Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шкала оцінювання: національна та ECTSПідсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за 4-бальною шкалою
91-100 A 5 (відмінно)
83-90,9 B 4 (добре)
76-82,9 C (4 добре)
68-75,9 D 3 (задовільно)
61-67,9 E 3 (задовільно)
20-60,9 FX 2 (незадовільноз можливістю повторногоскладання)
0-19,9 F 2 (незадовільноз обов’язковим повторним вивченням курсу)

 

Оцінка «відмінно»ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.

Оцінка «добре»ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка «задовільно»ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;

Оцінка «незадовільно»ставиться студенту за таких умов:

– невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.

 

11. Методичне забезпечення:

опорні конспекти лекції; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративні матеріали.

 

12. Рекомендована література:

Базова

11. Аврааменко И.М. Международное экологическое право. – Ростов-на-Дону, 2005 г.

12. Балащенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека. – Минск, 1999 г.

13. Виноградов С.В. Международное право окружающей среды: Учебник. – М., 1994 г.

14. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охрони довкілля / Кол. Авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009.

15. Калиниченко П.А. Международное экологическое право. // Глобалистика: Энциклопедия. – М., 2003.

16. Колбасов О.С. Международное экологическое право на пороге 21 века. – М., 1997 г.

17. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник / Під заг. ред. проф. С.М. Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002.

18. Марчишин С.М. Екологічний словник-довідник (основні терміни і поняття). – К., 1998.

19. Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного права окружающей среды. –Иркутск, 2002 г.

20. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. –М., 1986 г.

21. Трусов А.Г. Международное экологическое право: Учебно-методическое пособие. – М., 1999.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.