Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Поняття міжнародного права

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМА 1. Поняття та особливості міжнародного права.

Поняття міжнародного права.

Особливості міжнародних відносин як об’єкта правового регулювання.

Особливості взаємозв’язку міжнародного і внутрішнього права.

Особливості системи міжнародного права.

 

Поняття міжнародного права

При визначенні поняття “міжнародне право” доцільно вихо­дити з того, що воно регулює особливий вид суспільних відносин – міжнародні відносини. Міжнародне право становить сукупність правових норм, яким притаманна ієрархічність, наявність головних і їм підпорядкованих норм. Можна стверджувати в такому контексті, що міжнародне право є сукупністю і системою правових норм, які регулюють міжнародні відносини.

З іншого боку, системність правових норм вже передбачає наявність їх сукупності. Тому, можна визначити міжнародне право як систему правових норм, які регулюють міжнародні відносини.

Водночас, слід зауважити, що міжнародне право є особливою системою правових норм. Особливість системи міжнародного права викликана особливістю міжнародних відносин як виду суспільних відносин, що породжує певні особливості міжнарод­но-правового регулювання порівняно з внутрішньо-правовим. Тому міжнародне право є особливою системою правових норм, які регулюють міжнародні відносини.

Крім того, міжнародне право базується на загальних прин­ципах права. Ці принципи походять з найдавніших часів і мають в своїй основі праправо, з якого виникли всі галузі права, в тому числі і міжнародне право. До загальних прин­ципів права можна віднести принцип правосвідомості, принцип не зловживання правом, принцип рівноправності сторін в спорі, принцип, згідно з яким не можна бути суддею у власній справі тощо.

Принципи міжнародного права є основоположними нормами міжнародного права, які визначають його сутність і характер. Всі інші норми міжнародного права повинні відповідати прин­ципам міжнародного права.

Наведене визначення в основному збігається з наявними доктринальними підходами. Міжнародне право – це особлива система юридичних норм і принципів, що регулюють міжвладні міжнародні відносини та висловлюють узгоджену позицію учасників циx відносин, обумовлену дiєю закономірностей міжнародних відносин на певному етапі розвитку цивілізацій, шляхом встановлення взаємних прав і обов’язків.

Існують також і інші погляди вчених щодо цього поняття.

Міжнародне право – система дозволів, приписів і заборон, що є узгодженими волевиявленнями учасників міждержавних відносин для регулювання цих відносин, забезпеченими приму­совою силою держав також в узгоджених межах індивідуально і колективно”.

Міжнародне право становить собою самостійну комплексну нормативну систему, сукупність норм, які створені спільно дер­жавами шляхом узгодження їх волевиявлень

Міжнародне право – складний комплекс Юридичних норм, які створені державами і міждержавними організаціями шляхом договорів і становлять самостійну правову систему, предметом регулювання якої є міждержавні і інші міжнародні відносини, а також деякі внутрішньодержавні відносини4•

Міжнародне право – це сукупність норм, що виникають у результаті угоди між суб’єктами міжнародного права, яка до­сягається в результаті взаємних поступок і компромісів, з метою підтримки міжнародного правопорядку і організації всіх форм співробітництва між державами, реалізація яких забезпечується заходами примусового характеру.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.