Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання до самостійної роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  1. Загальне поняття про умовивід. Види умовиводів.
  2. Операція обернення.
  3. Операція перетворення.
  4. Операція протиставлення предикату.

 

Розуміння першого питаннямає спиратись на те положення, що знання людей поділяються на безпосередні та опосередковані. Вирішальну роль відіграє вивідне знання, в якому особливо яскраво розкривається активність людського розуму. Основною логічною формою опосередкованого мислення є умовивід. Необхідно дати чітке визначення умовиводу як форми мислення, окреслити відмінну особливість умовиводу. Студент має засвоїти структуру умовиводу та зрозуміти, що істинність вивідного знання залежить від істинності засновків і логічної правильності їх зв’язку. Важливо розібратися у видах умовиводів, які поділяють на дедуктивні, індуктивні та за аналогією. Безпосередній умовивід – це дедуктивний умовивід, до складу якого входить лише один засновок, який є категоричним судженням.

Розглядаючи друге питання, слід виходити з того, що обернення – це такий безпосередній умовивід в результаті якого суб’єкт і предикат міняються місцями, при цьому суб’єкт засновку стає предикатом висновку, а предикат засновку – суб’єктом висновку. В результаті операції обернення якість судження зберігається, а кількість може змінитися. Здійснюючи обернення, необхідно дотримуватися вимоги рівності обсягів термінів: обсяги термінів висновку повинні дорівнювати обсягам відповідних термінів засновку. Традиційно розрізняють два види обернення: просте (або чисте) та обернення з обмеженням. Якщо не змінюється кількість судження, то обернення буде чистим чи простим. Воно буває тоді, коли обидва терміни вихідного судження (суб’єкт і предикат) є розподіленими чи обидва терміни не є розподіленими. Обернення з обмеженням буває тоді, коли змінюється кількість вихідного судження, тобто змінюється кванторне слово (наприклад, кванторне слово “усе” змінюється на “деякі”). Це відбувається для того, щоб не порушити вимоги рівності обсягів термінів.

Третє питання присвячене вивченню операції перетворення. Перетворення – вид безпосереднього умовиводу, при якому змінюється якість засновку без зміни його кількості, при цьому предикат виводу є запереченням предикату засновку. Як зазначалося, за якістю логічної зв’язки судження поділяються на стверджувальні (зв’язка “є”) та заперечні (зв’язка “не є”). В процесі логічної операції перетворення зв’язка, наприклад, “є” змінюється на логічну зв’язку “не є ”. Далі слід пам’ятати, що предикат виводу є запереченням предикату засновку, тобто, якщо предикат засновку – Р, то предикат висновку буде – не-Р.

У четвертому питанні розглядається операція протиставлення предикату. Протиставлення предикату – це такий безпосередній умовивід, в ході якого здійснюється спочатку перетворення, а потім обернення судження. При протиставленні предикатові суб’єкт засновку (вихідного судження) стає предикатом висновку, а суб’єктом висновку виступає поняття, суперечне предикатові засновку. Тобто ми виконуємо таку послідовність дій: 1. спочатку робимо перетворення – логічну зв’язку змінюємо на протилежну; – замість предикату Р беремо не-Р; 2. робимо операцію обернення: міняємо місцями S і не-Р;

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.