Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шкала відповідності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
За 100-бальною шкалою Результат заліку
60 – 100 зараховано
1 – 59 не зараховано

 

Загальний обсяг - 71 годин: лекцій - 18 годин, семінарські заняття - 16 годин, самостійна робота - 4 годин, консультації - 5, модульна контрольна робота - 20, залік - 8 годин.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Назва теми Кількість годин  
Лекції Семінари   Самостійна робота Модуль
1. Виникнення та розвиток сучасного міжнародного економічного права -  
2. Передумови становлення та практика реалізації нового міжнародного економічного порядку
3. Правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій -
4. Юрисдикційні імунітети держав та їх власності -
  Модульна контрольна робота №1      
5. Система багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ     *
6. Вирішення міжнародних економічних спорів
7. Міжнародно-правова регламентація виробництва та торгівлі ресурсними товарами -
8. Міжнародні та національні правові засади діяльності іноземних інвесторів
9. Міжнародне економічне право в ХХІ столітті - -
  Модульна контрольна робота №2      
Усього годин: 58

 

 

Підсумковий контроль за семестр: залік

 


ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Модульна контрльна робота №1

Тема 1. Виникнення та розвиток міжнародного економічного права

Лекція. Система сучасного міжнародного економічного права(2 год.)

Багатосторонні торгівельні відносини в Європі та на Близькому Сході до Вестфальського миру. Особливості міжнародної торгівлі в епоху великих географічних відкрить. Основні доктрини щодо розвитку міжнародних торгівельних відносин.

Розвиток міждержавних економічних відносин у ХІХ та ХХ століттях. Становлення системи міжнародних економічних організацій. Доктрина «світогосподарське право» В.Корецького та її вплив на становлення міжнародного економічного права.

Характерні риси сучасного міжнародного економічного права. Поняття та об’єкт міжнародного економічного права. Особливості правосуб’єктності в міжнародному економічному праві: держава, міжнародна організація, ТНК.

Класифікація джерел міжнародного економічного права. Роль звичаю у міжнародному економічному праві. Рішення міжнародних економічних організацій та їх значення для сучасних міжнародних економічних відносин.

Система та юридичний зміст спеціальних принципів міжнародного економічного права. Кодифікація спеціальних принципів міжнародного економічного права.

Джерела інформації:

Основна література: 1-5

Додаткова література: 6-44

Спеціальна література до теми:45, 46, 47, 49, 55

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.