Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 10. Міжнародно-правове забезпечення екологічної безпеки1. Міжнародна глобальна екологічна безпека та перспективи її правового забезпечення. Система міжнародної (глобальної) екологічної безпеки: визначення поняття екологічної безпеки, етапи розвитку та формування. Принципи і пріоритети міжнародної екологічної безпеки. Міжнародно-правовий механізм забезпечення міжнародної (глобальної) екологічної безпеки. Співвідношення та взаємозв’язок концепції міжнародної екологічної безпеки та концепції сталого розвитку.

2. Міжнародно-правове регулювання екологічно-небезпечної діяльності. Міжнародно-правові засади регулювання екологічно-небезпечної діяльності. Міжнародно-правові обмеження щодо здійснення діяльності, пов’язаної із небезпечними відходами та речовинами. Базельська конвенція ООН про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів, 1989 року). Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів в міжнародній торгівлі. Конвенція ООН про транскордонний вплив промислових аварій. Особливості регулювання екологічно-небезпечної діяльності в межах Європейського Союзу.

3. Міжнародно-правова система запобігання та регулювання на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Заходи щодо інформування та оповіщення на випадок надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру. Взаємодопомога держав на випадок надзвичайних ситуацій. Роль та участь міжнародних організацій у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій. Двостороннє співробітництво держав щодо запобігання та регулювання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

 


4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього У тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного екологічного права
Тема 1. Загальні поняття міжнародного екологічного права. Предмет, об’єкти, принципи міжнародного екологічного права -                
Тема 2. Джерела міжнародно-правового регулювання навколишнього середовища. Роль міжнародного договору і його особливості в регулюванні міждержавних відносин в сфері охорони навколишнього середовища                
Тема 3. Міжнародні організації і їх роль у сфері охорони навколишнього середовища                  
Тема 4. Права людини та відповідальність в міжнародному екологічному праві                  
Тема 5. Екологічне право Європейського Союзу                
Тема 6. Участь України у міжнародному співробітництві в сфері охорони навколишнього середовища та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.Імплементація міжнародних еколого-правових норм в систему екологічного законодавства України                
Проміжний модуль №1                      
Разом за змістовим модулем №1                
Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного екологічного права
Тема 7. Міжнародно-правове регулювання використання природних об’єктів та ресурсів                
Тема 8-9. Міжнародно-правова охорона природних об’єктів та навколишнього середовища                
Тема 10. Міжнародно-правове забезпечення екологічної безпеки                  
Підсумковий модуль                    
Разом за змістовним модулем №2                
Усього годин                
                             

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.