Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І

1. Поняття міжнародного приватного права.

2. Предмет міжнародного приватного права.

3. Поняття «приватноправові відносини з іноземним елементом», об’єктивні передумови виникнення таких відносин.

4. Принципи та функції міжнародного приватного права.

5. Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Співвідношення міжнародного приватного права з цивільним, сімейним, трудовим, міжнародним публічним правом та цивільним процесом.

6. Колізія права: поняття, причини її виникнення.

7. Склад, поняття і природа норм міжнародного приватного права.

8. Способи і форми правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.

9. Колізійно-правовий метод регулювання (поняття і форми).

10. Матеріально-правовий метод регулювання. Уніфікація матеріально-правових норм.

11. Зародження та історія розвитку міжнародного приватного права.

12. Розвиток науки міжнародного приватного права в Україні та в країнах колишнього СРСР на сучасному етапі.

13. Наука міжнародного приватного права в зарубіжних країнах. Новітні тенденції у міжнародному приватному праві.

14. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

15. Питання про подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав.

16. Види джерел міжнародного права в Україні та в інших державах.

17. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права. Законодавство про міжнародне приватне право в Україні (сучасний стан і перспективи розвитку).

18. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право».

19. Законодавство про міжнародне приватне право в зарубіжних країнах. 20. Кодифікація норм міжнародного приватного права на сучасному етапі. Питання про доцільність «автономної» кодифікації міжнародного приватного права.

20. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права.

21. Поняття і значення уніфікації норм міжнародного приватного права. Міжнародні центри уніфікації в галузі міжнародного приватного права.

22. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Звичаї міжнародної торгівлі. Звичаї ділового обороту.

23. Значення судової і арбітражної практики у правозастосуванні та у розвитку міжнародного приватного права.

24. Роль доктрини у міжнародному приватному праві.

25. Поняття і правова природа колізійної норми. Структура колізійної норми. Система і функції колізійних норм.

26. Види колізійних норм.

27. Основні формули прикріплення (колізійні прив’язки) і сфера їх застосування. Множинність колізійних прив’язок.

28. Дія колізійних норм у часі. Інтерлокальні колізії в міжнародному приватному праві.

29. Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві, його значення у колізійному регулюванні.

30. Проблема кваліфікації у міжнародному приватному праві: поняття і методи її вирішення. Тлумачення і застосування колізійних норм. Встановлення змісту іноземного закону.

31. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.

32. Застереження про публічний порядок: поняття, види.

33. Імперативні норми в міжнародному приватному праві. Обхід закону та його правові наслідки.

34. Поняття правового режиму і його види.

35. Взаємність: поняття види. Реторсії в міжнародному приватному праві.

 

Змістовий модуль ІІ

СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА, ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Тема 6. Фізичні особи як суб`єкти міжнародного приватного права

(5 год.)

 

Лекція 10. Фізичні особи в міжнародному приватному праві

Правове положення іноземців в Україні та в інших державах. Цивільна, трудова, шлюбно-сімейна правоздатність та дієздатність іноземців в Україні та в інших державах. Колізійні питання дієздатності іноземців, осіб без громадянства, біженців. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення фізичної особи померлою в міжнародному приватному праві.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.