Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практичні завдання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Методичні вказівки до семінарських занять

 

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1

Загальні положення міжнародного приватного права

Тема № 1. Поняття предмету міжнародного приватного права (МПП), методу та системи.

Семінарське заняття: Поняття предмету міжнародного приватного права (МПП), методу та системи.

Час проведення: 2 .

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо поняття, принципів та методів міжнародного приватного права.

Навчальні питання:

1. Природа відносин міжнародного приватного права.

2. Іноземний елемент та його види.

3. Методи міжнародного приватного права.

4. Поняття міжнародного приватного права.

5. Місце міжнародного приватного права серед інших галузей права. Співвідношення міжнародного приватного права та міжнародного публічного права.

6. Система міжнародного приватного права.

7. Порівняльне правознавство та міжнародне приватне право.

 

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Поняття предмету МПП. Природа відносин міжнародного приватного права. Іноземний елемент та його види. Ознаки предмету міжнародного приватного права та підходи до його визначення. Термін “міжнародне приватне право” та альтернативне бачення найменування даної галузі права. Поняття міжнародного приватного права як галузі права, галузі законодавства та учбової дисципліни, співвідношення вказаних понять. Система міжнародного приватного права як учбової дисципліни. Загальна характеристика методів МПП. Загальне розуміння колізії та сфера виникнення колізії законів. Поняття колізійного методу. Форми колізійного методу. Особливості застосування колізійного методу. Матеріально-правовий метод. Система МПП. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права. Співвідношення предмету міжнародного приватного права та цивільного права України. Зв’язок порівняльного правознавства та міжнародного приватного права

Практичні завдання

Ситуація 1. Суднохідна компанія, яка має постійне місце знаходження і зареєстрована в Україні, уклала із громадянкою України Ковтун трудовий договір, що передбачає її обов’язок працювати лікарем на лайнері, що курсує між Україною, Італією, Францією, Іспанією, Єгиптом. Договір був укладений на українській мові, підписаний сторонами у м. Одеса і передбачав виплату винагороди у гривнях. Судно експлуатується товариством – юридичною особою грецького права, ходить під прапором Греції і зареєстровано у м. Неаполь.

Згодом вказаний договір із громадянкою Ковтун було розірвано достроково. У самому договорі про порядок розірвання та про право, яке має застосовуватися до порядку і наслідків дострокового розірвання зазначеної угоди, нічого не вказано. Пані Ковтун подала позов до компанії у м. Неаполь.

Питання: визначте кількість та види іноземних елементів у даних правовідносинах. Право якої держави має застосовуватися до порядку розірвання трудової угоди? Прийміть до уваги те, що переважно до трудових угод застосовується принцип країни місця роботи (lex loci laboris). Що може вважатися місцем роботи відносно морського судна?

 

Ситуація 2.Пан Франц Форго, (народився у 1801 р. в той час у Королівстві Баварія) був позашлюбною дитиною підданих Баварії. У 1806 р. мати з ним переїхала у Париж, де згодом Франц Форго одружився із заможною громадянкою Франції. У1865 р. його дружина померла і залишила по собі велику спадщину (внесок у швейцарському банку). Сам Франц Сорго помер через п’ять років і не залишив заповіту.

Виходячи із німецького спадкового права спадкоємцями визнавались нащадки сестри його матері, до того ж, спадкування припускалось і за позашлюбними дітьми. А відповідно до права Франції легальним спадкоємцем могла бути лише держава Франція, оскільки інших спадкоємців, визнаних французьким правом, не було. Таким чином, у німецьких родичів пана Форго по боковій лінії була можливість отримати спадщину.

Французький суд встановив, що відповідно до колізійного права Франції, до спадкування рухомого майна має застосовуватися закон „доміцилю”, під яким розумівся доміциль походження спадкодавця. Інакше кажучи, колізійна норма французького права відсилала до баварського права. При цьому було встановлено, що пан Форго, залишався підданим Баварії, тобто мав баварський доміциль походження. Тому суд мав застосовувати баварське матеріальне право. Але, в той же час, суд звернув увагу, що відповідно до колізійних норм Королівства Баварія, відносно спадкування рухомості, повинно застосовуватись право країни доміцилю, під яким розуміється фактичне місце проживання спадкодавця, тобто французьке право.

Питання: визначте кількість іноземних елементів у вказаних спадкових відносинах. Яку назву отримала у міжнародному приватному праві дана проблема? Як ви вважаєте, хто має бути визнаний спадкоємцем у даному випадку?

Ситуація 3.Громадянин України А. у 1989 році уклав в м. Київ шлюб із громадянкою Молдови Б. Через десять років подружжя переїхали на постійне місце проживання в Молдову. Під час конфлікту у Наддністрянщині громадянин А. пропав без вісті залишивши цінне майно і двох дітей в Молдові.

Питання: як повинні вирішуватися питання визнання пана А. без вісті зниклим? Право якої країни має регулювати дані відносини? Чи існує договір між Україною і Молдовою про регулювання вказаних відносин?

 

Теми для рефератів:

1. Природа відносин міжнародного приватного права.

2. Зв’язок порівняльного правознавства та міжнародного приватного права.

Література:

нормативні акти: 1-6, 16;

юридична література: 23, 24, 25, 29, 31, 33-36, 37-42.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тези відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.