Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕДМОВА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Формування відкритого демократичного суспільства, економічні реформи та інші глибокі перетворення, які відбулися в нашій країні за роки незалежності, відкрили нові можливості перед громадянами України та суб’єктами господарювання для участі у приватних відносинах міжнародного характеру. Притаманне сьогоденню стрімке збільшення трансграничних зв’язків фізичних та юридичних осіб зумовлює зростання уваги до такої галузі як міжнародне приватне право не лише з боку правової науки, але й законодавства та юридичної практики. Прискорений розвиток і вдосконалення цієї галузі спостерігається в усіх країнах світу, адже глобальна система торгівлі, фінансів та виробництва тісно пов’язують між собою інтереси окремих людей, підприємств та держав. В програмних документах ООН відзначається, що у світі «де люди все більше взаємодіють, виходячи за межі національних кордонів, особливо важливо, щоб існували процедури, які регулюють приватноправові відносини міжнародного характеру»[1].

Враховуючи світовий досвід, а також об’єктивний процес глобалізації економічного та соціального життя, в Україні 23 червня 2005 року прийнято Закон «Про міжнародне приватне право», де вперше комплексно врегульовані питання міжнародного цивільного та торгового обігу, встановлено цілу низку нових для вітчизняного права інститутів та юридико-технічних засобів.

У теперішній час жоден правник, незалежно від роду своєї професійної діяльності, не може обійтися без ґрунтовних знань міжнародного приватного права, тому ця навчальна дисципліна є невід’ємною складовою вищої юридичної освіти і їй приділяється велика увага у провідних правничих школах України та світу.

МПП давно сформувалося як самостійна галузь національного права та як самостійна навчальна дисципліна. Характерною рисою даної галузі є її тісний зв'язок із приватним правом іноземних держав та міжнародним публічним правом, тому основними методами вивчення МПП є системний аналіз та порівняльне правознавство. Традиційно міжнародне приватне право вважається однією із найскладніших для сприйняття навчальних дисциплін, адже без фундаментальних знань теорії держави та права, римського приватного права, міжнародного публічного права, а також таких галузей національного права як цивільне, сімейне, трудове, цивільне процесуальне – опанувати МПП неможливо.

Пропонований підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», затвердженої вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, колективом викладачів зазначеного навчального закладу.

При підготовці видання авторським колективом було проаналізоване чинне законодавство України та багатьох іноземних держав, матеріали судової та арбітражної практики, а також досліджені праці відомих українських і зарубіжних вчених в галузі міжнародного приватного права, серед них: Корецький В.М., Лунц Л.А., Ануфрієва Л.П., Богуславський М.М., Гетьман-Павлова І.В., Дмітрієва Г.К., Довгерт А.С., Кисіль В.І., Мережко О.О., Федіняк Г.С., Федіняк Л.С. та ін.

Авторський колектив ставив перед собою завдання стисло та доступно викласти загальні положення, що характеризують природу та специфіку міжнародного приватного права, його основні інститути та підгалузі, висвітлити актуальні проблеми правозастосування у цій сфері. Підручник складається з трьох розділів «Загальна частина», «Особлива частина» та «Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж». Авторський колектив сподівається, що ретельне вивчення матеріалів пропонованого видання допоможе студентам та аспірантам юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться зазначеною проблематикою скласти професійне уявлення про основні засади міжнародного приватного права.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.