Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Поняття міжнародного приватного права.

2. Співвідношення міжнародного приватного і міжнародного публічного права.

3. Предмет і сфера дії МПП.

4. Поняття і види іноземного елементу в цивільних правовідносинах в МПП.

5. Колізія права в МПП.

6. Матеріально-правовий метод правового регулювання в МПП.

7. Колізійний метод правового регулювання в МПП.

8. Система МПП.

9. Наука МПП.

10. Основні етапи розвитку доктрини МПП.

11. Поняття і види джерел МПП.

12. Питання про подвійність джерел МПП.

Співвідношення міжнародного договору і внутрішнього закону.

13. Міжнародний договір в системі МПП.

14. Міжнародні центри по уніфікації норм МПП.

15. Внутрішнє законодавство як джерело МПП.

16. Кодифікація норм МПП на сучасному етапі.

17. Законодавство про МПП в зарубіжних країнах.

18. Звичай як джерело МПП.

19. Судова практика як джерело міжнародного приватного права.

20. Поняття та структура колізійних норм.

21. Види колізійних норм в міжнародному приватному праві.

22. Загальна характеристика основних формул прикріплення в міжнародному приватному праві.

23. Особистий закон фізичної особи.

24. Особистий закон юридичної особи.

25. Закон місця знаходження речі.

26. Закон місця укладення контракту.

27. Закон країни продавця .

28. Закон місця виконання зобов'язань.

29. Принцип автономії волі.

30. Закон місця укладення шлюбу.

31. Закон місця заподіяння шкоди.

32. Закон суду.

33. Закон прапору.

34. Закон валюти боргу.

35. Застосування колізійних норм.

36. Проблема кваліфікації та методи її вирішення.

37. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.

38. Встановлення змісту іноземного права.

39. Обхід закону.

40. Застереження про публічний порядок.

41. Застосування імперативних норм в МПП.

42. Поняття правового режиму і його види.

43. Взаємність і її види.

44. Реторсії.

45. Загальна характеристика суб'єктів МПП.

46. Правове положення іноземців в Україні.

47. Цивільна, трудова, шлюбно-сімейна правоздатність і дієздатність іноземців в Україні та інших країнах.

48. Безвісна відсутність і оголошення фізичної особи померлою в міжнародному приватному праві.

49. Поняття особистого статуту та «національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві.

50. Доктрина і практика МПП про визначення «національності» юридичних осіб в МПП.

51. Правове положення іноземних юридичних осіб в Україні.

52. Правове положення підприємства з іноземними інвестиціями в Україні.

53. Форми участі іноземних юридичних осіб в Україні.

54. Правове положення українських юридичних осіб за кордоном.

55. Міжнародні юридичні особи.

56. Держава як суб'єкт відносин в МПП.

57. Імунітет держави і його види.

58. Особливості правовідносин з участю держави в МПП.

59. Колізійні питання права власності.

60. Правові питання націоналізації в МПП.

61. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.

62. Поняття, види і ознаки іноземних інвестицій.

63. Форми здійснення іноземних інвестицій.

64. Гарантії захисту іноземних інвестицій.

65. Поняття, особливості зовнішньоекономічних угод, їх види.

66. Колізійні питання зовнішньоекономічних угод.

67. Форма зовнішньоекономічного договору.

68. Порядок укладання зовнішньоекономічного договору.

69. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів.

70. Віденська конвенція 1980 р. про договір міжнародної купівлі-продажу товарів.

71. Зміст, укладання договору міжнародної купівлі-продажу та відповідальність сторін за його порушення.

72. Принципи міжнародних комерційних договорів 1971 р. (ост. ред. 1994р.).

73. Міжнародні правила Інкотермс, сфера їх застосування.

74. Договір підряду в міжнародному приватному праві.

75. Поняття, значення міжнародного договору перевезення.

76. Види міжнародних перевезень.

77. Джерела правового регулювання міжнародних перевезень.

78. Колізійні питання договору міжнародних перевезень.

79. Особливості відповідальності перевізника.

80. Товаророзпорядчі документи.

81. Міжнародно-транспортні організації.

82. Правове регулювання міжнародних перевезень окремими видами транспорту.

83. Поняття і форми міжнародних розрахунків.

84. Уніфіковані правила Міжнародної Торгової Палати по інкасо.

85. Уніфіковані правила і звичаї МТП для документарних акредитивів.

86. Банківська гарантія в МПП.

87. Женевські вексельні Конвенції 1930 р.

88. Женевська Конвенція про уніфікований закон про чеки 1931 р.

89. Міжнародні неторговельні розрахунки.

90. Колізійні питання позадоговірних зобов'язань в МПП.

91. Регулювання деліктних зобов'язань міжнародними угодами.

92. Регулювання деліктних зобов'язань в національних правових системах.

93. Поняття інтелектуальної власності і її особливості в МПП.

94. Всесвітня організація інтелектуальної власності, її функції.

95. Права іноземних авторів в Україні.

96. Міжнародні Конвенції з авторського права.

97. Поняття і особливості промислової власності в МПП.

98. Паризька Конвенція по охороні промислової власності 1883 р.

99. Договір про патентну кооперацію.

100. Міжнародні угоди в галузі міжнародної охорони промислової власності.

101. Євразійська патентна Конвенція.

102. Регіональні угоди в галузі охорони промислової власності.

103. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві.

104. Шлюбно-сімейні відносини в міжнародному приватному праві.

105. Трудові відносини в міжнародному приватному праві.

106. Поняття та значення міжнародного цивільного процесу і його види.

107. Визначення міжнародної підсудності.

108. Цивільні процесуальні права іноземців в Україні.

109. Процесуальне положення іноземної держави.

110. Виконання судових доручень.

111. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

112. Поняття міжнародного комерційного арбітражу і його види.

113. МКАС при ТПП України.

114. Міжнародна морська арбітражна комісія при ТПП України.

115. Розгляд господарських спорів між суб'єктами країн СНД.

116. Виконання іноземних арбітражних рішень.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.