правил:

1. Визначення має бути сумірним, тобто обсяг визначуваного має дорівнювати обсягу визначаючого. Порушення цього правила викликає подвійні помилки: визначення може бути або надто широким, або надто вузьким.

Надто широке визначення – це таке визначення, в котрому обсяг визначаючого поняття ширше від обсягу визначуваного.

Приклад надто широкого визначення: „Купівля-продаж є договір про перехід права власності”. У цьому визначенні обсяг визначуваного становить лише частину обсягу визначаючого поняття, оскільки „договором про перехід права власності” є не тільки купівля-продаж, а й, наприклад, дарування.

Надто вузьке визначення – це таке визначення, у якому обсяг визначаючого вужчий (менший) від обсягу визначуваного поняття.

Надто вузьким є, наприклад, такі визначення: „Домашня тварина – це тварина, яка приручена людиною і використовується нею для сільськогосподарських робіт”; „Адвокат – особа, яка виступає в суді захисником у кримінальних справах”.

2. Визначення не має робити кола, тобто визначуване поняття не може визначатися через себе самого.

При порушенні цього правила можливі такі дві помилки: коло у визначенні і тавтологія.

Коло у визначенні буде у тому випадку, коли визначуване поняття визначається через друге поняття, котре, в свою чергу, пояснюється через перше,

Наприклад, „Цивільне право регулює відносини, передбачені цивільним законом”. Тут має місце коло у визначенні: визначальне поняття („відносини, передбачені цивільним законом”) не розкриває змісту визначуваного („цивільне право”), а просто повертає нас до нього. Із визначення нам так і не зрозуміло, які відносини регулюють цивільне право.

Тавтологією називається таке визначення, в якому визначальне поняття лише повторює визначуване, хоч іноді й іншими словами.

Приклади тавтології: „Побічним доказом називається такий доказ, у якому теза доводиться побічно”; „Цивільне право – це наука про цивільне право” тощо.

3. Визначення має бути чітким, виразним, вільним від двозначності.

Визначення буде виразним, якщо поняття, посередництвом яких розкривається зміст визначуваного поняття, є визначеними, такими, що мають одиничне значення. У визначенні не може бути понять двозначних, таких, які можна розуміти по-різному. Якщо ж при визначенні користуються поняттями невизначеними (неоднозначними), такими, зміст котрих точно не установлено, то визначення стає нечітким і невиразним.

Вимога виразності, чіткості визначень у юридичній науці має виняткове значення. Відсутність чіткого визначення правового поняття приводить до різнобою у розумінні закону і складності в застосуванні закону в судовій практиці визначення кримінального законодавства мають бути найвиразнішими і найточнішими.

Визначення понять не можна змішувати з різноманітними засобами, схожими з визначеннями, такими, як опис, характеристика, порівняння, показ.

Опис предмета полягає у зазначенні ряду якихось особливих зовнішніх ознак, на основі котрих описуваний предмет відрізняється від інших предметів. Описуються зазвичай індивідуальні предмети і явища, наприклад особа розшукуваного злочинця, речовий доказ, місце події тощо.

Опис не має визначення, тому там, де вимагається дати визначення поняття, не можна обмежитися описом предмета.

Характеристика – це перелік найважливіших у певному відношенні ознак предмета, явища, особи. Характеристикою часто користуються в судових промовах, даючи оцінку обвинувачуваного, потерпілого, свідків, інших осіб.

Порівняння – наочне роз’яснення предмета або явища за допомогою порівняння його з чимось іншим. Наприклад: „діти – квіти життя” тощо.

Показ – це демонстрація предмета, унаслідок якої відбувається ознайомлення з предметом за допомогою безпосереднього його сприймання, або з’ясування класу (роду), до якого належить предмет, котрий нас цікавить. Наприклад: „це – кафедра”; „цей колір – синій”...

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.