Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливістю матеріальних об’єктів як носіїв інформації є

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1) Те що вони несуть первинну інформацію

2) Те що вони допомагають інтерпретувати інформацію
3) Те що вони несуть закриту інформацію
4) Те що вони не можуть нести засекречену інформацію

 

$RR01374,2,4,2,0,2

Гіпотези бувають ...

1) описові

2) пояснювальні

3) описово-пояснювальні

4) практично-діяльнісні

 

$RR01375,2,4,2,0,2

При формулюванні у гіпотезу ...

1) не можна включати велику кількість положень

2) можна включати велику кількість положень

3) треба включати не більше 10 положень

4) треба включати 5 положень

 

$RR01376,2,4,2,0,2

У сформульованій гіпотезі ...

1) можуть міститись неоднозначні поняття і категорії

2) не можуть міститись неоднозначні поняття і категорії

3) можуть міститись будь-які поняття і категорії

4) жодне з вище перерахованого

 

$RR01377,2,4,2,0,2

У гіпотезі ...

1) слід використовувати ціннісні судження

2) не слід включати ціннісні судження

3) слід використовувати моральні оцінки

4) не слід використовувати моральні оцінки

 

$RR01378,2,4,2,0,2

Емпіричний етап інформаційної роботи передбачає ...

1) критичну оцінку і перевірку кожного факту

2) докритичну оцінку фактів

3) класифікацію фактів і виявлення основних залежностей між ними

4) умовну оцінку фактів

 

$RR01379,2,4,2,0,2

Емпіричний етап інформаційної роботи передбачає ...

1) глибинний аналіз фактів і формулювання закономірностей перебігу подій та ситуацій

2) усвідомлення і строгий опис здобутих фактів

3) формулювання завершеного варіанту висновків

4) вибір фактів, що виражають основні тенденції

 

$RR01380,2,4,2,0,2

Емпіричний етап інформаційної роботи включає в себе ...

1) збір, отримання і фіксацію фактів

2) первинну обробку фактів у їх взаємоєвязку

3) вторинну обробку і оцінку фактів

4) глибинний ретельний аналіз фактів

 

$RR01381,2,4,2,0,2

Теоретичний рівень інформаційної роботи передбачає ...

1) глибокий аналіз фактів і формулювання закономірностей перебігу подій і розвитку ситуацій

2) початковий збір фактів

3) остаточний збір фактів

4) прогнозування можливого розвитку ситуацій і формулювання рекомендацій

 

$RR01382,2,4,2,0,2

До ознак правильної гіпотези належать ...

1) адекватність відповіді поставленому питанню

2) заперечення існуючих знань

3) наявність можливості перевірки

4) правдоподібність, співвідносність з вже існуючими знаннями

 

$RR01383,2,4,2,0,2

Аналітичні висновки повинні ...

1) бути всебічно аргументовані і узагальнювати основні результати дослідження

2) бути хоча б частково аргументованими і носити узагальнюючий характер

3) витікати з накопиченого матеріалу, бути логічним наслідком аналізу і узагальнення

4) не обов’язково повинні витікати з накопиченого матеріалу дослідження

 

$RR01384,2,4,2,0,2

При оформленні результатів інформаційно-аналітичного дослідження слід дотримуватись наступних правил ...

1) перевіряти правильність посилань

2) привести у відповідність до змісту назви частин та підрозділів

3) уникати надмірної „науковості”, гри в ерудицію

4) уникати рецензування, апробації та обговорення попередніх результатів і висновків роботи

 

$RR01385,2,4,2,0,2

Ланкою, що поєднує емпіричний і теоретичний етапи інформаційно-аналітичного процесу є ...

1) визначення об’єкти вивчення

2) формулювання гіпотези

3) постановка проблеми

4) постановка завдання

 

$RR01386,2,4,2,0,2

Закон тотожності передбачає ...

1) що омонімія робить можливим утотоження об’єктів

2) що думка може змінюватись

3) що в рамках одного судження предмет думки має залишатись незмінним

4) що кожна тотожна думка може бути обґрунтована достатньою кількістю аргументів

 

$RR01387,2,4,2,0,2

Підміна понять це ...

1) Помилка при використанні закону протиріччя

2) Помилка при використанні закону тотожності

3) Помилка при використанні закону достатнього обґрунтування

4) Помилка при використанні закону виключення третього

 

$RR013888,2,4,2,0,2

В основі закону протиріччя лежить ...

1) стійкість притаманних їм властивостей

2) можливість використання синонімії

3) відсутність стабільності властивостей предметів і явищ

4) відсутність альтернативності у визначені якостей предметів і явищ

 

$RR01389,2,4,2,0,2

Закон виключення третього передбачає ...

1) необхідність заперечення альтернативності у вирішенні завдань

2) можливість знаходження протилежного рішення

3) можливість пошуку альтернативного рішення

4) з двох суперечливих тверджень одне обов’язково є істинним, друге - хибним

 

$RR01390,2,4,2,0,2

Закон протиріччя не діє у випадку коли ...

1) ми розглядаємо один і той самий предмет в різний час його існування

2) ми розглядаємо множину предметів

3) ми розглядаємо один і той самий предмет в різному місці

4) ми розглядаємо один і той самий предмет в різному просторовому відношенні

 

$RR01391,2,4,2,0,2

Закон достатнього обґрунтування стверджує, що ...

1) будь-яке твердження має достатнє обґрунтування

2) будь-яке істинне твердження має достатнє обґрунтування

3) жодне твердження не може мати логічного обґрунтування

4) Кожне твердження повинне мати обґрунтування

 

$RR01392,2,4,2,0,2

Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) перевірити чи достатньо наведено прикладів

2) перевірити чи естетичні підібрані приклади

3) перевірити чи потрібні приклади як такі

4) перевірити чи класично підібрані приклади

 

$RR01393,2,4,2,0,2

Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) перевірити чи класично підібрані приклади

2) перевірити чи вчасно наведені приклади

3) перевірити чи типові підібрані приклади

4) перевірити чи законними є приведені приклади

 

$RR01394,2,4,2,0,2

Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) виявити узгодженість прикладів

2) виявити чи односторонньо підібрані приклади

3) виявити чи етичні підібрані приклади

4) виявити чи мають приклади відношення до висновків

 

$RR01395,2,4,2,0,2

Яке з положень не є способом перевірки правильності наведених прикладів ...

1) виявити чи не суперечать приклади принципам доцільності

2) виявити чи правильну інформацію несуть в собі приклади

3) виявити чи принциповими є приклади

4) жодне з вище переахованого

 

$RR01396,2,4,2,0,2

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.