Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема №13. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОЗавдання 1.Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на наступні запитання:

1. У чому сутність понять "міжнародний злочин" і "злочин міжнародного характеру"?

2. Які форми міжнародної боротьби зі злочинністю?

3. Які особливості міжнародного співробітництва по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків?

4. Які особливості боротьби з міжнародним тероризмом?

5. Яка роль міжнародних органів по боротьбі зі злочинністю?

6. Як з'явився Інтерпол? Висвітліть основні етапи розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції.

7. Розкрийте організаційну структуру Інтерполу.

8. Які основні напрями діяльності Інтерполу на сучасному етапі?

Завдання 2.Складіть схеми:

а) злочини міжнародного характеру;

б) джерела міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в боротьбі із злочинністю;

в) порядок здійснення екстрадиції;

г) випадки, коли екстрадиція не дозволяється.

Завдання 3. Підготувати реферати на теми які присвячені окремим злочинам міжнародного характеру;міжнародним організаціям, які ведуть боротьбу із злочинністю, зокрема Інтерполу.

Завдання 4.Вирішіть ситуаційні задачі:

Задача 1: "Два чоловіки здійснили захват повітряного судна у державі А. Вони змінили напрямок руху літака і здійснили посадку на території держави В. Держава А. звернулася до держави В. з проханням на видачу терористів. Остання відмовила мотивуючи це тим, що терористи мають громадянство цієї держави."

Дайте міжнародно-правову оцінку даної ситуації.

Задача 2: "У 1974 p., начальник одного з концтаборів часів другої світової війни був притягнутий до відповідальності У суді адвокат заявив що строк давності скоєня злочину з боку його підзахисного вже пройшов, тому суд не має права притягнути його до відповідальності."

Дайте оцінку даної ситуації з точки зору міжнародного права.

Задача 3: "Внаслідок військових дій між державами І. та К. територія держави К. була окупована збройними силами держави Н. Вони встановили окупаційний режим при якому цілі групи громадян держави К. знищувалися тому, що вони належали до іншої релігії ніж окупанти."

Дайте оцінку даної ситуації з точки зору міжнародного права.

Завдання 5.Скласти по 5 подібних ситуаційних задач

Завдання 6.Продовжитироботу над поповненням словника основних понять та термінів з міжнародного права.

Додаткова література:

· Астанин В.В.Гражданско-правовые механизмы ответственности за коррупцию // Московский журнал международного права – 2008 –№2. – С.11

· Вакулич В.М. Тероризм: понятійна невизначеність // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 32. — С. 547

· Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.- Л., 1978.

· Глотова С.В., Трикоз Е.Н. Четвертая сессия Ассамблеи государств-участников Статута Международного уголовного суда (Гаага, 28 ноября – 3 декабря 2005 г.): основные достижения и недостатки //Московский журнал международного права. – 2006. – № 1. – С. 1

· До питання особливих аспектів міжнародно-правової відповідальності за транскордонну шкоду / Є.С. Лісученко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 40. — С. 526-534.

· Карпец И.И. Международная преступность.- М., 2001.

· Карпец И.И. Преступления международного характера.- М., 1979, 1991.

· Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения.- М., 2004.

· Макаренко Г. Зворотній бік боротьби з тероризмом // Юридичний вісник.- 2006 -№12. – с. 4

· Международное уголовное право /И.П.Блищенко, Р.А.Каламкарян, И.И.Карпец и др.- М.,1995.

· Місце інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародно-правовій практиці та національному праві держав / С.О. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 41. — С. 607-611.

· Моджорян Л.А. Терроризм на море.- М., 2003.

· Панов В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие.- М.: ИНФРА – М., 2005.

· Потапчук Г.В. Морське піратство: до актуалізації проблеми протидії та її міжнародно-правової регламентації // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 33. — С. 527

· Радионов К.С.. Интерпол: вчера, сегодня, завтра.- М., 2002.

· Радионов К.С. Интерпол: Миф и действительность.- М.:Межд. отн., 1999.

· Решетов Ю.А. Борьба с международными преступниками.- М.,1998

· Сафаров Н.А. Европейская система экстрадиции: некоторые проблемы реформы//Московский журнал международного права. – 2006. – № 1. – С. 9

· Трикоз Е.Н. Преступления против человечности в международном уголовном праве //Московский журнал международного права. – 2006. – № 2. – С. 8

· Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. І: Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. — К., 1996.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.