Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості міжнародних відносин як об’єкта правового регулювання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Міжнародні відносини це сукупність економічних, політич­них, ідеологічних, правових, дипломатичних, військових і інших зв’язків між державами, основними соціально-економічними і громадськими рухами, які діють на міжнародній арені, тобто між народами в широкому розумінні цього словаl.

Міжнародні відносини визначають міжнародне право, а між­народне право регулює міжнародні відносини, тобто вони спів­відносяться як базис і надбудова. Міжнародним відносинам як об’єкту правового регулювання притаманні певні особливості.

Міжнародні відносини мають, насамперед, міждержавний (міжвладний) характер. Основною юридичною якістю держави є державний суверенітет, який полягає в верховенстві держав­ної влади на території держави і й незалежності в міжнародних відносинах. Остання передбачає, зокрема, право держави без стороннього втручання здійснювати свою зовнішню політику, приймати відповідні міжнародні зобов’язання і виконувати їх, брати участь в діяльності міжнародних організацій, міжнародних судів і трибуналів тощо.

Верховенство державної влади на території держави поши­рюється і на міжнародні відносини. Кожна держава має свої державні (національні) інтереси, прагне захищати свої інтереси на міжнародній арені всіми доступними засобами, впливати на міжнародну спільноту і окремих й членів в вигідному для себе напрямі.

Істотне значення в міжнародних відносинах мають міжна­родні (Міждержавні) організації. Їх кількість постійно зростає, вони перетворились на тимчасово та постійно діючі регіональні і глобальні форуми для вирішення міжнародних проблем.

Значний вплив на зовнішню політику держав, діяльність міжнародних організацій мають міжнародні економічні від­носини. Значна увага приділяється світовою спільнотою право­вому регулюванню ,міжнародної торгівлі, кредитно-фінансових відносин.

Ці особливості міжнародних відносин визначають процедури наслідки міжнародно-правового регулювання. Міжвладний характер міжнародних відносин призводить до складності досягнення згоди між Їх учасниками щодо правил міжнародного спілкування, тому міжнародне право відстає від міжнародних відносин в своєму розвитку, воно є більш консервативним.

Формулювання міжнародних договорів, як правило, мають складний характер та іноді по-різному тлумачаться договірними сторонами. До того ж більшість міжнародних договорів великі за обсягом. Все більшого значення в міжнародно-правовому регулюванні набуває правотворчість міжнародних організацій. Зростає питома вага міжнародного економічного права в міжнародно правовому регулюванні.

В доктрині міжнародного права існує теза, що міжнародне право виконує в міжнародних відносинах певні функції:

- координуюча функція – міжнародне право визначає стан­дарти поведінки учасників міжнародних відносин;

- забезпечувальна ффункція – міжнародне право вимагає від учасників міжнародних відносин дотримуватись цих стан­дартів;

- регулююча функція – в міжнародному праві зафіксовані ці стандарти як правові норми і принципи;

- охоронна функція – міжнародне право визначає механізми притягнення до відповідальності порушників встановлених стан­дартів.

Прогресуючий розвиток міжнародних відносин, регульованих також міжнародним правом, що розвивається, висуває між­народне право в число найважливіших координаторів міжна­родного життя.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.