Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 2.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо поняття правової колізії, поняття колізійної норми та її видів, колізійного методу у міжнародному приватному праві.

Навчальні питання:

1. Загальне розуміння колізії та сфера виникнення колізії законів.

2. Поняття колізійної норми та колізійного права.

3. Будова колізійної норми. Види колізійних норм та їх союзи.

4. Основні типи колізійних прив’язок.

5. Гнучкі колізійні принципи.

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Загальне розуміння колізії. Сфера виникнення колізії законів. Поняття колізійної норми та колізійного права. Співвідношення колізійної норми та інших відсильних правових норм. Будова колізійної норми. Основні положення про види формул прикріплення, види колізійних норм та їх союзи. Прості та складні колізійні норми. Поняття альтернативних, множинних та кумулятивних колізійних норм. Основні та додаткові колізійні приписи. Поняття та вирізнення диспозитивних, імперативних та відносно імперативних колізійних норм. Сфера існування та межі застосування міжнародних та міжобласних колізійних норм. Колізійні норми, що містять відсилання до права якої-небудь країни, та колізійні норми, що відсилають до положень міжнародних договорів. Уніфіковані колізійні норми, форми та значення уніфікації у міжнародному приватному праві. Національно-правові та міжнародно-правові колізійні норми. Гнучкі колізійні приписи. Основні типи колізійних прив’язок. Правова природа та межі застосування особистого закону фізичної та юридичної особи, закону місця знаходження речі, закон, обраний особою, що уклала угоду (автономія волі), закон місця здійснення акту (закон місця укладення договору, закон місця укладення угоди, що визначає її форму, закон місця укладення шлюбу, закон місця укладення шлюбу, закон місця здійснення правопорушення), закон країни продавця, закон місця здійснення діяльності, закон прапору, закон, що регулює статут відносин, закон валюти боргу, закон суду, закон, з яким дане правове відношення найбільш тісно пов'язано.

Практичні завдання :

Ситуація 1. Сторони під час укладення зовнішньоекономічної угоди домовилися, що до нього має застосовуватися право України. За даною домовленістю суб’єкти визначили п’ятирічний строк позовної давності. В подальшому під час розгляду справи за вказаною угодою між її сторонами у міжнародному комерційному суді в Києві виникло питання про дійсність угоди щодо зміни строку позовної давності.

Питання: які положення про застосування імперативних норм містить Закон України „Про міжнародне приватне право”? Положення Цивільного кодексу України про строки позовної давності мають диспозитивний чи імперативний характер? Чи мають імперативні норми національного права поряд із публічним порядком пріоритет перед нормами іноземного права, яке має застосовуватися до регулювання відносин на основі угоди між сторонами чи приписів колізійних норм? Які положення пор застосування імперативних норм містяться у Римській конвенції про праве, яке має застосовуватися до договірних зобов’язань від 19.06.1980 р.?

 

Ситуація 2. У 2005 році громадянка України В., що проживала у м. Бєлгород (Росія) звернулась до місцевого суду у м. Бєлгород з позовом про розірвання шлюбу із своїм чоловіком К., що проживає у Харкові (Україна). Її чоловік К. також є громадянином України.

Питання: на право якої держави має спиратися суд у м. Бєлгород? Норми яких міжнародних угод, регулюючих відносини між суб’єктами України і Росії мають бути враховані при вирішенні питання про розірвання шлюбу?

Ситуація 3. Марокканець двічі укладав шлюб в своїй країні за прийнятим в мусульманстві обрядом. В третій раз він уклав шлюб в Марокко із громадянкою України. Помер і залишив нерухомість в Україні і Марокко.

Питання: право якої країни має регулювати спадкові відносини? Якщо відповідно до права Марокко всі жінки спадкують після смерті чоловіка в рівних долях, чи може український суд послатися на застереження про публічний порядок і визнати спадкоємцем виключно громадянку України стосовно майна в Україні? Суди повинні застосовувати застереження про публічний порядок у виключних випадках, чи якщо іноземне право не співпадає із вітчизняним, чи повинне застосовуватися застереження про публічний порядок в даному випадку? Чи можливо було укладення шлюбу із громадянкою України в консульстві України в Марокко, або безпосередньо в Україні в органах реєстрації актів громадянського стану?

Теми для рефератів:

1. Поняття та будова колізійної норми.

2. Основні типи колізійних прив’язок у міжнародному приватному праві.

Література:

нормативні акти: 6-10, 13, 16-17;

юридична література: 23-25, 28-41, 44, 46, 49.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.