Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання на залік(орієнтовний перелік типів практичних завдань письмової залікової роботи)

 

1. Чи погоджуєтесь із запропонованими тезами стосовно відношень між двома вимірами міркувань (правильність/неправильність ті істинність/хибність)? Відповідь обгрунтуйте.

2. Символізуйте міркування засобами логіки висловлювань.

3. Встановіть правильність/неправильність міркування засобами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм, використання схем правильних міркувань логіки висловлювань).

4. Встановіть вид формули логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм, використання схем правильних міркувань логіки висловлювань).

5. Доведіть правильність схем міркувань логіки висловлювань (умовних, умовно-категоричних, розділово-категоричних, умовно-розділових). Чи впливає на правильність розділово-категоричних і умовно-розділових міркувань характер диз’юнкції? (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

6. Встановіть наявність/відсутність відношення логічного слідування між формулами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

7. Чи є рівносильними запропоновані висловлювання? Встановіть наявність/відсутність відношення рівносильності між формулами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

8. Чи є сумісними за істинністю запропоновані висловлювання? Встановіть наявність/відсутність відношення сумісності між формулами логіки висловлювань (метод побудови повних, скорочених, аналітичних таблиць, метод Куайна, метод зведення до нормальних форм).

9. Встановіть наявність/відсутність відношень суперечності, протилежності, підпротилежності, підпорядкування, незалежності між запропонованими формулами логіки висловдюваь.

10.Символізуйте міркування засобами логіки предикатів.

11.Доведіть правильність міркування засобами логіки предикатів (метод аналітичних таблиць).

12.Встановіть, чи є дійсною запропонована відповідність між низкою висловлювань (міркувань) природної мови і формул логіки предикатів.

13.Спираючись на запропоновану інтерпретацію знаків, сформулюйте природно-мовний відповідник запропонованих формул.

14.За допомогою логіки предикатів і методу аналітичних таблиць доведіть наявність відношення логічного слідування між запропонованими висловлюваннями (формулами логіки предикатів).

15.За допомогою логіки предикатів і методу аналітичних таблиць доведіть наявність відношення рівносильності між запропонованими висловлюваннями (формулами логіки предикатів).

16.За допомогою логіки предикатів і методу аналітичних таблиць доведіть наявність відношення сумісності між запропонованими висловлюваннями (формулами логіки предикатів).

17.Оцініть коректність запропонованої побудови аналітичної таблиці для вирішення певного завдання із царини логіки предикатів (або логіки висловлювань).

18.Для запропонованої інтерпретації побудуйте розширення для формули логіки предикатів і встановіть її значення істинності.

19.Символізуйте міркування засобами логіки предикатів і за допомогою контрмоделі для відповідної формули доведіть його неправильність.

20.За допомогою контрмоделі доведіть, що запропонована формула не є загальнозначущою.

21.За допомогою контрмоделі доведіть, що між запропонованими формулами логіки предикатів відсутнє відношення логічного слідування.

22.За допомогою контрмоделі доведіть, що запропоновані формули не є рівносильними.

23.За допомогою контрмоделі доведіть, що запропоновані формули не можуть бути одночасно істинними.

23а. Дослідіть відношення між деякими властивостями відношень.

24.За допомогою законів логічного квадрату отримайте усі можливі висновки із запропонованого засновку.

25.За допомогою законів логічного квадрату встановіть, чи є правильними запропоновані умовиводи.

26.Доведіть закони логічного квадрату засобами логіки предикатів.

27.За допомогою законів безпосередніх умовиводів (перетворення, обернення, протиставлення предикатів) отримайте висновки із запропонованих засновків.

28.За допомогою законів безпосередніх умовиводів (перетворення, обернення, протиставлення предикатів) встановіть, чи є правильними запропоновані умовиводи.

29.Встановіть правильність запропонованої ентимеми.

30.Встановіть фігуру і модус силогізму і визначіть його правильність (за допомогою діаграм Венна; за допомогою загальних правил силогізму).

31. Доведіть правильність модусу силогізму за допомогою засобів логіки предикатів.

32.Який висновок випливає (і чи випливає взагалі) із запропонованих засновків?

33.Встановіть зміст, обсяг, частини обсягу, елемент обсягу поняття.

34.Встановіть вид понять.

35.Здійсніть обмеження і узагальнення понять.

36.Встановіть правильність запропонованого обмеження і узагальнення понять.

37.Здійсніть поділ понять.

38.Встановіть правильність запропонованого поділу понять понять.

39.Встановіть правильність запропонованих визначень понять.

40.За допомогою колових схем зобразіть відношення між обсягами понять.

41.До запропонованих колових схем, що зображають відношення між обсягами понять, запропонуйте відповідні поняття.

42.Знайдіть відповідність між запропонованими коловими схемами, що зображають відношення між обсягами понять, і запропонованими низками понять.

43.Встановіть, чи дійсно наявна відповідність між запропонованими коловими схемами і низками понять.

44.Проналізуйте запропонований текст з точки зору теорії аргументації.

45. Встановіть засновки і висновок міркування. Чи належить міркування до класу недемонстративних? Якщо так, то до якого різновиду? Відповідь обгрунтуйте.