Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Час проведення: 2 години .

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі.Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань щодо особливостей правового статусу фізичних та юридичних осіб у міжнародному приватному праві.

Навчальні питання:

1. Види правових режимів. Правила визначення право- та дієздатності іноземців.

2. Правове становище іноземців та осіб без громадянства на території України.

3. Правове становище іноземних юридичних осіб. Поняття особистого закону (статуту).

4. Правове становище держави як суб’єкта міжнародного приватного права.

 

Питання цільових виступів, додаткові питання для опрацювання під час самостійної роботи над темою:Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Правове становище іноземців на території України. Правила встановлення право - та дієздатності іноземців. Особливості цивільно-правового стану іноземних громадян, апатридів, осіб із подвійним громадянством, біженців, виселенців та осіб, яким надано політичний притулок. Поняття та колізійні питання громадянства. Правове становище громадян України за кордоном. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Правове становище іноземних юридичних осіб, поняття особистого закону (статуту) та визначення національності юридичної особи. Основні положення про теорії встановлення національності юридичних осіб: теорія інкорпорації (місця реєстрації), теорія контролю, теорія осілості (місця знаходження адміністративного центру юридичної особи) та теорія центру експлуатації (місця здійснення діяльності юридичної особи). Представництва іноземних суб’єктів господарювання. Транснаціональні компанії як суб’єкти міжнародних приватноправових відносин, проблема міжнародних юридичних осіб. Правила визначення цивільної правоздатності іноземних юридичних осіб. Діяльність суб’єктів господарювання України за кордоном. Особливості створення і діяльності офшорних компаній. Держава як суб’єкт міжнародних приватноправових відносин.Держава як суб’єкт майнових відносин.Імунітети держави. Види імунітетів держави. Основні доктрини імунітету держави. Законодавче регулювання імунітету держави.

 

Практичні завдання:

Ситуація 1. В угоді про розділ продукції в галузі нафтогазового комплексу, що була укладена між Україною та консорціумом іноземних інвесторів (іноземних юридичних осіб), передбачено відмову держави як сторони угоди від судового імунітету, імунітету від попереднього забезпечення позову та виконання судового (арбітражного) рішення.

Питання: із якої концепції імунітету походить чинне законодавство України?

Ситуація 2.Складіть перелік видів діяльності і занять, якими заборонено займатися іноземцям в Україні відповідно до чинного законодавства, і перелік таких видів діяльності чи занять, щодо яких національне законодавство України встановлює відносно іноземців певні обмеження.

 

Ситуація 3.Між німецькою фірмою і українським приватним акціонерним товариством було укладено кредитний договір, який не передбачав застосування в разі виникнення спору права конкретної держави. По договору виник спір. Позивач – німецька фірма – вважав, що арбітражем має застосовуватися право країни кредитора, натомість позивач не надав документів, які б засвідчували його правовий статус. Відповідач – українське ПрАТ – стверджував, що фірма-позивач не зареєстрована в Німеччині в якості комерційного підприємства і тому не може посилатися на право цієї країни.

Питання: які документи підтверджують національність юридичної особи? Чи існують міжнародні акти з цього приводу, які принципи визначення особистого закону юридичної особи містять останні та внутрішнє законодавство України?

 

Теми для рефератів:

1. Особливості правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві.

2. Особливості правового статусу юридичних осіб у міжнародному приватному праві.

3. Особливості правового статусу держави як суб’єкта міжнародного приватного права.

 

Література:

нормативні акти: 6, 9-10, 13-16, 18, 21;

юридична література: 23-25, 28, 30-37, 40-41, 46-47.

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та студентів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.