Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальні методичні рекомендації

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Метою написання контрольної роботи є забезпечення більш глибокого ознайомлення з монографічною літературою, нормативно-правовим матеріалом та вироблення навичок самостійного опрацювання наукової літератури. Основне завдання написання контрольної роботи – це формування власної думки слухачів і студентів з теоретичних та практичних питань, які розглядаються та вироблення ними пропозицій щодо їх вирішення.

До написання контрольної роботи слухач повинен детально ознайомитися із методичними рекомендаціями по її виконанню, планом представленої теми роботи й списком рекомендованої літератури.

Слухачі, у яких прізвища починаються з букви А до Д, повинні виконувати варіант № 1; букви Є - К – варіант № 2; букви Л -О - варіант № 3; букви П – У – варіант № 4, букви Ф – Я – варіант № 5.

Зміст контрольної роботи повинен повністю відповідати обраній темі та складеному плану. Робота повинна мати таку структуру: а) план; б) вступ, в якому обґрунтовується актуальність та значення теми, і проблеми, які передбачається розглянути в роботі; в) основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи, або лише з розділів; г) висновки, що випливають із змісту розглянутої теми; д) список використаної літератури. До роботи можуть прикладатись додатки у вигляді схем, таблиць та ін.

Написання контрольної роботи – це систематизований та такий, що відповідає плану, грамотний та самостійний виклад слухачем та студентом основних положень обраної теми, що відображає його розуміння певних наукових проблем міжнародного права.

При використанні літературних і нормативно-правових матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела у відповідності до встановлених вимог (стандартів).

Орієнтований обсяг роботи становить 14-16 аркушів шкільного зошита. Сторінки роботи обов’язково нумеруються. На титульному листі вказуються найменування учбового закладу, найменування кафедри, повне та точне найменування теми контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові, навчальна група та курс виконавця, домашня адреса, телефон, на наступній сторінці – план дослідження. Контрольна робота повинна підписується автором на останній сторінці після списку використаної літератури, а також вказується дата (число, місяць та рік фактичної здачі роботи для реєстрації).

Робота представляється та здається слухачами та студентами викладачу-методисту факультету не пізніше місяця до початку екзаменаційної сесії.

Контрольна робота, що надійшла до деканату, реєструється та передається на рецензування викладачеві, який знайомиться з роботою, визначає її науковий рівень, дотримання вимог методичних рекомендацій, дає письмовий відгук на контрольну роботу.

У випадку повернення роботи, слухач або студент повинен з урахуванням рекомендацій, вказаних у рецензії на контрольну роботу, доопрацювати її та усунути недоліки.

 

 

ТЕМА № 1

Держава – основний суб’єкт міжнародного права

1. Міжнародна правосуб’єктність держав.

2. Види і форми міжнародно-правового визнання.

3. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва держав.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.