Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ

Методичні вказівки до курсового проектування

для студентів спеціальностей "Комп’ютерні системи та

мережі" і "Системне програмування"

 

Затверджено на засіданні кафедри

системного програмування.

Протокол № 6 від 12.05.2006 р.

 

 

Хмельницький 2006


Прикладна теорія цифрових автоматів. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальностей "Комп’ютерні системи та мережі" і "Системне програмування" / І.І. Мітасов, С.В.Мостовий. –Хмельницький: ХНУ, 2006. – 87с.

 

Укладачі: Мітасов І.І., к.т.н., доц.;

Мостовий С.В., асист.

 

Відповідальний за випуск: Локазюк В.М., д.т.н., проф.

 

 

1. Загальні положення курсового проектування

 

Методичні вказівки призначені для використання в ході виконання курсового проекту з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" (ПТЦА) студентами денної та заочної форми навчання за напрямком базової вищої освіти 0915 – Комп’ютерна інженерія.

Курсове проектування є важливим етапом навчання студента на факультеті комп’ютерних систем і програмування, це самостійна робота студента, яка має своєю метою наступні результати:

- систематизація, закріплення й поширення студентами теоретичних знань з курсу ПТЦА;

- одержання досвіду з проектування цифрової обчислювальної техніки та опанування інженерно-технічними навичками, необхідними фахівцеві за зазначеним напрямком базової вищої освіти;

- привиття студентам навичок самостійного рішення інженерно-технічних завдань;

- набуття студентами навичок в оформленні супровідної технічної документації;

- розвиток навичок студентів у виконанні розрахунково-графічних робіт;

- підготовка студентів до виконання дипломного проекту .

При вивченні курсу "Прикладна теорія цифрових автоматів" студенти повинні знати:

- форми та методи подання чисел в ЕОМ, алгоритми виконання основних арифметичних та логічних операцій над ними у різних системах числення;

- логічні основи цифрових автоматів на грунті застосування булевої алгебри;

- методи синтезу комбінаційних та послідовнісних цифрових автоматів на елементах різних базисів.

Студенти повинні вміти:

- розробляти алгоритми виконання основних арифметичних операцій для різних систем числення, в різних кодах з оцінкою точності;

- виконувати перетворення булевих функцій в різних базисах;

- проводити мінімізацію перемикальних функцій;

- складати на цій основі структурні схеми комбінаційних цифрових автоматів та автоматів з пам'яттю.

Робота над курсовим проектом дає студенту можливість проявити свої творчі здібності при розробці цифрових пристроїв та пристроїв обчислювальної техніки.

Виконані курсові проекти повинні відповідати вимогам стандартів єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та державним стандартам України (ДСТУ). Результатом виконання курсового проекту повинен бути комплекс технічних документів, що складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу.

В методичних вказівках викладені основні вимоги до виконання курсового проекту та оформлення супровідної технічної документації; наданий перелік розділів пояснювальної записки та графічного матеріалу.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.