Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема №18. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОПоняття, джерела її головні принципи міжнародного права навколишнього середовища. Охорона планетарного середовища і космічного простору. Охорона морського середовища. Охорона тваринного та рослинного світу.


 

Структура навчальної дисципліни

№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р.
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Практичн.
Поняття та джерела міжнародного права  
Суб’єкти сучасного міжнародного права  
Принципи міжнародного права      
Територія в міжнародному праві      
Право міжнародних договорів      
Правонаступництво у міжнародному праві  
Право міжнародних організацій      
Відповідальність у міжнародному праві  
  Модульний контроль № 1 - - - -
  Усього за модуль
  Форма підсумкового контролю Залік
Дипломатичне право  
Консульське право      
Міжнародне гуманітарне право      
Право міжнародної безпеки  
Міжнародне кримінальне право  
Міжнародне економічне право      
Міжнародне морське право      
Міжнародне повітряне право      
Міжнародне космічне право      
Міжнародне екологічне право  
  Модульний контроль № 2 - - - -
  Усього за модуль
  Усього за семестр
  Форма підсумкового контролю Залік

Примітка:Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може змінюватися залежно від змісту навчального курсу.


 

Теми семінарських занять

Семінар №1.

Тема №1. ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

(2 год.)

План:

1. Поняття, специфіка, джерела міжнародного права як особливої системи права.

2. Поняття, види та характерні риси принципів міжнародного права.

3. Основні функції міжнародного права.

СЕМІНАР № 2

Тема №2. СУБ'ЄКТИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

(2 год.)

План:

1.Поняття суб’єктів міжнародного права.

2.Види суб’єктів міжнародного права, їх характеристика.

3. Правовий статус окремих суб’єктів міжнародного права.

СЕМІНАР №3

Тема № 6. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

(2 год.)

План:

1. Поняття правонаступництва в міжнародному праві.

2. Поняття права міжнародних договорів. Поняття міжнародного договору.

3. Класифікація міжнародних договорів, їх форма, структура та назва.

4. Дія, діяльність та тлумачення міжнародного договору.

5. Припинення та призупинення міжнародного договору.

СЕМІНАР № 4
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.