Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості взаємозв’язку міжнародного і внутрішнього права

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Існують дві системи права: державне (внутрішнє) право і міжнародне право. Перше регулює суспільні відносини в межах держави, друге – регулює міжнародні відносини, які, насампе­ред, є міждержавними. Дуалістичне розуміння права як такого, що створене двома, хоч і взаємопов’язаними, але самостійними системами права (державним і міжнародним правом), загально­визнане в доктрині як національного, так і міжнародного права.

Взаємозв’язок між національним і міжнародним правом обумов­люється провідною роллю держави у встановленні як національ­ного, так і міжнародного правопорядків’.

Слід навести деякі особливості взаємозв’язку міжнародного внутрішнього права:

• міжнародно-правові норми не породжують прав і обов’яз­ків для фізичних і юридичних осіб, при необхідності вони трансформуються в національні закони і правила;

• держави не можуть посилатися у міжнародних відносинах на своє внутрішнє законодавство, міжнародні договори необ­хідно виконувати;

• ратифіковані міжнародні угоди стають частиною національ­ного законодавства;

• при виникненні розбіжностей між національним і міжна­родним правом у більшості держав діє останнє”.

у тих державах, де норми міжнародного права не застосову­ються у внутрішньому правопорядку, імплементація є єдиним способом забезпечити у внутрішньому праві виконання держа­вою й міжнародно-правових зобов’язань. Існують 3 основні способи імплементації міжнародно-правових норм: трансформа­ція, рецепція, відсилання3•

Трансформація полягає в переробці тексту міжнародно­правового документа або окремих його статей для створення на цій основі норм внутрішнього права. При цьому зміст міжнарод­ного акта або окремого його положення повинен зберегтися, як і їх правовий статус.

Рецепція є повторенням міжнародно-правової норми у статті внутрішньодержавного нормативно-правового акту. Рецепція може бути попередньою, коли держава на етапі підготовки при­єднання до певного міжнародно-правового акту вживає заходів з приведення свого внутрішнього законодавства у відповідність з міжнародним, або наступною – коли держава приводить у відповідність з узятими на себе міжнародними зобов’язаннями своє внутрішнє законодавство.

Відсилання є вказівкою в нормативно-правовому акті на міжнародне право як джерело, яке регулює такі правовідносини.

Відсилання звернено до невизначеного кола міжнародних до­говорів, воно вказує тільки на предмет правового регулювання. Відсилання не визначене в часі і стосується як укладених міжна­родних договорів, так і таких, шо будуть укладені в майбутньому.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.