Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 3. Міжнародні організації і їх роль у сфері охорони навколишнього середовищаТема 1. Загальні поняття міжнародного екологічного права. Предмет, об’єкти, принципи міжнародного екологічного права.

Міжнародне екологічне право як галузь сучасного міжнародного публічного права. Визначення і поняття міжнародного екологічного права, його особливості і шляхи розвитку. Глобальні екологічні проблеми і міжнародно-правова основа їх рішення. Міжнародна екологічна безпека і перспективи її правового зміцнення. Предмет регулювання міжнародного екологічного права. Навколишнє середовище – об’єкт відокремленої категорії міжнародних правовідносин. Національні природні ресурси як об’єкти уваги з боку міжнародного екологічного права. Категорії міжнародних природних ресурсів. Керівні принципи поведінки держав. Принципи міжнародного екологічного права. Місце міжнародного екологічного права серед інших галузей міжнародного публічного права. Становлення нової самостійної галузі міжнародного права – міжнародного екологічного права. Сучасні міжнародно-правові доктрини відносно міжнародного права навколишнього середовища. Суб’єкти в міжнародному екологічному праві. Міжнародно-правові стимули досягнення міжнародної екологічної безпеки. Інтеграція екологічних початків в систему економічної політики. Співвідношення міжнародного екологічного права з екологічним правом України.

Тема 2. Джерела міжнародно-правового регулювання навколишнього середовища. Роль міжнародного договору і його особливості в регулюванні міждержавних відносин в сфері охорони навколишнього середовища

Міжнародні звичаї і їх роль на різних етапах становлення ірозвитку міжнародного екологічного права. Міжнародні договори – головне джерело міжнародного екологічного права. Допоміжні джерела МЕП. Поняття актів «м’якого права». Характерна ознака природоохоронних угод. Класифікація міжнародних природоохоронних угод. Ознаки класифікації. Відмінні ознаки міжнародного природоохоронного договору від загально міжнародного. Необхідність наукової систематизації і класифікації міжнародних договорів в області охорони навколишнього середовища. Види договорів за кількістю сторін, що беруть участь, природоохоронні договори за територіальною ознакою.

Тема 3. Міжнародні організації і їх роль у сфері охорони навколишнього середовища

Головні органи ООН і їх роль у вирішенні екологічних проблем. Мета, завдання, функції і головні напрями діяльності Міжнародної програми з охорони довкілля - ЮНЕП. Значення ЮНЕСКО, ІМО, ВООЗ, ФАО, МАГАТЕ у вирішенні екологічних проблем. Основні напрями діяльності Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів (МСОП), його роль в розвитку міжнародного екологічного права. Регіональна співпраця в сфері охорони навколишнього середовища: Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК); Європейське агентство з навколишнього середовища, Європейський союз (ЄС); Рада безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ); Комісія Хельсінкі з охорони Балтійського моря (Хелком); Дунайська комісія. Роль міжнародних організацій в міжнародній нормотворчості.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.