Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Основні поняттяПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Логіка. Формальна логіка

Методичні вказівки для студентів ІІ курсу

медичного факультету для підготовки до семінарських занять з предмету

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

(10 семінарів, 20 годин)

 

 

Розглянуто та схвалено на

засіданні циклової методичної

комісії кафедри філософії та

суспільних наук

Протокол №___ від__________

 

Зав. кафедри

проф. Черкасов С.В.

 

Кафедра філософії та суспільних наук

Методичні вказівки для студентів ІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предмету

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

Тема семінарського заняття №1

Логіка, її предмет та основні завдання

(2 години)

План

1. Роль і місце мислення у процесі пізнання.

2. Логіка як наука.

3. Структура логіки, її основні частини та розділи.

 

Основні поняття

 

Мислення, пізнання, доказ, формальна логіка, неформальна логіка.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть відомі Вам значення терміна “логіка”.

2. Що є спільного і відмінного у поняттях “мислення", “міркування” і “розмірковування”?

3. Чим предмет логіки відрізняється від предметів інших наук, які вивчають мислення?

4. Чим відрізняються логічні помилки від фактичних?

 

 

Теми творчих робіт (ессе)

1. Місце логіки у системі гуманітарних і природничих наук

2. Логіка, психологія та педагогіка

3. Лінгвістика, граматика і логіка

4. Професійна діяльність лікаря і логіка

5. Різновиди логіки та їх аналіз

6. Логіка і семіотика лікарського діагнозу

7. Логічна структура лікарського діагнозу

Рекомендована література

 

1. Анисов А.М. Современная логика. – М., 2002.

2. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. – М., 2005.

3. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – М., 2001.

4. Горский Д.П., Ивин А.А. и др. Краткий словарь по логике. – М. 1991.

5. Ивлев Ю.В. Логика. – М., 2008.

6. Ивин А.А. Практическая логика. – М., 1996.

7. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.

8. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 2007.

9. Хоменко І.В. Логіка. – К. 2007.

10. Хоменко І.В. Логіка. Теорія та практика – К., 2010.

11. Тарасов К.Е. и др. Логика и семиотика диагноза. – М., 1989.

12. Черкасов С.В. Теорія пізнання і лікарська діагностика – К.-П., 1999.

13. Чижевський Д. Етика і логіка // Історія філософії України. - К, 1993.

Кафедра філософії та суспільних наук

Методичні вказівки для студентів ІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предмету

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

Тема семінарського заняття №2

Виникнення та історичні етапи розвитку логіки

(2 години)

План

1. Зв'язок логіки та філософії.

2. Етапи розвитку логіки.

3. Логіка в стародавній Індії та Китаї.

 

Основні поняття

 

Диспут; промова; метод; логіка Дигнаги; логіка школи ньяя.

Питання для самоконтролю

1. Чому логіка вважаєьтся філософською дисципліною?

2. Яки практичні потреби людства призвели до появи логіки?

3. Чому у Давній Індії сформувалися різні філософські школи?

4. Які особливості логіки Давнього Китаю?

 

Теми творчих робіт (ессе)

1. “Східний світогляд” та його вплив на логіку і філософію.

2. Школи логіки у Давній Індії.

3. Логіка у філософських школах Давнього Китаю.

 

 

Рекомендована література

1. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М., 2006.

2. Ивин А.А. Никифоров А.Л. Словарь по логике. - М., 1998.

3. Маковельский А.О. История логики. – М., 1967.

4. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997

5. Тофтул М.Г. Логіка. - К., 2003.

Кафедра філософії та суспільних наук

Методичні вказівки для студентів ІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предмету

ЛОГІКА. ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

Тема семінарського заняття №3

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.