Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Перший семестр

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Перший семестр№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента
змістовий модуль І ВСТУП ДО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.
Поняття, предмет і методи МПП
Історія і наука МПП
Джерела МПП
Колізійні норми. Загальні положення
Загальні засади правозастосування в МПП
  Модульна контрольна робота - -
змістовий модуль ІІ СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА, ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ.
Фізичні особи як суб’єкти МПП
Юридичні особи як суб’єкти МПП
Держава як суб’єкт МПП -
Право власності в МПП
Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
  Модульна контрольна робота - -
Всього за семестр
           

 

Другий семестр

№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента

змістовий модуль ІІІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.
Загальні положення про договірні зобов’язання у МПП
Загальна характеристика відносин купівлі–продажу в МПП
Загальні положення зобов’язань з перевезення у МПП
Розрахунки в МПП
Недоговірні зобов’язання у МПП
  Модульна контрольна робота - -
змістовий модуль ІV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. СПАДКОВЕ, СІМЕЙНЕ, ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА АРБІТРАЖ
Авторське право та суміжні права в МПП
Право промислової власності в МПП
Спадкове і сімейне право у МПП
Трудові відносини в МПП
Міжнародний цивільний процес
Міжнародний комерційний арбітраж
  Модульна контрольна робота - -
Всього за семестр

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль І

ВСТУП ДО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Тема 1. Поняття, предмет і методи міжнародного приватного права

(6 год.)

Лекція 1. Міжнародне приватне право

Колізія права як передумова виникнення міжнародного приватного права. Предмет та методи міжнародного приватного права. Склад норм міжнародного приватного права. Поняття міжнародного приватного права.

 

Лекція 2. Система і функції міжнародного приватного права

Система міжнародного приватного права. Функції міжнародного приватного права. Основні етапи розвитку міжнародного приватного права. Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права.

 

Практичне заняття 1.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.