Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІI

1. Правове положення фізичних осіб в міжнародному приватному праві.

2. Поняття іноземців в Україні.

3. Правове положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні.

4. Правовий статус іноземців у різних сферах суспільних відносин.

5. Особистий закон фізичної особи в міжнародному приватному праві .

6. Правоздатність та дієздатність (цивільна, трудова, шлюбно-сімейна) іноземців в Україні.

7. Колізійні питання дієздатності іноземців.

8. Колізійні питання безвісної відсутності та оголошення особи померлою в міжнародному приватному праві .

9. Соціальне забезпечення іноземців.

10. Правові режими іноземців.

11. Правове положення українських громадян за кордоном.

12. Правове положення юридичних осіб в міжнародному приватному праві.

13. Поняття особистого закону юридичної особи.

14. Поняття «національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві та доктрини її визначення. Критерій «контролю» юридичної особи.

15. Колізійне регулювання статусу юридичних осіб за законодавством України.

16. Іноземні юридичні особи в Україні, їх допуск до господарської діяльності в Україні.

17. Форми участі іноземних юридичних осіб в господарській діяльності в Україні. Представництва та філії іноземних юридичних осіб в Україні.

18. Правовий режим іноземних юридичних осіб в Україні, підстави його встановлення.

19. Правове положення українських юридичних осіб за кордоном.

20. Міжнародні юридичні особи, їх правовий статус.

21. Правові форми спільної господарської діяльності в Україні.

22. Поняття держави як суб’єкта приватноправових відносин у міжнародному приватному праві.

23. Імунітет держави. Види імунітету держави, їх зміст.

24. Концепція абсолютного імунітету.

25. Концепція функціонального імунітету. Розмежування публічно-правових та приватноправових актів держави.

26. Способи вираження згоди держави на незастосування до неї правил імунітету.

27. Випадки невизнання імунітету держави. Випадки збереження імунітету держави.

28. Особливості правовідносин з участю держави в міжнародному приватному праві,

29. Регулювання імунітетів іноземної держави за законодавством України.

30. Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві.

31. Колізійні питання права власності:

32. Правова характеристика колізійної прив’язки «закон місця знаходження речі» (lex rei sitae) та інших колізійних прив’язок, що застосовуються у вирішенні колізійних питань відносин власності.

33. Правова характеристика колізійних норм, що застосовуються при захисті права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві

34. Правовий режим власності іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фізичних і юридичних осіб в Україні.

35. Правовий режим власності держави Україна, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном.

36. Правові питання націоналізації в міжнародному приватному праві. Екстериторіальна дія законів про націоналізацію.

37. Поняття, класифікація іноземних інвестицій та форми інвестиційної діяльності.

38. Особливості міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин.

39. Види страхування іноземних інвестицій.

40. Правові режими іноземних інвестицій: національний режим, режим найбільшого сприяння, привілейований режим.

41. Націоналізація іноземних інвестицій та компенсації збитків іноземного інвестора.

42. Правове положення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах.

43. Вирішення інвестиційних спорів у міжнародному приватному праві.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.